Поиск по сайту:Законодавство України - 2001 рік

Головна сторінка

Страница 28

- Порядок застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які хворіють на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння, у психіатричній лікарні із суворим наглядом -

- Порядок застосування примусових заходів медичного характеру до осіб, які хворіють на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні дії, у відділенні (палаті) для застосування примусових заходів медичного характеру з посиленим наглядом -

- Порядок проведення стаціонарної судово-психіатричної експертизи в психіатричних закладах осіб, які утримуються під вартою -

- Порядок проведення судово-психіатричної експертизи -

- Про внесення доповнення до наказу Міністерства транспорту України від 10.09.2001 р. N 595 -

- Про внесення змін до наказу Мінекономіки, Мінфіну та Фонду державного майна України від 11.06.98 N 83/126/1126 -

- Про затвердження переліку мінімальних рівнів індикативних цін на деякі види продукції, що експортується з України в жовтні 2001 року -

- Порядок переведення хворих на психічні розлади, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру -

- Щодо звітів виробничо-фінансової діяльності служби локомотивного господарства -

- Про Інструкцію про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності -

- Про надіслання постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 N 1256 -

- Щодо контролю за видачами значних сум готівки -

- Щодо врегулювання проведення банками-агентами операцій з виплатами гарантованих сум відшкодування фізичним особам-вкладникам банків у разі їх ліквідації -

- Щодо порядку оподаткування прибутковим податком вартості подарунків (призів), що їх отримують громадяни під час проведення рекламних заходів -

- Про договір оренди державного та комунального майна -

- Щодо порядку оподаткування матеріальної допомоги, що виплачується юридичною особою працюючим та непрацюючим громадянам -

- Щодо зменшення податку з власників транспортних засобів на вантажні автомобілі старого випуску -

- Про зміну поштової адреси митного поста "Дніпродзержинськ" -

- Індекс інфляції -

- Про вивезення громадянами транспортних засобів, що переміщуються транзитом через митну територію України -

- Про початок використання особистих митних забезпечень Полтавської митниці -

- Про затвердження спільного Плану заходів Міністерства охорони здоров"я України, Академії медичних наук України та Товариства Червоного Хреста України щодо виконання Програми профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2001-2003 роки -

- Про затвердження Програми "Селекція і насінництво - 2001-2005" -

- Про затвердження Порядку примусового списання (стягнення) коштів з рахунків установ і організацій, відкритих в органах Державного казначейства -

- Про затвердження результатів державного рейтингу за результатами діяльності вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти -

- Про внесення змін та доповнень до наказу Київської регіональної митниці від 07.03.2001 р. N 177 -

- Про внесення змін до Класифікатора видів податків, зборів та інших бюджетних надходжень -

- Про затвердження Положення про порядок погодження планів санації господарських товариств та державних підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію -

- Щодо процентної ставки за кредитами "овернайт" -

- Про заміну бланку ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів на бланк ліцензії єдиного зразка -

- Про заміну бланку ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів на бланк ліцензії єдиного зразка -

- Про звільнення В. Богачика з посади голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області -

- Про Всеукраїнське агентство авторів -

- Про призначення В. Пащука Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Куба -

- Про призначення В. Кушілки на посаду голови Тячівської районної державної адміністрації Закарпатської області -

- Про заміну бланку ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів на бланк ліцензії єдиного зразка -

- Про заміну бланку ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів на бланк ліцензії єдиного зразка -

- Про заміну бланку ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів на бланк ліцензії єдиного зразка -

- Про заміну бланку ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів на бланк ліцензії єдиного зразка -

- Про заміну бланка ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів на бланк ліцензії єдиного зразка -

- Про заміну бланка ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів на бланк ліцензії єдиного зразка -

- Щодо оформлення схем розрахунків -

- Про перевезення вантажів за особливими умовами із справлянням договірного тарифу -

- Про відмову у видачі ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про демаркацію державного кордону між Україною і Республікою Молдова -

- Про офіційний курс гривні до іноземних валют -

- Про схвалення Концепції політики Кабінету Міністрів України щодо управління об"єктами державної власності -

- Про призначення М. Негрича на посаду голови Коломийської районної державної адміністрації Івано-Франківської області -

- Про присвоєння рангів державним службовцям -

- Щодо опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України станом на 1 жовтня 2001 року -

- Про внесення змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів вкладникам банків у разі їх ліквідаці -

- Про присвоєння четвертого рангу державного службовця -

- Про звільнення Бірюкової В.В. з посади заступника голови Державного департаменту страхового фонду документації -

- Щодо встановлення тарифів на електроенергію для підприємств комунального господарства -

- Про перейменування дослідного господарства "Діброва" Інституту овочівництва і баштанництва -

- Щодо приведення у відповідність рядка 44 додатка "П" декларації про прибуток підприємства з підпунктом 7.1.2 Порядку складання декларації про прибуток підприємства -

- Про митний контроль за ввезенням на митну територію України культурних цінностей -

- Про заміну бланку ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів на бланк ліцензії єдиного зразка -

- Щодо обліку векселів -

- Про затвердження Інструкції про консолідацію фінансової звітності банків України -

