Поиск по сайту:Законодавство України - 1997 рік

Головна сторінка

Страница 40

- Про затвердження Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті -

- Про тариф на електричну енергію для підприємства "Сімферопольська теплоелектроцентраль" -

- Про коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами -

- Про затвердження тарифів для генеруючих компаній "Дністрогідроенерго" -

- Про пересилання в Україну іноземної валюти в МПВ (вантажних відправленнях) -

- Про встановлення тарифу на транспортування електричної енергії -

- Про роботу Оптового ринку електричної енергії України -

- Про тариф на імпортовану електричну енергію -

- Про надання інформації -

- Щодо внесення доповнення до постанови НКРЕ від 15.05.97 р. N 337 "Про тарифи на електроенергію для населення" -

- Про створення Ради директорів підприємств, установ та організацій м. Києва при Київській міській державній адміністрації -

- Про коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами -

- Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про міжнародні автомобільні перевезення -

- Про тариф на електричну енергію для ВАТ "Білоцерківська теплоелектроцентраль" -

- Про тариф на електричну енергію для підприємства "Дарницька теплоелектроцентраль" -

- Про здійснення державної землевпорядної експертизи -

- Про скасування постанови Кабінету Міністрів України від 12 червня 1997 р. N 586 -

- Про затвердження Положення про Всеукраїнську біологічну заочну школу учнівської молоді -

- Перелік мінімальних рівнів індикативних цін на деякі товари, що експортуються з України в липні 1997 р. (USD/t FOB порти України) -

- Примірний перелік дій, що порушують високі стандарти підприємницької етики та професійної відповідальності -

- Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість -

- Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги" -

- Про внесення змін до Указу Президента України від 20 вересня 1995 року N 852 -

- Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про повітряне сполучення -

- Про присвоєння імен навчальним закладам -

- Про направлення депутатського запиту Президенту України -

- Про направлення депутатського запиту Президенту України -

- Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 3 квітня 1996 р. N 401 -

- Про членів колегії Державного комітету у справах національностей та міграції -

- Про затвердження Правил оформлення та видачі консульськими установами України паспортів громадян України для виїзду за кордон, посвідчень на повернення в Україну громадян України та проїзних документів дитини -

- Про затвердження тарифів для генеруючої компанії "Дніпрогідроенерго" -

- Щодо митного оформлення гуманітарної допомоги -

- Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв на приватизацію -

- Про затвердження переліку підприємств-монополістів, щодо яких запроваджується регулювання фондів оплати праці -

- Про затвердження Положення про постачання, зберігання, облік та звітність витрачання бланків нотаріальних документів -

- Про зняття з торгів на фондових біржах пакетів акцій ВАТ "Конструкція", "Ніжинський механічний завод", "Ніжинська меблева фабрика", "Ніжинське заводоуправління будівельних матеріалів", "Роси Буковини", "Чернівецький агроспецпостачсервіс" і "Крупнопан... -

- Про затвердження переліку ВАТ, акції яких пропонуються до продажу на Донецькій фондовій біржі за грошові кошти -

- Про затвердження Порядку поставки концерном "Украгротехсервіс" машинно-технологічним станціям агросервісних підприємств тракторів, сільськогосподарських машин та обладнання виробництва фірми "Дір енд Компані", необхідних для їх експлуатації запасних част -

- Уніфіковані правила для Міжбанківського рамбурсування по документарним акредитивам -

- Про проведення Днів Республіки Болгарії в Україні -

- Про Положення про наукову діяльність заповідників і національних природних парків України -

- Про припинення проведення конкурсів з продажу пакетів акцій, що належать державі -

- Про присвоєння почесних звань України -

- Про коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії на передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами -

- Про поховання професора Вериженка Є.П. -

- Про затвердження списку керівних працівників центральних органів виконавчої влади, які відряджаються у регіони України -

- Про поставку у 1997 році сільськогосподарським товаровиробникам бурякозбиральних машин -

