Поиск по сайту:Законодавство України - 2000 рік

Головна сторінка

Страница 7

- Про державну реєстрацію лікарських засобів -

- Про внесення доповнення до методичних рекомендацій щодо застосування Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади та зразків оформлення документів особових справ -

- Про Положення про порядок надання Фондом загальнообов"язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з питань професійної підготовки, перепідготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації -

- Про колегію Міністерства охорони здоров"я -

- Про затвердження рішення конкурсної комісії про визначення банку, уповноваженого на обслуговування та збереження коштів Фонду -

- Про Методичні рекомендації щодо приведення нормативно-правових актів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю у відповідність до Конституції України та інших актів законодавства України -

- Щодо проведення взаємозаліку -

- Стосовно сплати акцизного збору й уникнення подвійного оподаткування цим податком -

- Про Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних -

- Щодо інвестиційної позики Міжнародного Банку реконструкції та розвитку для реалізації (Світовий банк) Проекту пом"якшення соціальних наслідків реформування вугільної промисловості України -

- Про Положення про порядок поширення інформації Центральної виборчої комісії -

- Про призначення Олійник Т.О. заступником директора Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю - заступником Головного державного інспектора праці України -

- Про звільнення Лаврова Є.М. з посади першого заступника голови правління Державної акціонерної компанії "Хліб України" -

- Про звільнення Момота О.І. з посади начальника Донецької залізниці -

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 2000 р. N 976 -

- Про затвердження Парфененка Д.М. членом колегії Фонду державного майна -

- Про призначення Мостового В.М. першим заступником директора Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю - Головним державним експертом України з умов праці -

- Про постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін та доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року N 578" -

- Про інформацію про стан готовності до запровадження Закону України "Про загальнообов"язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" -

- Про призначення Тьоткіна В.І. директором Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю - Головним державним інспектором праці України -

- Про Постанову Кабінету Міністрів "Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. N 438" та Порядок відшкодування Пенсійному фонду України з Фонду загальнообов"язкового державного соціального страху... -

- Про призначення О. Момота заступником Міністра транспорту України -

- Про призначення В. Жученка головою Бобринецької районної державної адміністрації Кіровоградської області -

- Ухвала щодо прийнятності заяви N 53874/00 Геннадія Володимировича Сергєєва проти України -

- Про Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" -

- Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют -

- Про реалізацію рішення Колегії МОЗ України "Про стан та перспективи розвитку наукового напрямку "Гігієна і токсикологія агрохімікатів" -

- Про внесення змін до Порядку видачі медичної довідки для отримання дозволу (ліцензії) на об"єкт дозвільної системи, затвердженого наказом МОЗ України від 20.10.99 N 252 -

- Про уповноваження І. Мітюкова на підписання Кредитної угоди (Відновлення автомагістралі М06 та реформа фінансування дорожнього сектору) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку -

- Стосовно Переліку звернень, які надійшли до Секретаріату КМ України по телефонній лінії "Проблеми економічної реформи" -

- Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют -

- Стосовно атестації судового експерта -

- Про втрату митного забезпечення Державної митної інспекції при Міністерстві фінансів Киргизької Республіки -

- Щодо продовження терміну тимчасового ввезення майна -

- Про перелік підприємств, які отримали ліцензії на право здійснення експорту, імпорту спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів -

- Про делегацію України для участі в Дипломатичній конференції Всесвітньої організації інтелектуальної власності з охорони аудіовізуальних виконань -

- Про затвердження Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" -

- Про делегацію України на Міжнародну політичну конференцію з питань боротьби з транснаціональною організованою злочинністю -

- Про встановлення переліку платних послуг, що надаються пасажирам на вокзалах та в поїздах Південно-Західної залізниці -

- Про обмеження в'їзду вантажних автомобілів та механічних транспортних засобів у центральну частину міста -

- Щодо ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами -

- Щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2000 N 1577 -

- Про затвердження Вимог до щорічного звіту про стан ведення Державного регістру джерел іонізуючого випромінювання -

- Про внесения доповнень до наказу Мінагрополітики України від 23 серпня 2000 р. N 158 "Про активізацію діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів" -

- Про затвердження переліку товарних бірж -

- Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків України -

- Стосовно державного контролю препарату "Ессел Форте, капсули" серії Р-324 -

- Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України" -

- Про внесення змін до Указу Президента України від 30 серпня 2000 року N 1033 -

- Про присвоєння В. Хорєву почесного звання "Заслужений будівельник України" -

- Про присвоєння І. Шумилу почесного звання "Заслужений економіст України" -

- Кредитна угода (Відновлення автомагістралі M06 та реформа фінансування сектора автодоріг) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку -

- Інструкція по заповненню картки Тактико-технічних даних РЕЗ або РВП (Форма N 1-В) -

- Про оголошення окремих районів та міст Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької та Черкаської областей зоною надзвичайної екологічної ситуації -

- Щодо відновлення операцій та зупинення стягнення з розподільчих рахунків газозбутових та газотранспортних підприємств і консолідованого розподільчого рахунку "Торговий дім "Газ України" -

- Щодо дебіторської заборгованості, що виникла в результаті крадіжки готівки з каси банку та крадіжки коштів клієнтів з їх рахунків при здійсненні банком господарської діяльності -

