Поиск по сайту:Законодавство України - 2005 рік

Головна сторінка

Страница 16

- Про призначення суддів -

- Про звільнення суддів -

- Про призначення А. Гайдамаки Радником Президента України -

- Про присвоєння військового звання -

- Про затвердження доповнень до Порядку відображення в бухгалтерському обліку виконання державного бюджету операцій по річному заключенню рахунків -

- Про вдосконалення роботи з фізичного виховання в навчальних закладах Україн -

- Про надання чинності в Україні міждержавним стандартам, змінам до міждержавних стандартів та скасування міждержавних стандартів -

- Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Закарпатської митниці та Закарпатського обласного управління "Закарпаттяекокомресурси" від 18.04.2002 року N 133/2 -

- Про схвалення рішення директора Департаменту нагляду за кредитними установами про тимчасове зупинення дії ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки кредитній спілці "Тринадцята зарп... -

- Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки... -

- Про затвердження Змін до Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя -

- Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами щодо виключення з Державного реєстру фінансових установ та анулювання свідоцтва про реєстрацію фінансової установи Кредитної спілки "Фермери Житомирщини" -

- Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про видачу ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки Кредитній спілці "Громадська каса" -

- Про схвалення рішення директора Департаменту нагляду за кредитними установами про тимчасове зупинення дії ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки кредитній спілці "Хмельницька оща... -

- Про схвалення рішення директора Департаменту нагляду за кредитними установами про тимчасове зупинення дії ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки Тернопільській обласній кредитній... -

- Про схвалення рішення директора Департаменту нагляду за кредитними установами про тимчасове зупинення дії ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки кредитній спілці "Альянс" -

- Про схвалення рішення директора департаменту страхового нагляду щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про набуття Товариством з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "СОГЛАСИЕ" статусу фінансової установи -

- Про схвалення рішення директора департаменту нагляду за кредитними установами про анулювання ліцензії на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки Кредитної спілки "Джерело" -

- Про схвалення рішення директора департаменту страхового нагляду щодо внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про набуття Закритим акціонерним товариством "Страхова Компанія "Добробут-Життя" статусу фінансової установи -

- Про пункти обміну іноземної валюти -

- Про надіслання розпорядження Кабінету Міністрів України -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про діяльність з управління активами -

- Про доповнення інформаційного листа Вищого господарського суду України від 22.12.2004 N 01-8/3292 "Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про вексельний обіг" -

- Про доповнення інформаційного листа Вищого господарського суду України від 29.10.2003 N 01-8/1335 "Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції" -

- Щодо питань заповнення граф окремої митної декларації -

- Щодо класифікації згідно з УКТЗЕД термічно полірованого скла -

- Щодо оподаткування податком на додану вартість -

- Про надання роз'яснення щодо порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної служби України ревізій (перевірок) за зверненнями правоохоронних органів -

- Щодо правомірності включення до складу виплат, які враховуються при обчисленні середньої заробітної плати для оплати часу відпусток, суми матеріальної допомоги, що має систематичний характер -

- Щодо адміністративної відповідальності, пов'язаної зі сплатою пенсійних внесків -

- Про сертифікати про походження товарів форми СТ-1 -

- Щодо організації роботи з розмінною монетою -

- Щодо виконання вимог положень постанови НКРЕ від 07.09.2005 N 783 "Про внесення змін до постанови НКРЕ від 04.01.2000 N 1" -

- Про виплату заробітної плати з готівкової виручки за наявності у платника податків податкового боргу -

- Про інформацію щодо внесення змін до Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України -

- Про внесення змін до Протоколу -

- Щодо переліку уповноважених банків -

- Щодо в'їзду іноземців до Республіки Польща -

- Про схвалення Концепції підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій -

- Про офіційний курс гривні до іноземних валют -

- Щодо включення вартості вугілля та вугільних брикетів, наданих безоплатно -

- Щодо податкового обліку операцій зі зменшення статутного фонду -

- Щодо оподаткування інвестиційного прибутку -

- Справа "Антоновський проти України" (Заява N 22597/02) -

- Справа "Піскунов проти України" (Заява N 5497/02) -

- Справа "Соловйова проти України" (Заява N 32547/03) -

- Справа "Ушачов проти України" (Заява N 44221/04) -

- Справа "Косарева проти України" (Заява N 17304/03) -

- Справа "Котляров проти України" (Заява N 43593/02) -

- Справа "Ханенко проти України" (Заява N 10174/02) -

- Справа "Золотухін проти України" (Заява N 11421/03) -

- Справа "Риженков та Зайцев проти України" (Заяви NN 1805/03 та 6717/03) -

- Про внесення змін до зразка договору між Державною установою "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" та інформаційним агентством, що затверджений рішенням Комісії від 17.07.2003 N 339 (зі змінами, затвердженими рішенням Комісії ... -

- Справа "Анацький проти України" (Заява N 10558/03) -

- Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Фонд Індустріальних Інвестицій" ТОВ "Компанія з управління активами "Ессетс Девелопмент Кепітал" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Щодо скасування рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 15.11.2005 N 647 "Про офіційні друковані видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" -

- Справа "Семенов проти України" (Заява N 25463/03) -

- Справа "Гаркуша проти України" (Заява N 4629/03) -

- Концепція підвищення безпеки діючих енергоблоків атомних електростанцій -

- Про внесення змін до наказів МОЗ України -

- Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ВАТ "АК "Дніпроавіа" (м. Дніпропетровськ) -

