Поиск по сайту:Законодавство України - 1995 рік

Головна сторінка

Страница 17

- Про призначення С. Гриневецького заступником голови Одеської обласної державної адміністрації -

- Про призначення В. Буркала заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про надання статусу національного Чигиринському державному історико-культурному заповіднику -

- Про застосування деяких актів законодавства щодо акцизного збору -

- Про затвердження членів колегії Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України -

- Про проект Закону України про внесення зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 1995 рік" -

- Про проект Закону України про приєднання України до Європейської Конвенції про видачу правопорушників, 1957 р. -

- Про проект Закону України про приєднання України до Європейської Конвенції про передачу засуджених осіб, 1983 р. -

- Про внесення доповнення до Постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про аудиторську діяльність" -

- Про звільнення М. Дорошенка з посади Прес-секретаря Президента України -

- Рішення Міждержавного економічного комітету Економічного союзу "Про план першочергових заходів з виконання угод про створення Платіжного союзу держав-учасниць Економічного союзу СНД" -

- Про призначення Д. Маркова Прес-секретарем Президента України -

- Про затвердження Примірних переліків управлінь, відділів та інших підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міських, районної, районної у містах Києві, Севастополі державних адміністрацій -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Щодо виплати заробітної плати працівникам підприємств об"єднання "Донецьквугілля" -

- Щодо ф. 2 "Прибутки і збитки банку" -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам Українського науково-дослідного інституту онкології та радіології -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам хімічного об"єднання імені Г.І. Петровського, Луганська область -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений машинобудівник України" працівникам Дніпропетровського науково-виробничого об"єднання електровозобудування -

- Щодо особливостей обчислення прибутку від здійснення банківських операцій -

- Про застосування ставки НБУ -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам колективного виробничого підприємства "Дніпропетровський комбайновий завод" -

- Про питання розробки проекту нової Конституції України -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про присвоєння С. Генику почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України" -

- Про впровадження біостимуляторів росту для допосівної обробки насіння -

- Про затвердження переліку ВАТ, акції яких передаються для продажу на фондовій біржі -

- Про внесення змін до Механізму контролю за використанням бюджетних коштів, виділених для проведення робіт, пов'язаних із закладенням виноградників сільськогосподарськими підприємствами Держсадвинпрому України, затвердженого наказом Мінфіну та Держсадвинп -

- Про приєднання України до Європейської конвенції про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками, 1964 рік -

- Про приєднання України до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 рік -

- Про приєднання України до Європейської конвенції про передачу засуджених осіб, 1983 рік -

- Про приєднання України до Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1957 рік -

- Про проект Закону України про приєднання України до Європейської Конвенції про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками, 1964 р. -

- Про проект Закону України про приєднання України до Європейської Конвенції про передачу провадження у кримінальних справах, 1972 р. -

- Про проект Закону України про приєднання України до Європейської Конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, 1959 р. -

- Про заходи державної підтримки залізниць у 1995-1996 роках -

- Про приведення законодавства України у відповідність із Європейськими конвенціями з питань кримінального судочинства -

- Спільне комюніке -

- Концепція створення загального нуково-технологічного простору держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Про Голову постійної Комісії Верховної Ради України з питань законності і правопорядку -

- Про перевірку рішення в порядку нагляду -

- Про перелік питань для розгляду на четвертій сесії Верховної Ради України -

- Про звернення Верховної Ради України до народу України з нагоди 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького -

- Про Концепцію функціонування та розвитку фондового ринку України -

- Про утворення Демидівського району Рівненської області -

- Про проект Закону України про довірчі товариства -

- Про робочу групу для здійснення техніко-економічних і фінансових розрахунків, пов"язаних із забезпеченням паливно-енергетичними ресурсами -

- Про утворення Координаційного комітету з підготовки та проведення в Україні конференції приватних інвесторів -

- Про придбання у власність України будинок у м. Лондоні для розміщення в ньому Посольства України -