- Про призначення В. Пустовойтенка Радником Президента України -

- Стосовно доповнення до листа Держмитслужби від 06.10.2000 N 11/3-8798 -

- Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні -

- Про перерахування коштів Чернігівській ТЕЦ -

- Про ліквідацію та створення митниць й митних постів -

- Щодо оподаткування податком на додану вартість окремих операцій, пов"язаних з інвестицією у вигляді корпоративних прав -

- Про участь України в міжнародній миротворчій операції Організації Об"єднаних Націй в Сьєрра-Леоне -

- Про направлення миротворчого персоналу для участі України в Місії Організації Об"єднаних Націй у Ефіопії та Еритреї -

- Про зупинення дії Постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим на 2000 рік -

- Щодо інформації про розподіл країн за групами ризику -

- Про гуманітарну допомогу для районів, що потерпіли в наслідок стихії 26-28 листопада 2000 р. -

- Стосовно препарату Церебралізин -

- Стосовно реалізації серій Розчину Прозерин-Дарниця -

- Про науково-практичну конференцію "Нові політичні реалії України на рубежі тисячоліть" -

- Про проведення науково-практичної конференції "Бюджетна реформа в Україні: проблеми та шляхи їх розв"язання" -

- Про роботу органів місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо забезпечення надходжень до бюджетів -

- Про внесення змін до постанови від 02.08.2000 N 807 -

- Про продовження надзвичайної ситуації в Оптовому ринку електричної енергії України -

- Про внесення змін до постанови НКРЕ від 25.10.2000 N 1089 -

- Про голову Української частини Змішаної Українсько-Угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин -

- Про голову Української частини Двосторонньої Українсько-Словацької комісії з питань національних меншин, освіти і культури -

- Про голову Української частини Змішаної міжурядової Українсько-Румунської комісії з питань забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин -

- Щодо розрахунку і контролю за договірним розміром електричної потужності -

- Щодо роз"яснення, чи належать дренажні споруди до основних засобів -

- Щодо оподаткування ПДВ окремих операцій, пов"язаних з інвестицією у вигляді корпоративних прав -

- Про ідентифікаційний номер платника податків -

- Про відновлення диспансеризації населення та запровадження моніторингу стану його здоров"я -

- Про внесення змін до наказу МОЗ України від 05.01.99 N 1 -

- Про День працівників суду -

- Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют -

- Про затвердження Інструкції з обліку запасів бюджетних установ -

- Про використання бланків квитанцій ф. МД-1 старого зразка -

- Про здійснення митного контролю за обсягами природного газу, що переміщується через митний кордон України для зберігання в підземних сховищах газу -

- Про порядок отримання спеціальних рецептурних бланків форми N 3 -

- Про встановлення днів засідань урядових комітетів -

- Про внесення змін до Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб"єктів малого підприємництва -

- Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок проведення в Позабіржовій фондовій торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, затвердженого спільним наказом Фон... -

- Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, затвердженого спільним наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та... -

- Про порядок погодження Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України застосування замовниками окремих процедур державних закупівель -

- Щодо Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні -

- Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян -

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні -

- Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" щодо оподаткування благодійної допомоги -

- Про державну реєстрацію іноземних інвестицій -

- Про подальший розвиток вітчизняного виробництва засобів реабілітації інвалідів -

- Про проекти законів України про внесення змін до деяких законів України з питань оподаткування щодо фінансування дорожнього господарства та про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства -

- Про проект Закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства про племінну справу у тваринництві -

- Про проект Закону України про внесення змін до статті 12 Закону України "Про боротьбу з корупцією" та статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення -

- Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямів реалізації та вдосконалення екологічної політики -

- Про прийняття за основу проектів законів України про стандартизацію, про підтвердження відповідності та про акредитацію органів з оцінки відповідності -

- Про першу щорічну доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні -

- Про інформацію Кабінету Міністрів України "Про стан фінансування системи охорони здоров"я та невідкладні заходи щодо його поліпшення" -

- Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення доповнень до Арбітражного процесуального кодексу України -

- Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією" -

- Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України -

- Щодо цін на електропобутову техніку -

- Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України -

- Зміни до Правил бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків -

- Про перелік лабораторій, якими надано право видавати сертифікати якості відповідно до вимог ст. 9 Закону України "Про металобрухт" -

- Про накладання арешту на іменні акції -

- Про підготовку матеріалів на відстрочку сплати фіксованого сільськогосподарського податку -

- Щодо коригування податкового кредиту по залишках товарів при переході на єдиний податок за ставкою 10% -

- Про відзначення державними нагородами України працівників редакції газети "Молодь України", м. Київ -

- Про нагородження орденом князя Ярослава Мудрого -

- Президент України Указ -

- Президент України Указ -

- Щодо надіслання Протоколу про внесення змін до Угоди з Узбекистаном -

- Щодо застосування спеціальної санкції -

- Щодо надання інформації -

- Про постанову Правління НБУ від 13.11.2000 N 446 -

- Про лист НБУ від 21.11.2000 N 12-111/1377-7745 -

- Щодо призначення рахунку 2612 "Кошти суб"єктів господарської діяльності для забезпечення зобов"язань" -

- Про відкриття спеціальних рахунків підприємствам агропостачання, агрохімії та агротехсервісу -

- Щодо обов"язковості перерахування до бюджету податку на додану вартість знову створеними суб"єктами підприємницької діяльності -

- Про Державний бюджет України на 2001 рік -

- Про банки і банківську діяльність -

- Про внесення змін до Положення про порядок видачі банкам ліцензії на здійснення банківських операцій -

- Про присвоєння Бею І.С четвертого рангу державного службовця -

- Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют -


Головна сторінка