Поиск по сайту:Законодавство України - 1995 рік

Головна сторінка

Страница 5

- Щодо застосування положень деяких Указів Президента України з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України", зокрема до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7 "Про державне мито" -

- Про відстрочення фірмі "Візерунки Прикарпаття" сплати ввізного мита -

- Про зменшення ставки ввізного мита на устаткування та матеріали, що поставляються для будівництва адміністративного будинку по вул. Луначарського, 2 -

- Про Координаційний комітет з підготовки та влаштування стендів на Ганноверському виставочному центрі -

- Про створення навчально-науково-виробничого комплексу сільськогосподарського профілю в Одеській області -

- Про затвердження Прейскуранта оптових регульованих цін на вугілля, продукти збагачення та брикети -

- Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та порядок видачі свідоцтв -

- Про доповнення переліку підприємств, установ та організацій, які в 1995 році звільняються від сплати земельного податку -

- Про виділення коштів на фінансування обов'язкових природоохоронних робіт -

- Положення про Євразійських патентних повірених -

- Щодо угоди між Національним банком України та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) -

- Угода між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях -

- Про внесення змін до розпорядження виконкому обласної Ради від 04.09.95 р. N 105-р "Про забезпечення реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.95 р. N 654 "Про порядок видачі суб"єктам підприємницької діяльності сертифікатів на право здійснення експорту, імпорту, оптової та роздрібної торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами" -

- Угода про співробітництво між Національним банком України і Народним банком Китаю Китайської Народної Республіки -

- Угода між Міністерством статистики України і Державним статистичним управлінням Китайської Народної Республіки про співробітництво в галузі статистики -

- Про проведення заліку взаємної заборгованості -

- Угода про виконання положень Конвенції Організації Об"єднаних Націй з морського права від 10 грудня 1982 року, які стосуються збереження транскордонних рибних запасів та запасів далеко мігруючих риб і управління ними -

- Про державне мито -

- Про деякі питання оподаткування -

- Щодо сум простроченої кредиторської заборгованості -

- Щодо оподаткування різниці між вартістю відвантаженої продукції та вартістю одержаних товарів -

- Про обмеження розміру плати за оренду державного майна -

- Про оформлення векселем заборгованості суб"єктів підприємницької діяльності -

- Огляд запитань і відповідей з питань щодо законодавства про державні пенсії -

- Про ставки Єдиного митного тарифу на деякі види хімічної сировини -

- Щодо податку на додану вартість -

- Про проект Закону України про благодійну діяльність та благодійні організації -

- Щодо плати за кредит по програмах санації -

- Про передачу коштів Українській академії аграрних наук -

- Про надання гарантії Урядом України на користь американського Агентства з міжнародного розвитку в рамках міжурядової Гарантійної структурної Угоди від 10.05.95 за зобов"язаннями щодо акредитива по розрахунках -

- Про поховання Квітінського В.А. -

- Про збереження прав на медичне та санаторно-курортне обслуговування -

- Про збереження прав на медичне та санаторно-курортне обслуговування -

- Режим проведення операцій з валютними цінностями уповноваженими банками -

- Про відміну наказу -

- Про внесення до Загальноукраїнського класифікатора митних ліцензійних складів та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу на території України -

- Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про морський транспорт -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про затвердження Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про зміни у складі постійних комісій Верховної Ради України -

- Про проект Закону України про Національний банк України -

- Про проект Закону України про відпустки -

- Про проект Закону України про внесення зміни до Закону України "Про бюджетну систему України" -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів, що випливають із Закону України "Про постійні комісії Верховної Ради України" -

- Про пропозицію групи народних депутатів України щодо участі футбольної команди Верховної Ради України в першості серед футбольних команд парламентів країн СНД -

- Декларація про розвиток та поглиблення відносин дружби і співробітництва між Україною і Китайською Народною Республікою -

- Про відрядження народного депутата України Яблонського В.А. до міста Парижа (Франція) для участі у засіданні Комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи з питань культури та освіти -

- Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між урядами держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про звільнення від сплати мита, податків і видачі спеціальних дозволів за провезення нормативних документів, еталонів, засобів вимірювань і ст... -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення" -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" -

- Про повторне застосування вето Президентом України до Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" -

- Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оплати праці працівників бюджетних установ і організацій -

- Про присвоєння рангів державним службовцям -

- Питання Української державної кредитно-інвестиційної компанії -

- Про укладення Меморандуму між Урядом України та Організацією Промислового Розвитку Об"єднаних Націй (ЮНІДО) про співробітництво в сфері промислового розвитку -

- Про підписання Угоди між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про співробітництво в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях -

- Про проведення інвентаризації земель в приміській зоні міст -

- Про участь у Канадсько-українській програмі парламентської співпраці і законодавчої освіти -

- Про склад групи народних депутатів України з міжпарламентських зв"язків з Ліванською Республікою -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про дострокове припинення повноважень народних депутатів України, які не перейшли на роботу на постійній основі у Верховну Раду України -

- Щодо роз"яснень по заповненню звітів відповідно до телеграми N 16032/3406 -

- Про Національну раду з питань молодіжної політики -

- Про Комітет у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України -

- Про призначення Л. Павліковської представником України у Виконавчій раді Програми розвитку ООН (ПРООН) -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений журналіст України" працівникам засобів масової інформації -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник транспорту України" -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про присвоєння О. Щипцову військового звання -

