Поиск по сайту:Законодавство України - 2004 рік

Головна сторінка

Страница 16

- Про рішення щодо скарг Науково-виробничого підприємства "ОМіТех" та ЗАТ "Концерн Алекс" -

- Про затвердження Положення про навчання та перевірку знань посадових осіб, які здійснюють державний нагляд за забезпеченням безпеки судноплавства на морському і річковому транспорті -

- Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України -

- Про відкликання миротворчого контингенту України, направленого для участі у міжнародній миротворчій операції в Республіці Ірак -

- Про перенесення парламентських слухань "Про здійснення судово-правової реформи в Україні" -

- Про затвердження на листопад 2004 року тарифів на електричну енергію, продану в Оптовий ринок електричної енергії України виробниками, які працюють за ціновими заявками -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав "Про створення Консультативної ради керівників органів державної (виконавчої) влади, що здійснюють управління державними матеріальними резервами в державах-учасницях СНД" -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Положення про формування та використання позабюджетних коштів органів Співдружності Незалежних Держав, що фінансуються із єдиного бюджету органів СНД -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проведення чергового засідання Економічної ради Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про огляд торговельної політики Республіки Молдова -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про ліквідацію (скасування) Ради керівників зовнішньоекономічних відомств держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проведення засідань Економічної ради Співдружності Незалежних Держав у 2005 році -

- Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України -

- Про надання Українському державному центру радіочастот та нагляду за зв'язком дозволу на проектування та будівництво випробувального центру на 15 км просп. Перемоги у Святошинському районі -

- Щодо постанови Правління НБУ від 02.12.2004 N 583 -

- Щодо надання стабілізаційного кредиту -

- Щодо надання роз'яснень -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Резолюція 59/80, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, "Заходи щодо недопущення придбання терористами зброї масового знищення" -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про заходи щодо недопущення подальшого розвитку фінансової кризи та згортання грошових розрахунків між підприємствами та Державним бюджетом України -

- Щодо необхідності внесення змін до програмного забезпечення та класифікаторів, що використовуються при митному оформленні -

- Щодо максимального строку доставки в митницю призначення товарів, що переміщуються прохідним або внутрішнім митним транзитом -

- Щодо порядку визначення країни походження товарів, що розміщуються на митному ліцензійному складі -

- Про колективне підприємство -

- Про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи, процедура якої розпочалась до 01.07.2004 -

- Щодо оподаткування ПДВ винагороди, яку отримує підприємство-агент за надання послуг з купівлі-продажу валют на підставі агентських угод з уповноваженими банками, та порядку зняття з обліку платника ПДВ -

- Щодо окремих питань справляння податку на прибуток -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Щодо реквізитів закупівельного акта -

- Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із застосуванням законодавства про захист економічної конкуренції (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України) -

- Про відображення в обліку окремих операцій -

- Щодо річного заключення рахунків -

- Про технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення -

- Про надання відповіді -

- Про включення до переліку об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та виключення з переліку -

- Про створення та склад Комісії з питань формування кадрового резерву для державної служби Державного комітету архівів України -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про хід виконання рішень Економічної ради Співдружності Незалежних Держав від 3 вересня 2004 року -

- Про нагородження працівників -

- Рішення Економічної ради СНД про внесення змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року -

- Про прийняття до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів енергопостачання Спеціального проектно-конструкторсько-технологічного бюро Українського товариства глухих -

- Про дозвіл на виконання робіт з інженерної підготовки до будівництва житлово-офісного комплексу на вул. Солом'янській, 15-а у Солом'янському районі -

- Протокол про внесення змін до Угоди про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності від 15 травня 1992 року -

- Про внесення доповнень до Переліку уповноважених юридичних осіб в регіонах щодо проведення робіт по установці, присвоєнню ідентифікаційних номерів, установці реєстраційних обліково-ідентифікаційних табличок з ідентифікаційним номером на машинах, вузл... -

- Про затвердження Методики проведення державної експертизи землевпорядної документації -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про проект Комплексу середньотермінових заходів для просування на внутрішній ринок СНД та ринки третіх країн конкурентоспроможної продукції, що випускається національними виробниками, на період... -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про фінансування в 2005 році Основних заходів Міждержавної комплексної програми реабілітації ветеранів війн, учасників локальних конфліктів та жертв тероризму на 2001 - 2005 роки -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про створення Міждержавної координаційної ради керівників органів страхового нагляду держав-учасниць СНД -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про пропозицію щодо збільшення фінансування ряду органів Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про результати роботи експертної групи держав-учасниць СНД щодо підготовки пропозицій з удосконалення структури органів СНД, системи оплати праці в органах Співдружності та методології визначен... -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав про єдиний бюджет органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, на 2005 рік -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо інформації про перераховування державами-учасницями СНД пайових внесків до єдиного бюджету органів Співдружності, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць СНД, в 2004 році -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав щодо Інформації про діяльність Регіонального вузла зв'язку з правоохоронної роботи Всесвітньої митної організації в країнах СНД RILO-Москва -

- Про державну реєстрацію лікарських засобів -

- Про введення в дослідну експлуатацію програмно-інформаційного комплексу "Моніторинг товарів, що переміщуються через склади тимчасового зберігання" -

- Щодо скасування дії спеціальної санкції -

- Рішення Економічної Ради Співдружності Незалежних Держав "Про створення Консультативної ради керівників державних архівних служб держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав" -

- Про звільнення А. Філіпенка з посади наукового консультанта Президента України -

- Про затвердження Положення про порядок, умови видачі та розміри кредитів страхувальникам, які уклали договори страхування життя -

