Поиск по сайту:Законодавство України - 2004 рік

Головна сторінка

Страница 23

- Питання звільнення від обкладення ввізним митом фармацевтичної продукції та сполук, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні -

- Щодо тарифів на електроенергію для ВАТ "Запоріжжяобленерго" на грудень 2004 року -

- Про нагородження Брикульця В.М. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України -

- Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України -

- Про внесення змін до переліку санаторно-курортних закладів, операції з продажу путівок до яких на санаторно-курортне лікування дітей у 2004 році звільняються від обкладення податком на додану вартість -

- Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки суб'єктам інноваційної діяльності за рахунок коштів державного бюджету шляхом здешевлення довгострокових кредитів -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Зведений звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Симоненка Петра Миколайовича -

- Зведений звіт про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата на пост Президента України Бойка Богдана Федоровича -

- Про перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України на 2004 рік між місцевими бюджетами -

- З оголошенням рішення колегії Держкомархіву України від 16.11.2004 "Про стан впровадження технологій електронного діловодства та електронних документів в установах - джерелах комплектування державних архівів" -

- Про переоформлення ліцензії Товариству з обмеженою відповідальністю "Укрспецполіграфія" -

- Про визначення переможців конкурсу по вибору банків для реалізації проекту Світового банку -

- Про визначення переможців конкурсу по вибору банків для реалізації проекту Світового банку -

- Про затвердження паспорту бюджетної програми на 2004 рік -

- Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України -

- Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України -

- Про затвердження та надання чинності стандарту Мінпаливенерго України "Енергетичний аудит вугільних підприємств. Інструкція" -

- Про затвердження та надання чинності стандарту Мінпаливенерго України "Дегазація вугільних шахт. Інструкція" -

- Про затвердження та надання чинності стандарту Мінпаливенерго України "Змикання та ремонт гумотканинних конвеєрних стрічок способом холодної вулканізації. Вимоги до технології виконання" -

- Про затвердження Типового плану реструктуризації та досудової санації господарських товариств, у статутних фондах яких державна частка становить більше ніж 50 відсотків -

- Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності -

- Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України -

- Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності -

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 548 -

- Про внесення змін та доповнень до Вимог до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації акціонерними тов... -

- Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств -

- Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Рішення -

- Про внесення змін та доповнень до Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків -

- Про схвалення Рекомендацій з оприлюднення організаторами торгівлі нерегулярної інформації, отриманої від торговців цінними паперами -

- Щодо порядку застосування норм чинного законодавства України при визначенні частки привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу акціонерних товариств -

- Про затвердження Змін та доповнень до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2000 N 149 "Про передачу повноважень з реєстрації випусків акцій до територіальних управлінь Комісії" -

- Про затвердження Змін та доповнень до Положення про державних представників на фондових біржах, у депозитаріях та торговельно-інформаційних системах -

- Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Венчурний енергетичний фонд" ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного інвестиційного фонду "Агроінновація" недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ "МГ-Капітал" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Альбатрос" (Дніпропетровська обл.) -

- Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України ЗАТ Торговий дім "Аркадія" (код ЄДРПОУ 0013874551) -

- Про внесення змін та доповнень до Програми матеріально-технічного переоснащення мобільного госпіталю, який належить до сфери управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи -

- Про проведення атестації державних службовців -

- Про видачу паспорта на виробництво та реалізацію репродукційного насіння і садивного матеріалу ФГ "АФ Бургуджі" Арцизького району Одеської області та занесення його даних до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу -

- Про державну реєстрацію дезінфекційних засобів -

- Про виключення із Списку арбітрів -

- Про рішення щодо скарги Агентства з раціонального використання енергії та екології (АРЕНА-ЕКО) -

- Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 31.01.2002 N 78 -

- Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 03.11.2000 N 299 -

- Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.04.2002 N 223 -

- Про митне оформлення вантажу гуманітарної допомоги -

- Про реорганізацію Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського -

- Про відзначення 75-річчя Одеської державної академії будівництва та архітектури -

- Про утворення Української академії бізнесу та підприємництва -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Про внесення змін та доповнень до Переліку об'єктів групи E, які підлягають приватизації у 2004 році за участю центрального апарату Фонду -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради Автономної Республіки Крим -

- Про затвердження Програми облаштування осіб з числа закордонних українців, що повертаються в Україну, на період до 2010 року -

- Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України -

- Деякі питання оплати праці працівників Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Про затвердження лімітів використання водних живих ресурсів загальнодержавного значення у 2005 році -

- Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 30.12.99 N 229 -

- Про упорядкування норм та розміру відшкодування витрат в іноземній валюті працівникам дипломатичної служби України, направленим у довгострокове відрядження -

- Про доповнення додатка 3 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2000 р. N 829 -

- Про затвердження Правил визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України -

- Щодо питання організації та проведення чергового з'їзду Спілки аудиторів України -

- Протокол тридцять девятого засідання Ради залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності -

- Протокол тридцять дев'ятого засідання Ради залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності -

- Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 03.02.2000 N 28 -

- Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 03.09.2002 N 473 -

- Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 05.03.2001 N 84 -

- Про стан роботи із зверненнями громадян до Головдержслужби протягом десяти місяців 2004 року -

- Про перетворення юридичної особи -

- Щодо скасування припису від 15.09.2004 року N 3199/07-24 в частині заборони реалізації лікарського засобу -

- Щодо призупинення дії спеціальної санкції -

- Про врахування частки понаднормативних витрат електроенергії при формуванні роздрібних тарифів на електричну енергію для ВАТ "Львівобленерго" -

- Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.05.2000 N 107 -

- Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10.05.2000 N 100 -

- Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданої Товариству з обмеженою відповідальністю "ТМК" -

- Про усунення порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом Українсько-Британським спільним підприємством "Компанія МЕМ" ЛТД у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю -

- Про усунення порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом Акціонерним товариством "Харківський індустріальний союз" -

- Про усунення порушень Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за регульованим тарифом ВАТ "Тернопільміськгаз" -

- Про усунення порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за регульованим тарифом ВАТ "Закарпатгаз" -

- Про усунення порушень Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за регульованим тарифом ВАТ "Житомиргаз" -

- Про анулювання ліцензії на виробництво електричної енергії, виданої Підприємству "КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" -

- Про затвердження тарифу на відпуск електричної енергії для ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" на 2005 рік -

- Про затвердження тарифу на відпуск електричної енергії для ДП "НВКГ "Зоря" - "Машпроект" на 2005 рік -

- Про порядок випуску, обігу і погашення простих векселів при ввезенні (пересиланні) на митну територію України товарів з метою ремонту -

- Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України -

- Про забезпечення реалізації деяких положень Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" -

- Про підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги окремим категоріям громадян -

- Про внесення змін до Типового положення про інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації -

- Про внесення змін до Порядку проведення внутрішнього фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів, і ломбардами -

- Про нагородження Волкова М.Ф. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України -

- Про залучення кредитних ресурсів для фінансування українсько-бразильського проекту створення космічного ракетного комплексу "Циклон-4" -

- Деякі питання щодо виконання Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій -

- Про внесення змін до переліку органів ліцензування -

- Про надання Спілці фотохудожників статусу національної -

- Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України -

- Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України -

- Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України -

- Про поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 -

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 565 -

- Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України -

- Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності -

- Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України -

- Про застосування спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України -

- Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України -

- Про внесення змін до Правил вивезення з України і ввезення в Україну уповноваженими банками національної та іноземної валюти, банківських металів, бланків чеків -

- Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 04.04.2000 N 76 -

- Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах -

- Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 р. N 232 -

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. N 422 -

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 1998 р. N 1376 -

- Про доповнення пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 -

- Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1539 -

- Про внесення зміни у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2000 р. N 403 -

- Про затвердження Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок -

- Про затвердження тарифів на транспортування нафти магістральними трубопроводами для ВАТ "Укртранснафта" -

- Про внесення змін до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами -

- Про затвердження Програми реконструкції біосферного заповідника "Асканія-Нова" імені Ф.Е. Фальц-Фейна -

- Про внесення зміни у додаток до Стратегії розвитку системи державного фінансового контролю, що здійснюється органами виконавчої влади -

- Про внесення змін до Порядку призначення та проведення компенсаційних виплат у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців Державної прикордонної служби -

- Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями в банках України -

- Про накладення штрафу на ВАТ "АК "Вінницяобленерго" за порушення ліцензійних умов з постачання та передачі електричної енергії -

- Про усунення ВАТ "ЕК "Дніпрообленерго" порушень законодавства про електроенергетику та ліцензійних умов з постачання електроенергії -

- Про затвердження Положення про Державний фонд документації із землеустрою -


Головна сторінка