Поиск по сайту:Законодавство України - 2007 рік

Головна сторінка

Страница 28

- Про ліквідацію Харківського СКБ поліграфічного машинобудування -

- Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України -

- Щодо введення заборони перевезень -

- Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України -

- Про присвоєння звання "Почесний громадянин міста Києва" Роговцевій А.М. -

- Про розгляд протесту заступника прокурора міста Києва від 10.08.2007 N 07/1-154вих-07 на рішення Київської міської ради від 24.05.2007 N 670/1331 "Про передачу приватному підприємству "Будівельна компанія "Сомпекс" земельних ділянок для будівництва, ... -

- Про внесення змін до рішення Київради від 01.10.2007 N 948/3781 "Про затвердження умов конкурсу по залученню інвесторів до реставрації Башти N 4 Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" на вул. Старонаводницькій, 2 у Печерському... -

- Про внесення зміни до рішення Київради від 14.06.2007 N 757/1418 "Про використання 5% відрахувань загальної площі у житловому будинку на перетині вулиць Ернста і Пулюя у Солом'янському районі м. Києва" -

- Про порушення перед Головою Верховної Ради України клопотання про нагородження Почесною грамотою Верховної Ради України Балаби Світлани Олександрівни -

- Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім Київського картонно-паперового комбінату" земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціонального офісного комплексу з приміщеннями різного призначення... -

- Про погодження проекту Переліку регламентних технічних умов -

- Про погодження проекту Переліку виробів -

- Про дострокове присвоєння Ладному Ю.А. третього рангу державного службовця -

- Про присвоєння Гаращенко Т.3. четвертого рангу державного службовця -

- Про присвоєння рангів державним службовцям -

- Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової економічної програми проведення моніторингу залишкових кількостей ветеринарних препаратів та забруднюючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах, а також харчових продукта... -

- Про призначення Шемшура О.М. заступником директора Державного департаменту адаптації військовослужбовів, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів -

- Про передачу приміщень Нацекоінвестагентству -

- Про закріплення у державній власності на новий строк пакета акцій ВАТ "Меридіан" імені С.П. Корольова -

- Про офіційний курс гривні до іноземних валют -

- Про офіційні (облікові) курси банківських металів -

- Про передачу пам'ятки архітектури у державну власність -

- Про деякі питання розвитку Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" та селища Батурин -

- Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Питання заб... -

- Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Кабінету Міністрів України "Про деякі з... -

- Про звільнення Є. Бершеди з посади Постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві -

- Про призначення М. Маймескула Постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві -

- Про присвоєння А. Яценюку дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла -

- Про відсторонення від посади судді місцевого загального суду -

- Про результати планової перевірки ТОВ "Фірма "Екран", м. Київ (НР NN 2605, 2607, 0135-п від 24.05.2006, N 2635 від 30.06.2006, N 0136-п від 21.04.2006) -

- Про затвердження Змін до Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України -

- Про утворення Державної установи "Національний комплекс здоров'я "Європейське містечко здоров'я" -

- Про господарсько-фінансову діяльність у 2007 році та основні напрями економічного і соціального розвитку споживчої кооперації України у 2008 році -

- Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Розроблення і освоєння мікроелектронних технологій, організація серійного випуску приладів і систем на їх основі" на 2008-2011 роки -

- Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами -

- Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 904 -

- Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України та типових положень про місцеві державні надзвичайні протиепізоотичні комісії -

- Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Азербайджанської Республіки про міжнародні комбіновані вантажні перевезення -

- Про затвердження Статуту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" -

- Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються у 2007 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток регіонів, заходів з попередження аварій... -

- Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності співробітників кадрового складу розвідувальних органів -

- Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України -

- Про доповнення пункту 4 Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої - третьої категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом... -

- Про преміювання переможців Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт школярів, студентів та педагогічних працівників "Голодомор 1932-1933 років. Україна пам'ятає" -

- Про тимчасову заборону ввезення окремих видів давальницької сировини на митну територію України та проведення операцій, пов'язаних з її переробкою -

- Про видачу свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю -

- Про видачу свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю -

- Про видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю -

- Про реєстрацію об'єднання громадян -

- Про затвердження національних стандартів, скасування нормативних документів та внесення зміни до наказу Держспоживстандарту від 10 жовтня 2007 р. N 255 -

- Про реєстрацію благодійної організації -

- Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ПВКФ "Гранд-Агро" (Волинська обл.) -

- Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Фірма "Елекон" (Київська обл.) -

- Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Про затвердження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Точмаш", м. Донецьк (код за ЄДРПОУ 14300579) -

- Про затвердження вартості соціально спрямованих дорадчих послуг -

- Про внесення змін до Розподілу видатків, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" за КПКВК 2801210 "Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва" (в тому числі часткова компенса... -

- Про внесення зміни до Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінтрансзв'язку на 2007 рік -

- Про призначення головної організації метрологічної служби Міністерства транспорту та зв'язку на залізничному транспорті загального користування та базових організацій метрологічної служби Міністерства транспорту та зв'язку на залізничному транспорті -

- Про затвердження Змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севас... -

- Про затвердження Змін до єдиних (місячних, квартальних та річних) форм звіту про виконання Зведеного бюджету України та зведених форм звіту про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севас... -

- Про затвердження галузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників -

- Про затвердження та надання чинності СОУ МПП 03.120-205:2007; СОУ МПП 03.120-206:2007 -

- Про затвердження та надання чинності СОУ МПП 73.080-171:2007 / СОУ МПП 73.080-177:2007 -

- Про затвердження та надання чинності СОУ МПП 77.140-184:2007 - СОУ МПП 77.140-188:2007 -