- Про внесення змін до наказу МОЗ України від 30.09.2005 N 509 -

- Про організацію приймання заключних (проміжних) звітів про результати науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у 2005 році -

- Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 07.11.2005 N 611 -

- Про затвердження складу колегії Державного департаменту продовольства -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про призначення Н. Гаркавої головою Сумської обласної державної адміністрації -

- Про Науково-технічну раду Міністерства вугільної промисловості України -

- Про внесення змін до наказів Міністерства економіки України від 17.04.2000 N 52, від 07.11.2000 N 240, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.05.2002 N 134 -

- Про затвердження Правил розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами в Україні -

- Про втрату чинності спільного наказу -

- Про внесення змін до наказу ДПА України від 28.09.2005 N 417 -

- Щодо затвердження Положення про консульський збір України -

- Про внесення змін до Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації -

- Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) -

- Про проведення наради з питань реформування інтернатних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування -

- Про підготовку до проведення засідання колегії Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України з питання "Про основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на 20... -

- Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо заповнення Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань ... -

- Про створення редакційної комісії щодо затвердження Правил пожежної безпеки в агропромисловому комплексі -

- Про затвердження плану діяльності Головного контрольно-ревізійного управління України з підготовки проектів регуляторних актів на 2006 рік -

- Про затвердження Порядку визначення оціночної вартості об'єктів права інтелектуальної власності, що перебувають у державній власності або були створені (придбані) за державні кошти, з метою зарахування на бухгалтерський облік -

- Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з проведення знезараження підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони -

- Про перерозподіл коштів державного бюджету на виконання бюджетної програми "Селекція в рослинництві", затвердженого наказом Мінагрополітики від 25 травня 2005 року N 228 -

- Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2005/2006 н.р. -

- Про розгляд законопроектів про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" -

- Про прийняття за основу проекту Закону України про Загальнодержавну програму ведення сільськогосподарського виробництва на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2005-2015 роки -

- Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України (щодо соціального захисту населення, яке проживає в зонах спостереження) -

- Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" (щодо формування фінансового резерву) -

- Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (щодо компенсації населенню 30-кілометрової зони ризику за розміщення атомних електростанцій) -

- Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" -

- Про визнання договору недійсним -

- Про визнання недійсним договору -

- Про затвердження Положення про Міжнародний конкурс диригентів імені Стефана Турчака -

- Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності -

- Про внесення змін до Порядку використання у 2005 році коштів з державного бюджету для централізованих заходів і програм з охорони здоров'я -

- Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України -

- Про клопотання всеукраїнської громадської організації "Комітет виборців України" -

- Про затвердження Порядку прийняття рішення про класифікацію комплектного об'єкта згідно з УКТЗЕД та внесення змін до наказу Держмитслужби України від 30.06.98 N 380 -

- Про створення відокремлених структурних підрозділів Державного агроекологічного університету в Рівненській області -

- Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Комуністичної партії України -

- Про клопотання громадської організації "Євпаторійці - за чесні вибори" -

- Про Основні критерії та порядок проведення оцінки виконання державними службовцями функцій з управління корпоративними правами держави в господарських товариствах, у статутних фондах яких є державна частка -

- Про затвердження Зміни до Інструкції про порядок та умови виплати щомісячної надбавки за безперервну військову службу в Державній прикордонній службі України -

- Щодо застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності підприємствами державної та комунальної форм власності -

- Протокол про співробітництво між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Центральним Управлінням прикордонної поліції Французької Республіки -

- Про надання довідкової інформації -

- Щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних із заборонами і обмеженнями, встановленими Законом України від 06.07.05 N 2739-IV -

- Про включення товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності, до реєстру Держмитслужби -

- Про включення товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, до реєстру Держмитслужби -

- Угода між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Екваторіальної Гвінеї про військове співробітництво -

- Методичні рекомендації щодо заповнення Декларації про майно та доходи кандидата в народні депутати України -

- Щодо оподаткування доходів фізичних осіб -

- Про клопотання всеукраїнського об'єднання профспілок Федерація професійних спілок України -

- Про розгляд програмного комплексу "АС-4 ПІР" -

- Про внесення змін до постанови Центральної виборчої комісії від 1 грудня 2005 року N 157 "Про утворення територіальних виборчих округів з виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року" -

- Про присвоєння військового звання -

- Про присвоєння військового звання -

- Про присвоєння військового звання -

- Про внесення змін до Указу Президента України від 14 жовтня 2005 року N 1445 -

- Про притягнення до відповідальності В. Холоші -

- Про звільнення В. Атрошенка з посади голови Чернігівської обласної державної адміністрації -

- Про звільнення М. Лаврика з посади голови Сумської обласної державної адміністрації -

- Про призначення М. Лаврика головою Чернігівської обласної державної адміністрації -

- Про нагородження В. Шабанова орденом "За мужність" -

- Про звільнення В. Шеремети з військової служби -

- Про звільнення І. Смешка з військової служби -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу та скасування свідоцтв про визнання підприємства декларантом -

- Про внесення змін до Переліків індексів -

- Про рішення щодо скарг товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "M-Open" та державного підприємства по розповсюдженню періодичних видань "ПРЕСА -

- Про внесення змін до наказів МОЗ України -

- Про затвердження Примірного договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу на аукціоні, за конкурсом (для державних підприємств групи Г) -

- Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням -

- Про внесення зміни до наказу Держмитслужби від 24.11.05 N 1150 -


Головна сторінка