Поиск по сайту:Законодавство України - 1996 рік

Головна сторінка

Страница 32

- Про погашення заборгованості Держіннофонду -

- Щодо перегляду планів розміщення акцій підприємств для забезпечення продажу акцій за компенсаційні сертифікати -

- Про передачу майна Мінсільгосппроду -

- Про утворення зведеної робочої групи з розроблення Програми діяльності Кабінету Міністрів України -

- Про термін переробки цукру-сирцю, що завозиться на умовах давальницької сировини -

- Про підготовку законопроектів у зв"язку з прийняттям Конституції України -

- Про заходи щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат -

- Про затвердження Порядку передачі дітей, які є громадянами України, на усиновлення громадянам України та іноземцям і здійснення контролю за умовами їх проживання у сім"ях усиновителів -

- Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод -

- Про організаційні заходи, спрямовані на виконання зобов"язань України, передбачених Висновком Парламентської Асамблеї Ради Європи від 26 вересня 1995 р. N 190 щодо заявки України на вступ до Ради Європи -

- Про затвердження Положення про порядок здійснення додаткового випуску акцій у зв"язку з проведенням індексації основних фондів та збільшенням статутного фонду відкритих акціонерних товариств, акції яких перебувають у загальнодержавній власності -

- Питання Господарського управління Кабінету Міністрів України -

- Про заходи щодо стабілізації роботи залізниць -

- Про створення Музею історії техніки та озброєнь України -

- Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду України -

- Про увільнення Іващенка В.І. з посади завідуючого Юридичним відділом Кабінету Міністрів України -

- Про строки і порядок полювання на пернату дичину на території України в сезон 1996-1997 рр. -

- Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт -

- Про затвердження Положення про порядок стажування слухачів Української Академії державного управління при Президентові України та слухачів вищих закладів освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів державного -

- Щодо стягнення пені за порушення термінів розрахунків по експортним операціям резидентів -

- Щодо митного оформлення плодоовочевої продукції, що виробляється в Республіці Молдова -

- Про сплату акцизного збору по продукції, виготовленій з використанням давальницької сировини підприємствами виноробної галузі -

- Про українсько-угорську угоду про уникнення подвійного оподаткування -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам освіти -

- Про увільнення Л. Косаківського з посади голови Київської міської державної адміністрації -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам відкритого акціонерного товариства "Нижньодніпровський трубопрокатний завод", Дніпропетровська область -

- Про внесення доповнень до наказу Міністерства економіки від 14.06.96 N 76 -

- Підсумки проведення 91, 92 та 93 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 1996 року -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник промисловості України" -

- Про призначення О. Божка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Вірменія -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про увільненння В. Цимбалюка з посади голови Екпертно-технічного комітету -

- Про скасування розпорядження голови Київської міської державної адміністрації Л.Косаківського -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам гірничодобувної та металургійної промисловості -

- Про призначення В. Фуркала представником України при Міжнародній організації цивільної авіації (ІКАО) -

- Про скасування постанови від 07.06.96 р. N 13 -

- Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення -

- Про заходи щодо раціонального використання адміністративних будинків та інших об"єктів, призначених для забезпечення діяльності державних органів України -

- Про тарифи на електроенергію для населення -

- Про призначення Д. Попова головою Біляївської районної державної адміністрації Одеської області -

- Про увільнення Г. Трішина з посади голови Софіївської районної державної адміністрації Дніпропетровської області -

- Про завершення будівництва Кіровоградського обласного українського музично-драматичного театру імені М.Кропивницького -

- Про кошти на виплату заробітної плати працівникам шахтобудівельних організацій -

- Про призначення Апаршина І.М. помічником Прем"єр-міністра України -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам Вінницького інструментального виробничого об"єднання -

- Про призначення С. Полякова головою Донецької обласної державної адміністрації -

- Про нагородження відзнакою Президента України - хрестом "За мужність" -

- Про увільнення В. Щербаня з посади голови Донецької обласної державної адміністрації -

- Про увільнення С. Полякова з посади Міністра вугільної промисловості України -

- Про заходи щодо реформування інвестиційної політики в Україні -

- Про плату за спеціальне використання прісних водних ресурсів по житлово-комунальному господарству -

- Про американські організації, які є контракторами Агентства США з міжнарожного розвитку (USAID) -

- Про увільнення О. Лук"янченка з посади першого заступника голови Донецької обласної державної адміністрації -

- Про увільнення О. Грубича з посади заступника голови Донецької обласної державної адміністрації -

- Про увільнення В. Гайдука з посади заступника голови Донецької обласної державної адміністрації -

- Про увільнення В. Вараки з посади заступника голови Донецької обласної державної адміністрації -

- Про втрату чинності ліцензій на право здійснення операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та винесення суб"єктам підприємницької діяльності попередження -

- Про умови оплати праці працівників Державної інспекції з енергозбереження при Держкоменергозбереження -

- Про затвердження Порядку розробки та затвердження нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами -

- Про затвердження Інструкції щодо оформлення та змісту проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел -

- Щодо порядку обкладення товарів та інших предметів податком на добавлену вартість -

- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії стосовно використання українських полігонів збройними силами Сполученого Королівства Великої Брит... -

- Про результати перевірки стану справ у вугільній промисловості Донецької та Луганської областей і додаткові заходи щодо поліпшення роботи цієї галузі -

- Про перевірку рішення в порядку нагляду -

- Про тарифи на електричну енергію, диференційовані за періодами часу, для ВАТ "Нікопольський завод феросплавів" -

- Про реалізацію та реєстрацію електронних контрольно-касових апаратів -

- Про затвердження Інструкції про організацію передачі та обміну документами між бібліотеками України -