- Щодо тимчасової заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу МУКОСАТ -

- Про заяву Редакції районного радіомовлення "Голос Зіньківщини", м. Зіньків Полтавської обл., щодо переоформлення ліцензії (НР N 0831 від 23.04.2003) -

- Про залишення без розгляду заяви ТОВ "Кабельна ТРК "Девком", м. Севастополь, про переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0044-м від 19.12.2006) -

- Про залишення без розгляду заяви ТОВ "ТРК", м. Тернопіль, про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР N 0009-п від 13.12.2006) -

- Про результати планової перевірки ТОВ "ТРК "Вільногірський техноцентр", м. Вільногірськ Дніпропетровської обл. (НР N 2655 від 25.07.2006) -

- Про заяву ТОВ "Мюзік Радіо", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0136-м від 18.07.2002) -

- Про заяву ДП "ТРО "Довіра", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0119-м від 25.04.2007) -

- Про заяву ТОВ "ТРК "МЕДІА ФМ", м. Дніпропетровськ, щодо переоформлення ліцензії (НР N 1947 від 13.12.2004) -

- Про результати планової перевірки ТОВ "ТРК "Енергія", м. Щастя Луганської обл. (НР N 2499 від 01.02.2006) -

- Про заяву ТОВ "ТРК "Квадрат", м. Полтава, щодо переоформлення ліцензії (НР N 1443 від 23.02.2004) -

- Про результати планової перевірки ТОВ "Музичний канал "О-ТВ", м. Київ (НР N 2671 від 14.09.2006) -

- Про результати планової перевірки ТОВ "РК "Ностальжі", м. Запоріжжя (НР N 0049-м від 31.05.2001) -

- Про заяву КП "РК "Місто над Бугом", м. Вінниця, щодо видачі ліцензії на мовлення -

- Про заяву ТОВ "ТРК "ВІК", м. Херсон, щодо видачі ліцензії на мовлення -

- Про заяву "ТРК "АКС", м. Херсон, щодо видачі ліцензії на мовлення -

- Про розгляд листа (щодо оподаткування податком на додану вартість операцій з цінними паперами, зокрема векселями) -

- Про демографічний прогноз розвитку України до 2050 року -

- Про скликання XX з'їзду споживчої кооперації України -

- Про фірмовий знак (логотип) та бренд-бук Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) -

- Про внесення доповнень і затвердження нової редакції Статуту Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) -

- Про внесення змін і доповнень до Примірного положення про матеріальне і соціальне забезпечення працівників споживчої кооперації України -

- Про заходи з підготовки і проведення звітів і виборів органів управління і контролю кооперативних організацій Укоопспілки у 2008-2009 роках -

- Про Положення про ревізійну комісію споживчого товариства, споживспілки системи Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки) -

- Про постанови правління Укоопспілки щодо володіння, користування і розпорядження майном та з інших питань господарсько-фінансової діяльності -

- Про створення відокремлених структурних підрозділів Львівської комерційної академії Укоопспілки та Полтавського університету споживчої кооперації України -

- Про зміни і доповнення до Примірних статутів споживчого товариства, районної спілки споживчих товариств (райспоживспілки), обласної (республіканської) спілки споживчих товариств -

- Про внесення змін до переліку платних послуг, які надаються організаціями, що входять до єдиної системи державного резерву -

- Про внесення змін до Положення про Постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України -

- Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403 -

- Про внесення зміни до Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій -

- Про внесення зміни до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 951 -

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2000 р. N 574 -

- Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 липня 2007 р. N 976 -

- Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України -

- Про внесення змін до Порядку проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні -

- Про доповнення Порядку випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при імпорті товарів на митну територію України -

- Про визнання такими, що втратили чинність, постанов Кабінету Міністрів України від 11 травня 2006 р. N 665 і від 17 травня 2006 р. N 687 -

- Про внесення зміни у додатки 1 і 4 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 -

- Про внесення змін у додаток 43 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. N 268 -

- Про внесення змін до Переліку об'єктів права державної власності, які можуть надаватися в концесію -

- Про затвердження положень про державну реєстрацію ветеринарних препаратів, кормових добавок, преміксів та готових кормів -

- Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво у боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів -

- Про переведення суддів -

- Про нагородження до Всесвітнього дня телебачення -

- Про затвердження розгорнутої структури та змісту Звіту Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за 2007 рік -

- Про результати планової перевірки Редакції РРМ "Голос Зіньківщини", м. Зіньків Полтавської обл. (НР N 0831 від 23.04.2003) -

- Про результати планової перевірки ПП "ТРК АТВ плюс", м. Білгород-Дністровський Одеської обл. (НР N 2561 від 21.04.2006) -

- Про результати планової перевірки Закарпатської ОДТРК, м. Ужгород Закарпатської обл. (НР N 2610 від 02.06.2006) -

- Про затвердження Плану переходу на цифрове мовлення -

- Про затвердження конкурсних умов -

- Про проведення конкурсу на визначення тимчасового акредитованого центру сертифікації ключів -

- Про проведення конкурсу на визначення тимчасового акредитованого центру сертифікації ключів -

- Про відзначення державними нагородами України -

- Про присвоєння В. Івчуку звання Герой України -

- Про присвоєння В. Івчуку звання Герой України -

- Про призначення Гнатишина І.М. заступником Міністра закордонних справ України -

- Про дострокове присвоєння Толкованову В.В. четвертого рангу державного службовця -

- Про призначення Поліщука Т.В. заступником начальника Державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки -

- Про призначення Пушкаря А.П. президентом Української державної корпорації по виконанню монтажних і спеціальних будівельних робіт -


Головна сторінка