- Про надання відкритому акціонерному товариству "Тракт" дозволу на проектування та будівництво складського приміщення типу ангар на вул. Перемоги, 18 у Святошинському районі -

- Про затвердження Вимог до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів -

- Щодо укладення договорів -

- Про визначення вартості експлуатації будівельних машин і механізмів -

- Щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення -

- Про створення Українського науково-практичного медичного центру акушерства, гінекології та репродуктології Міністерства охорони здоров'я України -

- Щодо заявок на купівлю іноземної валюти -

- Щодо окремих питань оподаткування -

- Щодо деяких питань стосовно Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу копій ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про подальше вдосконалення служби медичної статистики системи МОЗ України -

- Про затвердження форми заяви для включення електронного інформаційного ресурсу до Національного реєстру електронних інформаційних ресурсів -

- Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України -

- Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТД "Воронін-Україна" (м. Київ) -

- Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ДП "Стабо+Україна" (Запорізька обл.) -

- Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності -

- Про затвердження Інструкції із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих порід -

- Про затвердження рішення атестаційної комісії МОЗ України від 18 листопада 2004 року -

- Щодо заборони реалізації (торгівлі), зберігання та застосування лікарського засобу КОКАРБОКСИЛАЗИ ГІДРОХЛОРИД -

- Роз'яснення щодо застосування постанови Правління НБУ від 17.06.2004 N 280 -

- Огляд N З запитань і відповідей з питань застосування Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" -

- Щодо оподаткування податком на прибуток вартості послуг, безоплатно наданих неприбутковій організації -

- Щодо митного оформлення товарів в митних режимах переробки -

- Про затвердження нової редакції Порядку приймання та комп'ютерної обробки звітних документів платників податків у ДПІ районного рівня та СДПІ по роботі з ВПП -

- Щодо можливості укладення суб'єктами малого підприємництва - платниками єдиного податку угоди відступлення права вимоги дебіторської заборгованості -

- Про затвердження Правил використання комп'ютерних програм у навчальних закладах -

- Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Нефрологія" -

- Про визначення правового статусу турбази "Молдова" (с. Ясіня, Рахівський район, Закарпатська область, Україна) -

- Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.02.04 N 88 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу навчальних програм та підручників для 5-12 класів відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" -

- Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізька міська енергетична компанія" міста Запоріжжя та директором товариства з обмеженою відповідальністю "Запорізька міська ... -

- Про забезпечення виплати пенсій та інших соціальних виплат, що відповідно до законодавства здійснюється з Пенсійного фонду України -

- Про тимчасові заходи щодо забезпечення стабільності діяльності кредитних спілок -

- Щодо надання роз'яснень -

- Щодо спеціальних санкцій, які були застосовані Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності -

- Щодо розгляду клопотань про надання стабілізаційного кредиту -

- Щодо здійснення валютно-обмінних операцій -

- Про надання роз'яснення -

- Щодо надсилання постанови Правління Національного банку України від 17 листопада 2004 року N 555 -

- Про загострення суспільно-політичної ситуації в державі та в місті Хмельницькому, яка склалася після проголошення Центральною виборчою комісією результатів повторного голосування по виборах Президента України -

- Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 30.11.2004 N 576 -

- Конвенція Організації Об'єднаних Націй про юрисдикційні імунітети держав та їх власності -

- Про внесення змін до постанови НКРЕ від 05.01.2004 N 2 -

- Про заходи щодо виконання розпорядження Кабінету Міністрів України "Про реорганізацію Тернопільської державної медичної академії імені І.Я. Горбачевського" -

- Резолюція 59/38, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй, "Конвенція Організації Об'єднаних Націй про юрисдикційні імунітети держав та їх власність" -

- Про реєстрацію статутів (нова редакція) релігійних громад Римсько-католицької церкви Одеської області -

- Про стан та основні напрямки формування кадрового потенціалу в сільськогосподарському виробництві -

- Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України -

- Про затвердження Інструкції з продовження терміну дії посвідчення придатності до експлуатації, продовження терміну служби обладнання світлосигнальних систем аеродромів цивільної авіації та аеродромів сумісного базування (використання) -

- Про затвердження Правил допуску до експлуатації злітно-посадкових майданчиків для польотів легких повітряних суден -

- Про затвердження типової форми Посвідчення на проведення контрольного заход -

- Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про проведення перевірки ввезення на територію України субстанції інсуліну виробництва фірми "Spofa a.s." (Чехія) -

- Про внесення змін до наказу МОЗ України від 09.06.2004 р. N 291 -

- Про організацію виконання робіт з підготовки до пропуску паводку, льодоходу і повені у 2005 році -

- Про внесення змін до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями -

- Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України -

- Про невідкладні заходи щодо стабілізації соціально-економічної та суспільно-політичної ситуації в Автономній Республіці Крим -

- Про ліквідацію Департаменту державного санітарно-епідемологічного нагляду -

- Про внесення змін і доповнень до Технологічної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобів, номерних вузлів і агрегатів й товарів, що переміщуються громадянами транзитом, контролю за їх доставкою у митниці призначення відділом о... -

- Про визначення правового статусу пансіонату "Авіатор" (с. Коблеве, Березанський район, Миколаївська область, Україна) -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Щодо переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ "ЮНІТЕКС" -

- Про переоформлення ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ "РЕГІОН ЕНЕРГОЗБУТ" -

- Щодо оголошення розміру додаткових зборів у доларах США -

- Щодо скасування дії виняткового тарифу -

- Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарських засобів -

- Про посилення контролю за експлуатацією газових мереж та газового обладнання житлових будинків і об'єктів громадського призначення -

- Про затвердження опису зовнішнього сигнального покажчика аптечного закладу та його структурного підрозділу -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -


Головна сторінка