- Про здійснення переоцінки балансової вартості скловарних печей -

- Про голову Міжвідомчої комісії з питань урегулювання кризових ситуацій у разі вчинення актів незаконного втручання в діяльність цивільної авіації -

- Про робочу групу для забезпечення своєчасного проведення розрахунків за природний газ -

- Угода між Міністерством соціального захисту населення України та Міністерством соціального захисту населення Республіки Казахстан про співпрацю в галузі пенсійного забезпечення -

- Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Казахстан про співробітництво в галузі військової освіти -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про співробітництво в сфері науки і технологій -

- Угода між Україною та Міжнародним агентством з атомної енергії про застосування гарантій у зв'язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї -

- Договір про співробітництво між Державним комітетом телебачення і радіомовлення України і Республіканською корпорацією "Телебачення і Радіо Казахстану" -

- Угода між Міністерством освіти України та Міністерством освіти Республіки Казахстан про співробітництво в галузі освіти -

- Про затвердження Порядку розрахунків обсягів товарообороту та платних послуг у порівнянних цінах та темпів їх зростання (зниження) -

- Про декларування товарів, що переміщуються транзитом через територію Україн -

- Про внесення до Загальноукраїнського класифікатора митних ліцензійних складів та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу на території України -

- Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України -

- Про перейменування та зміну місця дислокації Краснолиманської митниці -

- Щодо звільнення від оподаткування сум, що видані робітникам на відрядження понад встановлені норми -

- Питання Головної державної інспекції з нагляду за ядерною безпекою -

- Про затвердження переліку шляхів і напрямків транзиту товарів через територію України та пункти на митному кордоні України, через які здійснюється ввезення в Україну та вивезення з України товарів -

- Про створення акціонерного товариства "Інноваційно-технологічний центр моторобудування" -

- Про виділення коштів для подолання наслідків стихійного лиха у м. Коростені -

- Про делегацію Верховної Ради України на осінню сесію Північноатлантичної асамблеї 5-10 жовтня 1995 року -

- Про внесення зміни до Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення -

- Про створення Фонду для розрахунків за енергоносії -

- Щодо застосування статті 4 Указу Президента України від 16 березня 1995 року N 227 "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві" -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам Новомосковського трубного заводу, Дніпропетровська область -

- Про Положення про Валютно-кредитну раду Кабінету Міністрів України -

- Перелік психотропних лікарських препаратів, що є небезпечними для здоров'я в разі зловживання ними -

- Зміни до Правил відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек, затверджених наказом МОЗ України від 30.06.1994 N 117 -

- Зміни та доповнення до Переліку лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку в аптечних і лікувально-профілактичних закладах, затверджених наказом МОЗ України від 30.06.1994 N 117 -

- Зміни до Правил виписування рецептів на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затверджених наказом МОЗ України від 30.06.94 N 117 -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений машинобудівник України" -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про участь делегації України у роботі сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи -

- Про затвердження Положення про роботу з кадрами в центральних і місцевих органах державної виконавчої влади -

- Про зміни в розрахунку показників ліквідності банків -

- Про наказ та лист Державного митного комітету Російської Федерації -

- Щодо дозволу на проведення бартерних операцій -

- Зміни до листа Національного банку України від 27.08.95 р. N 19004/1389 "Про умови та порядок перереєстрації ліцензій на право проведення операцій з валютними цінностями уповноважених банків" -

- Про затвердження Переліків наркотичних засобів та психотропних речовин, про внесення змін та доповнень до наказу МОЗ України від 30.06.94 N 117 "Про порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення з аптек" -

- Про внесення змін до Переліку окремих форм діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, специфіка яких дозволяє здійснювати розрахунки із споживачами без застосування електронних контрольно-касових апаратів з використанням -

- Про затвердження порядку визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у порівняльних цінах на підприємствах транспорту та зв'язку -