- Про присвоєння Є. Макашову класного чину -

- Про присвоєння військових звань -

- Про присвоєння військових звань -

- Про поновлення Грабського М.І. у званні Героя Радянського Союзу та в правах на державні нагороди колишнього СРСР -

- Про увільнення А. Коваленка з посади заступника Міністра сільського господарства і продовольства України -

- Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення -

- Про впорядкування відзначення пам"ятних дат і ювілеїв -

- Про призначення В. Асадчева головою Московської районної державної адміністрації -

- Про призначення П. Місевріна виконуючим обов"язки голови Буринської районної державної адміністрації Сумської області -

- Про призначення О. Лисенко виконуючою обов"язки голови Глухівської районної державної адміністрації Сумської області -

- Про заходи щодо збереження Феодосійської картинної галереї імені І. Айвазовського -

- Про зміни до Указу Президента України від 7 липня 1995 року N 561 -

- Патентна інструкція до Євразійської патентної конвенції -

- Адміністративна інструкція до Євразійської патентної конвенції -

- Посилення банківського контролю -

- Про нагородження почесною відзнакою Президента України -

- Положення з планування, організації розробок та фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються для залізничних адміністрацій учасниць Угоди про спільне використання вантажних вагонів і контейнерів -

- Положення про мито Євразійської патентної організації -

- Положення про порядок роботи та компетенцію постійно діючої комісії для проведення фінансово-економічного аналізу господарської діяльності відкритих акціонерних товариств -

- Про нагородження відзнакою Президента України - зіркою "За мужність" -

- Рекомендації про порядок укладання або переукладання контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства та про порядок заповнення типової форми контракту з головою правління відкритого акціонерного товариства -

- Про нагородження відзнакою Президента України "Іменна вогнепальна зброя" -

- Про нагородження відзнакою Президента України "Орден Богдана Хмельницького" -

- Про присвоєння почесних звань України військовослужбовцям і службовцям Збройних Сил України -

- Про призначення Т. Кисільової Головою Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації -

- Про Державний реєстр електронних контрольно-касових апаратів -

- Про порядок віднесення матеріального заохочення -

- Про увільнення В. Полтавця з посади Міністра вугільної промисловості України -

- Про деякі питання оподаткування -

- Про склад Національної координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України -

- Про деякі заходи забезпечення раціонального використання державних валютних коштів -

- Про внесення змін до Державної програми розвитку виробничої кооперації на 1995 - 2000 роки -

- Про проведення заліку взаємної заборгованості суб"єктів підприємницької діяльності України і оформлення заборгованості векселями -

- Про встановлення відпускних цін на ювілейні монети та набір ювілейних монет України -

- Про 100-річчя від дня народження композитора В.С. Косенка -

- Про членів колегії Міністерства закордонних справ України -

- Про додаткове виділення коштів Київській міській державній адміністрації -

- Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань санації, банкрутства та реструктуризації підприємств -

- Про перевірку рішення в порядку нагляду -

- Про оголошення догани голові Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості Довжку Є.М. -

- Про встановлення тимчасових норм споживання населенням електроенергії та природного газу, на оплату яких надається субсидія -

- Щодо вивезення за межі України деяких вантажів -

- Про забезпечення ефективного проведення операцій з дорогоцінними металами з метою накопичення золотовалютного резерву Національного банку України -

- Щодо оподаткування доходів від здійснення підприємницької діяльності -

- Про призначення С. Полякова Міністром вугільної промисловості України -

- Про нагородження відзнакою Президента України - хрестом "За мужність" -

- Про присвоєння Г. Ворсінову класного чину -

- Про затвердження переліку обсягів та етапів виконання будівельних і ремонтно-реставраційних робіт на об"єктах Національного університету "Києво-Могилянська академія" -

- Про затвердження умовних фіксованих ставок акцизного збору -

- Про склад координаційного комітету з підготовки та проведення міжнародної виставки "Україна в Індії" -

- Про увільнення М. Вітовського з посади відповідального секретаря Ради оборони України -

- Торговельна Угода між Урядом України і Урядом Республіки Корея -

- Про увільнення В. Гречанинова з посади помічника Президента України -

- Про тарифи на електроенергію для акціонерної державної генеруючої компанії "Дніпроенерго" -

- Про увільнення Ю. Гаврилова з посади помічника Президента України з питань державної безпеки -

- Про затвердження Правил охорони праці під час проведення робіт з видалення дерев і пеньків у населених пунктах України -

- Про затвердження Інструкції щодо розмежування повноважень з контролю за здійсненням заходів, пов"язаних з охороною і раціональним використанням надр -

- Про затвердження Тимчасової Угоди про торгівлю та питання, пов'язані з торгівлею, між Європейським співтовариством, Європейським співтовариством по вугіллю та сталі, Європейським співтовариством по атомній енергії, з одного боку, та Україною, з другого б -

- Про основні положення проекту нової Конституції України -

- Щодо Положення про кваліфікаційні класи судових експертів -

- Протокол про співробітництво між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Республіки Корея -

- Програма наукового та технічного співробітництва між Агентством координації міжнародної технічної допомоги України та Корейським Агентством Міжнародного Співробітництва -

- Про розгляд листа -

- Про розгляд листа -

- Про податок на добавлену вартість -

- Про розгляд листа щодо оподаткування дотацій, наданих за рахунок бюджетних коштів -

- Щодо порядку проставлення митних печаток та штампів -

- Щодо співробітництва з уповноваженими комерційними банками України при умові наявності у останніх аудиторських висновків міжнародних аудиторських організацій -


Головна сторінка