Поиск по сайту:Законодавство України - 2000 рік

Головна сторінка

Страница 28

- Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют -

- Щодо внесення змін до Положення про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за порушення банківського законодавства -

- Про порядок застосування понижуючого коефіцієнта амортизації -

- Щодо патентування торгової діяльності з продажу товарів, оплата яких здійснюється через касу банку з подальшим зарахуванням коштів на банківський рахунок підприємства-продавця та права фізичної особи і суб"єкта підприємницької діяльності (фізичної ос... -

- Про відзначення державними нагородами України та Подякою Президента України працівників Кловського ліцею N 77 міста Києва -

- Про надання деяким вищим навчальним закладам статусу національних -

- Щодо відображення в податковому обліку курсових різниць по операціях, здійснених в іноземній валюті -

- Про нагородження орденом "За заслуги" працівників сільськогосподарських колективів Білоцерківського району Київської області -

- Стосовно спрощення системи оподаткування, обліку та звітності суб"єктів малого підприємництва -

- Питання діяльності Німецько-Українського фонду -

- Щодо оподаткування операцій з одержання і повернення позикових коштів -

- Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 8 лютого 1997 р. N 151 -

- Про нагородження Юзьківа І.П. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України -

- Про виділення коштів для проведення невідкладних заходів з ліквідації наслідків масового захворювання населення на токсикодермію у Первомайському районі Миколаївської області -

- Щодо контролю якості лікарських засобів -

- Про окремі розподільчі рахунки енергопостачальних компаній -

- Про звільнення К. Ярцева з посади директора Українського інституту досліджень навколишнього середовища і ресурсів при Раді національної безпеки і оборони України -

- Питання Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті Міністрів України -

- Про пільги щодо плати за землю -

- Про призначення голів, заступників голів районних (міських) судів та переведення судді -

- Про зміни до Положення про Національний фонд соціального захисту матерів і дітей "Україна - дітям" -

- Про присвоєння виробничому об"єднанню "Південний машинобудівний завод" імені О.М. Макарова -

- Про представника України у Виконавчій раді Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) -

- Про утворення Української академії суддів -

- Про внесення зміни до Указу Президента України від 25 травня 2000 року N 721 -

- Про призначення В. Шварцмана головою Шполянської районної державної адміністрації Черкаської області -

- Про внесення змін до Указу Президента України від 13 лютого 1997 року N 134 -

- Про внесення змін до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню у 2000 році -

- Щодо сертифікатів походження товарів -

- Про затвердження Регламенту роботи правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України -

- Про затвердження Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України -

- Угода про співробітництво Міністерств внутрішніх справ в боротьбі з тероризмом -

- Про Консультативно-експертну групу з питань доопрацювання та підготовки до другого читання у Верховній Раді України проекту нової редакції Земельного кодексу України -

- Резолюція 1319 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4195-му засіданні, 8 вересня 2000 року -

- Щодо відповідності діючому законодавству наказу ДПА України від 12.06.2000 р. N 306 -

- Щодо застосування тарифу при споживанні електроенергії в гуртожитку аграрного технікуму -

- Щодо контролю якості лікарських засобів -

- Щодо контролю якості лікарських засобів -

- Про Доповнення до Переліку та обсягів товарів (включаючи машинокомплекти), що використовуються для будівництва та виробничої діяльності підприємств із виробництва автомобілів і запасних частин до них -

- Щодо правил та порядку сплати земельного податку -

- Про затвердження переліку індикативних цін на деякі види продукції, що експортуються з України у вересні 2000 року -

- Щодо переміщення валюти та банківських документів -

- Щодо Закону України від 13.07.2000 N 1926-III -

- Про видачу свідоцтв про визнання підприємства декларантом -

- Стосовно великого мистецького та духовного проекту під назвою "Хай святиться ім"я твоє" -

- Про внесення змін і доповнень до Правил організації полювання та надання послуг іноземним туристам-мисливцям -

- Про внесення змін і доповнень до Порядку надання органами Антимонопольного комітету України висновків щодо умов приватизації підприємств - монополістів -

- Про затвердження Порядку розподілу виручки, що надходить на рахунки комунальних підприємств теплоенергетики, водопостачання і водовідведення, міського електротранспорту -

- Про реорганізацію державних підприємств та передачу їх майна до статутного фонду ДАК "Укрмедпром" -

- Про затвердження Правил етики арбітра (члена трудового арбітражу) -

- Про затвердження Правил розрахунків двоставкового тарифу на теплову енергію та гарячу воду -

- Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України -

- Про внесення змін та доповнень до бюджетної класифікації -

- Про затвердження форми державної статистичної звітності N 1- держзамовлення -

- Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів" -

- Про внесення змін до Правил обов"язкової сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, затверджених наказом Держстандарту України від 11.04.97 N 192 -

- Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют -

- Про продовження терміну дії дозволу на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача -

- Інструкція про порядок передачі страхувальником виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань документів, що підтверджують право працівника на страхову виплату, інші соціальні послуг... -

- Щодо класифікації товарів -

- Про нагородження трудового колективу акціонерного товариства закритого типу "Торговий дім Україна-Узбекистан" Почесною грамотою Кабінету Міністрів України -

- Про реєстрацію статутів релігійних громад Української православної церкви Київського патріархату Одеської області -

- Декларація тисячоліття Організації Об"єднаних Націй -

- Щодо надання інформації -

- Про порушення спеціального розслідування щодо імпорту в Україну магнезіальних вогнетривів -