- Про присвоєння почесних звань України -

- Про дозвіл на ввезення в Україну легкових автомобілів швидкої допомоги марки "Тойота" -

- Щодо дозволу на використання коштів на потреби підприємств -

- Про членів колегії Міністерства юстиції -

- Про надання гарантії Кабінету Міністрів України щодо забезпечення погашення кредиту Німеччини, який залучається для фінансування закупівлі акціонерним сільськогосподарським, риболовецько-промисловим, торгово-підприємницьким товариством "Агрофірма "Славут -

- Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1996 р. N 938 -

- Про присвоєння колишньому народному депутату України Семенцю С.В. третього рангу державного службовця -

- Про затвердження Тимчасового положення про класного керівника середнього закладу освіти -

- Про членів колегії Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України -

- Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1997 р. N 177 -

- Про присвоєння Вакуличу В.М. третього рангу державного службовця -

- Про порядок первинної, бухгалтерської та статистичної звітності будівельного управління при ремонті господарським способом основних фондів, що знаходяться на його балансі -

- Щодо правомірності припинення операцій на рахунках профспілкових організацій за розпорядженням органів Фонду соціального страхування України -

- Угода між Урядом України та Урядом Чеської Республіки про співробітництво в галузі атомної енергетики і атомної промисловості -

- Конвенція між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно -

- Угода між Урядом України і Урядом Чеської Республіки про умови завершення реалізації після 1 січня 1992 року на території України "Угоди між Урядом СРСР і Урядом ЧССР про співробітництво в освоєнні Ямбурзького газового родовища, будівництві магістральног -

- Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань здійснення екологічного контролю в пунктах пропуску через державний кордон -

- Про стан виконання доручень Президента України, постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 1995 р. N 480, результати господарської діяльності Державної судноплавної компанії "Чорноморське морське пароплавство" та невідкладні заходи стабілізації... -

- Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань -

- Про внесення зміни до Положення про Державне казначейство -

- Про перенесення терміну введення в дію Закону України N 168/97-ВР від 03.04.97 -

- Про Програму використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року -

- Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок і умови державного обов'язкового особистого страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ України -

- Про реалізацію заходів щодо вдосконалення космічних технологій -

- Про порядок заповнення машинозчитуваної зони паспортних та візових документів -

- Про призначення Нігрескула А.В. головою правління Державного концерну "Укртранснафта" -

- Про Програму розвитку туризму в Україні до 2005 року -

- Про затвердження Порядку визначення розміру допомоги у зв"язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв"язку з вагітністю і пологами особам, які мають постійно обчислюваний доход, та особам, доход яких повністю може бути обчислений лише за результатами робо -

- Про внесення змін до пункту 38 Положення про порядок надання, скасування та переоформлення допуску громадян України до державної таємниці -

- Про затвердження Правил користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком -

- Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 439 -

- Про затвердження Порядку стимулювання працівників та розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази спеціально уповноважених державних органів, стимулювання громадських інспекторів у галузі охорони природи та раціонального використання природних ресурсі -

- Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1996 р. N 1226 на працівників науково-дослідних установ Академії правових наук та внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 565 -

- Про заходи соціального захисту працівників, вивільнюваних у зв"язку із закриттям (ліквідацією) неперспективних вугледобувних та вуглепереробних підприємств Міністерства вугільної промисловості -

- Про порядок звітування органів виконавчої влади про дотримання вимог Закону України "Про боротьбу з корупцією" -

- Про організацію та проведення торгів (тендерів) у сфері державних закупівель товарів (робіт, послуг) -

- Про зміну у складі Міжвідомчої ради з впровадження програми економічних реформ -

- Про 100-річчя від дня народження Бориса Тена (М.В. Хомичевського) -

- Про зміни у складі наглядової ради Всеукраїнського фонду оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків -

- Про умови оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ -

- Про створення Кам"янець-Подільського державного педагогічного університету -

- Про затвердження персонального складу наглядових рад національних закладів культури -

- Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1997 р. N 310 -

- Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 1997 р. N 3 -

- Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. N 321 -

- Про впорядкування вивезення на давальницьких умовах відходів та шламів металів платинової групи -

