Поиск по сайту:Законодавство України - 1996 рік

Головна сторінка

Страница 31

- Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи -

- Рішення Міждержавного економічного комітету Економічного союзу "Про зміни та доповнення до Положення про Раду керівників митних служб держав-учасниць Співдружності" -

- Рішення Міждержавного економічного комітету Економічного союзу "Про внесення змін та доповнень до Статуту Міжурядової ради з нафти та газу" -

- Рішення Міждержавного економічного комітету Економічного союзу СНД "Щодо положення паливно-енергетичних комплексів держав-учасниць СНД та забезпечення народного господарства і споживачів електричною та тепловою енергією" -

- Про затвердження Положення про комісії для розгляду питань, пов"язаних із встановленням статусу ветеранів війни та визначенням осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" -

- Про скасування наказу Мінекономіки від 14.06.96 р. N 75 -

- Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України -

- Про внесення до Загальноукраїнського класифікатора митних ліцензійних складів та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу на території України -

- Про затвердження Порядку надання окремих пільг і компенсацій дітям, потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи -

- Про призначення Р. Шпека Головою Національного агентства України з реконструкції та розвитку -

- Щодо проведення заліку взаємної заборгованості підприємств, установ і організацій усіх форм власності -

- Про окремі питання щодо застосування Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" -

- Про податок на добавлену вартість -

- Щодо приймання уповноваженими банками платіжних доручень від міністерств, відомств, державних фондів, установ і організацій на перерахування бюджетних коштів підвідомчим установам і організаціям -

- Щодо порушень по перерахуванню внесків до Пенсійного фонду України -

- Щодо функціонування режимів рахунків в іноземній валюті резидентів і нерезидентів України -

- Про випуск в обіг купонів багаторазового використання номіналом 10 000 і 20 000 українських карбованців 1996 року виготовлення -

- Про затвердження Положення про особливі умови ліцензування страхових організацій для здійснення страхування фінансової відповідальності перевізника -

- Про заходи щодо економного та цільового використання коштів Державного та місцевих бюджетів -

- Про розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників навчальних закладів -

- Про затвердження Порядку обігу наркотичних лікарських засобів, психотронних речовин і прекурсорів у закладах системи Міністерства охорони здоров"я України -

- Про затвердження Інструкції про порядок застосування охорони і супроводження товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України -

- Про затвердження Положення про порядок оренди та оплати орендної жилої площі в Прикордонних військах України -

- Про затвердження Інструкції про порядок застосування механізму фінансових гарантій при транзитних перевезеннях підакцизних товарів -

- Про визначення Промінвестбанку України головним банком по обслуговуванню цільових валютних надходжень, призначених на закриття Чорнобильскої АЕС -

- Щодо переплати -

- Додаткові роз"яснення до п.2 листа Національного банку України N 13-111/1071 від 10.07.96 р. -

- Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 1996 року N 715 -

- Про оподаткування прибутку, одержаного закладами освіти та науки -

- Про увільнення Меленевського В.В. з посади завідуючого Загальним відділом Кабінету Міністрів України -

- Про призначення Кукізи В.М. завідуючим Загальним відділом Кабінету Міністрів України -

- Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електроенергії -

- Консульська Конвенція між Україною і Республікою Болгарія -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в галузі охорони здоров"я та медичної науки -

- Спільна декларація Прем'єр-міністра України Павла Лазаренка і Прем'єр-міністра Республіки Болгарія Жана Віденова -

- Угода між Міністерством вугільної промисловості України і Комітетом Російської Федерації з машинобудування про взаємні кооперовані поставки -

- Пам'ятна записка про зустріч Міністра машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України В.І.Малева і Міністра промисловості Республіки Болгарія Л.Дачева -

- Протокол про співробітництво і обміни між Міністерством освіти України та Міністерством освіти, науки і технологій Республіки Болгарія на 1996/97 - 1997/98 навчальні роки -

- Про затвердження Положення про порядок придбання, видачі, обліку, зберігання та застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, спеціальних засобів індивідуального захисту працівниками судів і правоохоронних органів, а також особами, які беруть ... -

- Про затвердження Програми заходів щодо підготовки та відзначення в Миколаївській області п"ятої річниці незалежності України -

- Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок -

- Про внесення змін до Порядку надання і повернення бюджетної позички для централізованої закупівлі і поставки запасних частин до тракторів та інших машин, затвердженого наказом Мінфіну і Мінсільгосппроду від 07.02.96 N 22/36 -

- Про конкурс програм обласних, міських, районних Центрів соціальних служб для молоді -

- Про затвердження членів колегії Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії -

- Про присвоєння Кулібабі А.П. четвертого рангу державного службовця -

- Про увільнення Лаврика А.Ф. з посади віце-президента Української державної будівельної корпорації -

- Про затвердження "Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115 град.С (НПАОП 0.00-1.26-96) -

- Про затвердження Правил атестації фахівців неруйнівного контролю -

- Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб -

- Положення про комісію з питань нагляду та регулювання діяльності банків -

- Про віднесення посад Державної контрольно-ревізійної служби до певних категорій посад державних службовців -

- Про внесення змін та доповнень до "Положення про порядок застосування до суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності спеціальних санкцій - тимчасового зупинення ЗЕД та застосування режиму індивідуального ліцензування за порушення діючого законодавства Укра -

- Про збереження за колишнім Міністром Гілем А.Я. права на медичне та санаторно-курортне обслуговування у ЛОО при Кабінеті Міністрів України -

- Про справляння державного збору за видачу ліцензій по індивідуальному режиму ліцензування згідно з наказом МЗЕЗторгу від 23.07.96 р. N 410 -

- Про упорядкування умов оплати праці працівників бюджетних організацій, що обслуговують сільське господарство -

- Про створення економічної підкомісії групи народних депутатів України з міжпарламентських зв'язків з Республікою Угорщина -

- Про встановлення надбавок деяким працівникам митних органів -

- Про режим експорту в 1996 році до країн-членів Європейського Союзу та до США феросилікомарганцю походженням з України -

- Про членів колегії Державного комітету по гідрометеорології -

- Про затвердження Системи ведення лісового насінництва -

- Щодо проведення сертифікації та ведення Реєстру сертифікованих комп"ютерних систем для пунктів обміну валюти -

- Щодо анулювання дозволів на здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами -

- Щодо проведення Національним банком України сертифікації та ведення Реєстру сертифікованих комп"ютерних систем для пунктів обміну валюти -

- Щодо аналізу і регулювання орендних відносин -

- Про затвердження Тимчасового порядку розподілу коштів, що надходять за використаний природний газ на транзитні і консолідований транзитний рахунки, відкриті газозбутовими організаціями та Державною акціонерною холдинговою компанією "Укргаз" -

- Про поховання Пилипчука М.С. -

- Про затвердження переліку підприємств, до яких не застосовуються заходи щодо обмеження і відключення від джерел електропостачання -

- Щодо поновлення дії дозволів (ліцензій) фінансовим посередникам -

- Про затвердження Порядку надання і повернення бюджетної позички за поставлену техніку і обладнання сільськогосподарським товаровиробникам -

- Про відображення в обліку і звітності результатів перегляду умов договору -

- Про призупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 1996 р. N 645 -

- Щодо застосування статей Закону України "Про насіння" -

- Про склад групи народних депутатів України з міжпарламентських зв"язків з Республікою Узбекистан -

- Про строки призначення пенсій та про перегляд розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про державну службу" в зв"язку із зміною оплати праці -

- Про увільнення Ніколайка І.В. з посади начальника Головного управління з питань зовнішніх зв"язків Кабінету Міністрів України -

- Про увільнення Хотлубея Ю.Ю. з посади завідуючого Відділом з питань ринку товарів і послуг Кабінету Міністрів України -

- Про увільнення Нестеренко Н.І. з посади завідуючої Відділом іноземних інвестицій та вільних економічних зон Кабінету Міністрів України -

- Про надання комерційним банкам права щодо вирішення питання подовження термінів повернення кредитів, наданих підприємствам згідно з Указом Президента України від 9 березня 1995 р. N 194 -

- Про увільнення Чернишова В.Г. з посади завідуючого Відділом з питань паливно-енергетичного комплексу Кабінету Міністрів України -

- Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 1994 р. N 203 -

- Про зміни державного замовлення на підготовку в 1996 році фахівців зі спеціальності "державне управління" за заочною формою навчання в Українській Академії державного управління при Президентові України -

- Про внесення змін до пункту 1 Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів -

- Про схвалення і подання на ратифікацію Верховною Радою України Конвенції між Урядом України і Урядом Словацької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно -

- Про схвалення і подання на ратифікацію Верховною Радою України Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Норвегія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і на майно -

- Про підписання Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в галузі фармацевтичної промисловості -

- Про увільнення Соляник Т.М. з посади завідуючої Відділом взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями Кабінету Міністрів України -

- Про увільнення Тараби В.І. з посади начальника Головного управління з питань промисловості Кабінету Міністрів України -

- Про присвоєння рангів державним службовцям -

- Про призначення Іващенка В.І. начальником Юридичного управління Кабінету Міністрів України -