- Про внесення доповнень до Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України -

- Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у порівняльних цінах на підприємствах залізничного транспорту -

- Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у порівняльних цінах на підприємствах морського та річкового транспорту -

- Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у порівняльних цінах на підприємствах авіаційного транспорту -

- Порядок визначення обсягів продукції (робіт, послуг) у порівняльних цінах на підприємствах зв'язку -

- Протокол про поглиблення співробітництва між Міністерствами оборони України і Латвійської Республіки -

- Щодо купівлі безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку -

- Щодо обслуговування кредитними картками -

- Про затвердження Положення про порядок подання, проведення експертизи та обліку запитів на одержання міжнародної технічної допомоги -

- Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про порядок висвітлення роботи четвертої сесії Верховної Ради України" від 5 вересня 1995 року -

- Про звернення пенсіонерів, ветеранів війни та праці -

- Про склад делегації Верховної Ради України на засідання вересневої сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи -

- Про внесення змін і доповнень до переліку об"єктів, які не підлягають приватизації у зв"язку з їх загальнодержавним значенням, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 3 березня 1995 року -

- Про внесення змін до частини дев"ятої статті 23 та частини четвертої статті 36 Закону України "Про вибори народних депутатів України" -

- Щодо проведення аукціону НБУ по продажу готівкових доларів США за готівкові українські карбованці -

- Про вивезення неконвертованих валют з України -

- Про розгляд листа щодо питань з податкового законодавства -

- Щодо надання звітів про розрахунок економічних нормативів станом на 1.09.95 р. -

- Про заходи щодо реалізації пропозицій учасників Всеукраїнської наради економістів 14-15 вересня 1995 року -

- Про внесення змін до Указу Президента України від 26 листопада 1994 року N 699 -

- Про стягнення 735000000 крб. -

- Про делегацію Верховної Ради України на сесію Північноатлантичної асамблеї, відрядження окремих народних депутатів України за кордон -

- Про внесення змін до пункту 2 Положення про Координаційну раду з питань розбудови державного кордону України -

- Про стабілізацію валютного ринку України -

- Про звернення Кабінету Міністрів України про продовження терміну подання Програми діяльності Уряду -

- Про затвердження Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами -

- Про голову української делегації Спільної українсько-білоруської комісії з проведення делімітації і демаркації державного кордону між Україною і Республікою Білорусь -

- Про голову Української частини Міжурядової Українсько-Індійської комісії по торговельному, економічному, науковому, технічному, промисловому і культурному співробітництву -

- Про продовження строку виконання Постанови Президії Верховної Ради України від 1 лютого 1993 року "До питання про перевірку діяльності ОУН-УПА" -

- Питання Державного комітету з енергозбереження -

- Про відрядження народного депутата України Шандрюка О.І. на Парламентську конференцію Центральноєвропейської ініціативи -

- Про створення робочих груп з метою поліпшення якості підготовки питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України -

- Про призначення В. Долиняка заступником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації -

- Про призначення В. Фуртатова заступником голови Миколаївської обласної державної адміністрації -

- Про призначення В. Ковальова заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації -

- Про призначення В. Кирдилюка заступником голови Чернівецької обласної державної адміністрації -

- Про призначення Г. Копитька заступником голови Київської обласної державної адміністрації -

- Про виділення коштів на проведення міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми управління сучасним містом" -

- Про надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці Прем"єр-міністру Автономної Республіки Крим -

- Про ставку ввізного мита на отримання деяких товарів концерном "Укррудпром" -

- Про зміни у складі Правління Національного банку України -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про внесення доповнення до переліку об"єктів, які не підлягають приватизації у зв"язку з їх загальнодержавним значенням, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 3 березня 1995 року -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про роботу Уряду України по виконанню законів і постанов Верховної Ради України щодо стабілізації паливно-енергетичного комплексу та підготовки його до роботи в осінньо-зимовий період -


Головна сторінка