- Щодо обчислення і справляння платежів за користування надрами для видобування корисних копалин -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про офіційний курс гривні до іноземних валют -

- Про призначення О. Суходолі заступником Голови Державного комітету України з енергозбереження -

- Про призначення А. Зайця першим заступником Державного секретаря Міністерства юстиції України -

- Про ратифікацію Рішень про створення та діяльність Антитерористичного центру держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Про призначення Л. Горбунової заступником Державного секретаря Міністерства юстиції України -

- Про звільнення Л. Горбунової з посади заступника Міністра юстиції України -

- Конвенція про інформаційне та правове співробітництво, стосовно "Інформаційних суспільних послуг" (ETS N 180) -

- Про внесення змін до Основ законодавства України про культуру -

- Щодо призупинення дії спеціальної санкції -

- Щодо фальсифікації препарату "Кокарбоксилаза гідрохлорид" -

- Щодо використання коштів, отриманих від суб"єктів господарювання у разі розірвання договірних зобов"язань, та коштів, отриманих при застосуванні штрафних санкцій за невиконання договірних зобов"язань -

- Про лист Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 07.08.2001 N 05-36 -

- Про постанову Правління НБУ від 28.08.01 N 368 -

- Про зміни у порядку встановлення лімітів каси -

- Про Алгоритм розподілу коштів -

- Про проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та запровадження спеціальних режимів інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку -

- Про проект Закону України про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України -

- Про видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації митного ліцензійного складу -

- Про забезпечення супроводження розгляду проектів законів України -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про організаційні заходи щодо проведення ліцензійних інтегрованих іспитів з спеціальності "сестринська справа" у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації -

- Про затвердження тарифів на послуги по ламінуванню документів -

- Про затвердження тарифів на послуги по ламінуванню документів -

- Про проект Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" -

- Про внесення зміни до статті 43 Гірничого закону України -

- Про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування -

- Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" -

- Про призначення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2002 році -

- Протокол про внесення змін і доповнень до Протоколу про вилучення з режиму вільної торгівлі до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про вільну торгівлю від 24 червня 1993 року, підписаного 24 червня 1993 року -

- Про законопроекти, які вважаються відхиленими як такі, що не отримали необхідної більшості голосів на підтримку -

- Про включення законопроектів та питань до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України третього скликання -

- Про внесення змін до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків "Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка", "Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона", "Інст -

- Про відзначення державними нагородами України працівників нафтогазовидобувного управління "Полтаванафтогаз" -

- Про звільнення А. Богомолова з посади заступника Міністра освіти і науки України -

- Про звільнення М. Стеценка з посади заступника Міністра екології та природних ресурсів України -

- Додатковий протокол до Європейської угоди щодо передачі заяв про правову допомогу (ETS N 179) -

- Протокол про співробітництво між Міністерством праці та соціальної політики України і Федеральним міністерством соціальної безпеки та генерацій Республіки Австрія в сфері соціальної політики -

- Про звільнення В. Новицького з посади Голови Державного комітету промислової політики України -

- Про проект Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" -

- Про проект Закону України про врегулювання відносин між державним бюджетом та місцевими бюджетами, що виникли у період з 1994 року по 2000 рік -

- Про відзначення державними нагородами України працівників освіти -

- Про підтримку діяльності Всеукраїнської благодійної організації "Місія "Україна - відома" -

- Щодо процентної ставки за кредитами "овернайт" -

- Про проекти законів України про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків -

- Висновок N 3/12 про скасування рішення про державну реєстрацію -

- Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" -

- Про зупинення повноважень судді Слов"янського міського суду Донецької області Сибільової Л.І. -

- Про поштовий зв'язок -

- Щодо загального індексу цін споживчого ринку (індексу інфляції) у вересні 2001 року -

- Щодо розміру облікової ставки у жовтні 2001 року -

- Про ратифікацію Конвенції між Кабінетом Міністрів України і Союзним Урядом Союзної Республіки Югославія про уникнення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи і капітал -

- Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення банківського законодавства -

- Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" -

- Звернення до голови Фонду державного майна України Бондаря О. М. -

- Про внесення змін до Закону України "Про страхування" -

- Угода між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту російського природного газу по території України -

- Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Кінаха А.К. -

- Щодо введення типових форм касової книги, прибуткового ордера, накладної на відпуск товаро-матеріальних цінностей -

- Щодо порядку оподаткування вартості навчання (підвищення кваліфікації) спеціаліста у вищому учбовому закладі та віднесення цих коштів до складу валових витрат підприємства -

- Про проведення семінару "Спектроскопічні методи контролю якості лікарських засобів" -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Щодо унесення змін до технологій митного контролю та митного оформлення товарів та інших предметів -

- Про часткову зміну спільного наказу Міністерства агропромислового комплексу України та Міністерства освіти України від 30.09.97 N 359/49 -

- Про анулювання дозволу на здійснення діяльності щодо ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів -

- Про внесення доповнень до Порядку роботи відділу тарифів та митної вартості регіональної митниці (митниці) при вирішенні питань визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України -

- Про призначення О. Мартиненка консультантом Президента України -


Головна сторінка