- Щодо випуску готівки в обіг -

- Про впровадження пілотного проекту Національної системи масових електронних платежів -

- Резолюція 1318 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4194-му засіданні, 7 вересня 2000 року -

- Про доведення державних централізованих капітальних вкладень і державних капітальних вкладень та порядок їх фінансування -

- Про затвердження Тарифів на виконання платних послуг, які можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони МВС України, і Порядку внесення суб'єктами господарювання та фізичними особами плати за надання платних послуг підрозділами Державної ... -

- Про Порядок надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного -

- Про погодження внесення змін до Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 року N 1090 -

- Про Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності -

- Про уповноваження банків здійснювати виплату компенсацій жертвам нацистських переслідувань -

- Про застосування попередніх антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну ламп електричних походженням з Російської Федерації -

- Про порушення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну лакофарбової продукції походженням з Російської Федерації -

- Щодо віднесення до податкового кредиту сум ПДВ -

- Про механізм реалізації статті 71-2 Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" -

- Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України -

- Щодо звільнення від обов"язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів України, отриманих ними як благодійна допомога -

- Про розпорядження транспортними засобами, виготовленими 8 і більше років тому та які перейшли у власність держави -

- Щодо порядку прийому і перевезень металобрухту -

- Стосовно порядку обкладення ПДВ операцій з проведення розрахунків за використану в 1999 році електроенергію -

- Про створення Тимчасової міжвідомчої робочої групи з питань розробки Комплексної програми утвердження України як транзитної держави -

- Про внесення доповнень до Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого майна, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.10.99 N 68/5 -

- Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетичних компаній -

- Про затвердження Положення про Міжвідомчу експертну групу з питань транзитних перевезень пасажирів та вантажів через територію України -

- Щодо порушення законодавства про електроенергетику -

- Про розрахунки за електричну енергію -

- Щодо методики розрахунку збитків -

- Індекс інфляції -

- Угода між Європейською організацією з використання метеорологічних супутників (ЄВМЕТСАТ) та Національним космічним агентством України (НКАУ) -

- Рекомендації щодо порядку вирішення організаційно-правових питань при зміні керівників виборних профспілкових органів -

- Про посилення режимних заходів у контрольованих прикордонних районах на українсько-молдовській ділянці державного кордону -

- Про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют -

- Про проведення розрахунків суми коштів на невідкладні потреби виробничому об"єднанню "Південний машинобудівний завод" -

- Щодо контролю якості лікарських засобів -

- Стосовно застосування окремих норм Закону України "Про податок на додану вартість" -

- Щодо внесення змін до переліків поставок продукції -

- Щодо Державної статистики -

- Рішення Економічної ради Співдружності Незалежних Держав "Про Рекомендації з розробки організаційних проектів транснаціональних корпорацій" -

- Щодо відкриття підприємствам, установам та організаціям окремих спеціальних рахунків з ознакою 206 для обліку коштів -

- Про поховання народного художника України Якутовича Г.В. -

- Про затвердження плану-графіка передприватизаційної підготовки ВО "Зоря" -

- Про затвердження Правил атестації дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння -

- Про видачу Ліцензій на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом ЗАТ "Укрсайвес", ПВК Фірма "Родник" -

- Про затвердження Типового положення про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації -

- Про призупинення дії пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2000 р. N 825 -

- Про виконання санкцій Ради Безпеки ООН щодо Ліберії -

- Про запровадження спеціальних технічних схем передачі електроенергії -

- Про часткову зміну наказу Мінекономіки від 28.07.2000 N 160 -

- Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти -

- Про зняття з завершального 31 ССА за КС ВАТ "Чорноморзалізобетонбуд" -

- Про затвердження уточнених планів розміщення акцій енергетичних компаній -

- Про користування міжміським телефонним зв"язком -

- Про організаційно-методичні заходи щодо впровадження 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти -

- Про зміни у складі комісії по проведенню конкурсу по залученню іноземних інвесторів до заснування центрального закладу "Асістанс-Україна" -

- Про внесення змін і доповнень до Положення про вантажну митну декларацію -

- Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України -

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 р. N 663 -

- Про затвердження Методичних вказівок про порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників законодавства у сфері захисту рослин -

- Про створення галузевого державного архіву Державного департаменту з питань виконання покарань -

- Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1999 р. N 1571 -

- Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 24 квітня 1998 р. N 558 -

- Про заходи щодо введення в експлуатацію до кінця 2000 року виробничо-опалювальної котельні на Чорнобильській АЕС -

- Про заходи щодо забезпечення дітей повноцінними продуктами харчування і виробами дитячого асортименту, стимулювання вітчизняного виробництва та реалізації зазначених товарів -

- Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України -

- Про нагородження Почесною грамотою Кабінету Міністрів України -

- Про нагородження Сапченка Ю.М. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України -

- Про нагородження Громового М.П. Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України -

- Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 22.06.2000 N 700 -

- Про затвердження методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності -

- Про внесення зміни до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 7 квітня 2000 року N 392 -

- Щодо поновлення дії Ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом, виданої ДП "Нормавуглепостачзбут" Донецького виробничого об"єднання по видобутку вугілля "Донецьквугілля" -

- Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою в митниці призначення транспортних засобів індивідуального користування, знятих з обліку в реєстраційних органах іноземних держав -


Головна сторінка