- Про затвердження концептуальних напрямів діяльності органів виконавчої влади щодо розвитку культури -

- Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тисяч населення -

- Про затвердження Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій -

- Про анулювання гарантій, наданих Кабінетом Міністрів України на користь американського Агентства з міжнародного розвитку -

- Про хід виконання завдань Програми діяльності Кабінету Міністрів України, спрямованих на регулювання ринку праці та зайнятості населення -

- Про Голову Української частини Міжурядової спільної Українсько-Киргизької комісії з питань економічного співробітництва -

- Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва -

- Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок розміщення дипломатичних представництв, консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних та іноземних організацій в Україні -

- Про затвердження Порядку, тривалості та умов надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості -

- Про часткову заміну заходів правового і організаційного забезпечення реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1996 року N 1396 -

- Про заходи щодо поліпшення діяльності залізниць України у 1997 році -

- Про надання фінансової допомоги риболовецьким господарствам, які постраждали внаслідок урагану на узбережжі Азовського моря -

- Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1996 року N 1026 -

- Про затвердження розміру відсоткового доходу за купоном облігації внутрішньої державної ощадної позики 1997 року, що підлягає виплаті з 3 липня 1997 року -

- Про фінансування робіт з ліквідації наслідків зсувів на Південному березі Криму -

- Про звільнення Міністерства фінансів від сплати державного мита за операції з облігаціями внутрішньої державної ощадної позики 1997 року -

- Про присвоєння імен закладам культури і мистецьким колективам Сумської та Чернігівської областей -

- Про членів колегії Міністерства освіти -

- Про присвоєння персональних звань Державної митної служби -

- Про виділення коштів акціонерному товариству "ЕПОС-Холдинг" -

- Про призначення Горбатова В.М. Головою Фонду майна Автономної Республіки Крим -

- Про виділення коштів для завершення будівництва житлового будинку у м. Ужгороді -

- Про виділення коштів для ліквідації наслідків вибуху в житловому будинку у м. Ромни -

- Про виділення коштів Головному управлінню державної служби при Кабінеті Міністрів України -

- Про виділення коштів для відселення мешканців аварійних житлових будинків у м. Мелітополі -

- Про виділення коштів на реконструкцію приміщень колишнього військового містечка для розміщення в них відділень Турківської центральної районної лікарні Львівської області -

- Про внесення змін і доповнень до пункту 31.7 Правил дорожнього руху -

- Про внесення змін до персонального складу Державної акредитаційної комісії -

- Про створення Національного центру поводження з небезпечними відходами -

- Про Кліматичну програму України -

- Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 108 -

- Про матеріально-технічне забезпечення проведення Всеукраїнського перепису населення 1999 року -

- Питання Академії мистецтв -

- Про затвердження Положення про національну систему сейсмічних спостережень та підвищення безпеки проживання населення у сейсмонебезпечних регіонах, Положення про Міжвідомчу комісію із сейсмічного моніторингу та Програми функціонування і розвитку націонал -

- Про розміщення Українсько-Європейського консультативного центру з питань законодавства -

- Про дозвіл застосовувати для зарядження розпилюючих пристроїв препарати сльозоточивої та дратівної дії -

- Про Комісію з перевірки фактів, викладених у депутатському запиті Президентові України від 20 травня 1997 р. групи народних депутатів України -

- Про перелік нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади, які повинні бути розроблені та видані на виконання Закону України "Про рекламу" у 1997 році -

- Про спрямування нафтопродуктів, які закуповуються об"єднанням "Укрнафтопродукт" у рамках Гарантійної структурної угоди між Урядом України і Урядом США для проведення польових робіт 1997 року -

- Про створення у структурі міліції громадської безпеки спеціальних підрозділів для забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів, осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві -

- Про посилення контролю за експортом спирту етилового -

- Про фінансування з державного бюджету витрат обласних паливопостачальних організацій за відвантажену їм вугільну продукцію -


Головна сторінка