- Про призначення Ніколайка І.В. завідуючим Відділом Кабінету Міністрів України з питань зовнішніх економічних зв"язків -

- Про схвалення і подання на ратифікацію Верховною Радою України Конвенції між Урядом України і Урядом Королівства Данії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно -

- Про призначення Тараби В.І. начальником Управління з питань важкої і легкої промисловості та торгівлі Кабінету Міністрів України -

- Про призначення Панасюка Ф.Т. завідуючим Відділом взаємодії з місцевими Радами і органами виконавчої влади Кабінету Міністрів України -

- Про призначення Нестеренко Н.І. завідуючою Відділом взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями, іноземних інвестицій та вільних економічних зон Кабінету Міністрів України -

- Про призначення Хотлубея Ю.Ю. заступником начальника Управління з питань важкої і легкої промисловості та торгівлі Кабінету Міністрів України - завідуючим сектором легкої промисловості та торгівлі цього Управління -

- Про увільнення Таратути Є.В. з посади завідуючого Відділом з питань будівництва і архітектури Кабінету Міністрів України -

- Про схвалення і подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно -

- Про виділення коштів для відселення сімей із зруйнованого будинку в м. Бердичеві -

- Про виділення коштів Міністерству у справах преси та інформації для проведення аварійно-ремонтних робіт -

- Про виділення коштів для ліквідації аварійного стану об"єктів комунального господарства у селищах Мирному та Новоозерному Автономної Республіки Крим -

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 1996 р. N 323 -

- Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань регулювання закупівлі товарів (робіт, послуг) для державних потреб -

- Про часткові зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 3 липня 1996 р. N 713 "Про реорганізацію структури апарату Кабінету Міністрів України" -

- Про реалізацію Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей, Національної програми "Діти України" та підготовку щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні -

- Про затвердження нового складу Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення -

- Про вдосконалення порядку тимчасового ввезення транспортних засобів на митну територію України -

- Про створення Міжвідомчого автоматизованого банку даних про незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та причетних до нього осіб -

- Про увільнення Б. Соболєва з посади президента Української кредитно-інвестиційної компанії -

- Про увільнення Ю. Соловйова з посади першого заступника Міністра зв"язку України -

- Про затвердження Положення про створення (реєстрацію), реорганізацію та ліквідацію промислово-фінансових груп -

- Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів -

- Про увільнення Чуфаріна М.С. з посади завідуючого Відділом взаємодії з місцевими Радами і органами виконавчої влади Кабінету Міністрів України -

- Про Голову Української частини Міжурядової спільної Українсько-Вірменської комісії з питань торгово-економічного і науково-технічного співробітництва -

- Про затвердження Положення про мисливське господарство та порядок здійснення полювання -

- Про виділення коштів для подолання наслідків гірничих розробок у м. Горлівці -

- Про затвердження Положення про порядок залучення експертів до оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності, під час створення підприємств з іноземними інвестиціями -

- Про внесення змін до складу Національної наглядової ради з координації проекту технічної допомоги "Реформа системи соціального забезпечення в Україні" -

- Про Дипломатичну академію України при Міністерстві закордонних справ -

- Кабінет Міністрів України Постанова -

- Кабінет Міністрів України Постанова -

- Про призначення Чернишова В.Г. начальником Управління з питань паливно-енергетичного комплексу Кабінету Міністрів України -

- Кабінет Міністрів України Розпорядження -

- Про склад Міжвідомчої робочої групи для координації робіт з підготовки проекту правової реформи в Україні -

- Про зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 03.05.94 р. N 284 та від 12.04.95 р. N 272 -

- Про увільнення Плосконоса І.М. з посади завідуючого Оборонним відділом Кабінету Міністрів України -

- Про затвердження складу наглядової ради Національного музею "Чорнобиль" -

- Про склад міжвідомчої робочої групи для координації робіт з підготовки проекту будівництва Дністровської гідроакумулюючої електростанції -

- Про віднесення деяких посад до відповідних категорій посад державних службовців -

- Про увільнення Братішка В.М. з посади завідуючого Відділом розвитку державного управління економікою Кабінету Міністрів України -

- Про розміщення Державної інспекції з енергозбереження -

- Про пункт пропуску через державний кордон України в Севастопольському морському торговельному порту -

- Про передачу майна із комунальної власності у загальнодержавну власність -

- Про віднесення посад до певних категорій посад державних службовців -

- Про дозвіл на ввезення в Україну автотранспортних засобів -

- Про дозвіл на ввезення та реєстрацію автобусів -


Головна сторінка