- Щодо продовження терміну зворотнього вивезення за межі України транспортних засобів -

- Про введення Міністра вугільної промисловості і Міністра енергетики та електрифікації за посадою до складу Президії Кабінету Міністрів України -

- Про створення природного заповідника "Єланецький степ" -

- Про підготовку уточнених показників державного бюджету на 1996 рік та проекту державного бюджету на 1997 рік -

- Про утворення робочих груп для проведення перевірки щодо сплати податків і зборів суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності України -

- Про підвищення розмірів реєстраційного збору за державну реєстрацію технічних умов і змін до них -

- Про затвердження Інструкції по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах лісового господарства України -

- Про звіт про обсяги авансових платежів та попередньої оплати за імпорт товарів та послуг -

- Про нові ставки -

- Про заборону ввозу -

- Щодо віднесення бюджетних (державних) позичок до кредитних вкладень банку -

- Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України -

- Про призначення В. Маляренка представником України в Комісії ООН по запобіганню злочинності та кримінальному правосуддю -

- Про Комісію з питань акціонування стратегічно важливих промислових підприємств -

- Про увільнення В. Дацюка з посади заступника Голови Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю -

- Про забезпечення виконання положень Конституції України щодо місцевих державних адміністрацій -

- Про Роз"яснення з питань діючого законодавства щодо послідовності здійснення скасування державної реєстрації суб"єктів підприємницької діяльності, їх ліквідації та виключення з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України -

- Про затвердження переліку підприємств, акції яких, що належать державі, підлягають продажу на Українській фондовій біржі -

- Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електроенергії -

- Щодо форм звітності, що надаються Департаменту валютного регулювання -

- Про встановлення цін на дрова для продажу населенню -

- Про посаду заступника Міністра статистики України -

- Питання Державної акціонерної холдингової компанії "Укргаз" -

- Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електроенергії -

- Інструкція з журнально-ордерної форми обліку на сільськогосподарських підприємствах -

- Про видачу оригіналів ВМД для подання в податкову інспекцію -

- Про стягнення 1351627993 крб. -

- Про поховання Борищенка В.П. -

- Про заходи щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.96 N 493 та видачі ліцензій на право здійснення оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами -

- Про упорядкування умов оплати праці працівників центрів інвалідного спорту "Інваспорт" -

- Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти -

- Про затвердження Положення про перевірку знань осіб командного складу суден флоту рибного господарства України -

- Про внесення доповнення до Інструкції про порядок видачі суб"єктам підприємницької діяльності ліцензій на ветеринарну практику, умови і правила її здійснення та контроль за їх дотриманням -

- Про заходи щодо проведення своєчасних розрахунків корпорацією "Укргаз" з постачальниками російського газу -

- Про Робочу групу з розробки проектів законів та інших нормативно-правових актів з питань удосконалення системи оподаткування -

- Про затвердження порядку організації прийомів іноземних делегацій керівництвом облдержадміністрації та обласної Ради народних депутатів і в структурних підрозділах обласної державної адміністрації -

- Про затвердження "Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення страхової діяльності на території України. Умови і правила її здійснення та контроль за їх дотриманням" -

- Про організацію діяльності прокурорів у цивільному та арбітражному судочинстві -

- Щодо сплати податків та інших обов"язкових платежів суб"єктами господарювання усіх форм власності і витрачання бюджетних коштів -

- У разі відсутності коштів у довірчому товаристві, відповідальність за його зобов"язаннями несуть засновники довірчого товариства -

- Гігієнічні вимоги до відеодисплейних терміналів, персональних електронно-обчислюваних машин та організації роботи. Санітарні правила і норми. СанПиН 2.2.2.542-96 -

- Про призначення М. Шведенка Міністром рибного господарства України -

- Про призначення С. Полякова Міністром вугільної промисловості України -

- Про присвоєння І. Майдану дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника України другого класу -

- Про призначення М. Мельника Першим заступником Командувача Національної гвардії України -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам державного рудника "Суха Балка", Дніпропетровська область -

- Про призначення А. Тимчика заступником голови Київської міської державної адміністрації -

- Про збереження деяких прав у зв'язку з увільненням на пенсію -

- Щодо заборони імпорту із Азербайджану, Туркменістану, Португалії, Австрії, Словаччини тварин, продуктів, сировини тваринного походження, корму для тварин -

- Про затвердження Положення про приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про призначення М. Чорновола заступником Командувача Національної гвардії України -

- Про призначення Кучина Л.С. заступником начальника Головного управління Державного казначейства України -

- Правила матеріально-технічного забезпечення приймальників-розподільників для неповнолітніх -

- Правила медичного обслуговування неповнолітніх, які тримаються в приймальниках-розподільниках для неповнолітніх -

- Про звільнення Є. Короленка з посади Міністра охорони здоров"я України -

- Правила тримання неповнолітніх у дисциплінарній кімнаті приймальників-розподільників для неповнолітніх -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про призначення В. Короневського Міністром фінансів України -

- Про призначення В. Дурдинця першим віце-Прем"єр-міністром України -

- Про призначення Ю. Самойленка начальником Управління Служби безпеки України в Донецькій області -

- Про призначення А. Хорішка Міністром сільського господарства і продовольства України -

- Про призначення Ю. Бочкарьова Міністром енергетики і електрифікації України -

- Про призначення В. Пустовойтенка Міністром Кабінету Міністрів України -

- Про облікову ставку Національного банку України -

- Про передачу електромереж на баланс підрозділів Міненерго -

- Про призначення І. Данькевича Міністром транспорту України -


Головна сторінка