Поиск по сайту:Законодавство України - 1994 рік

Головна сторінка

Страница 7

- Кошторис витрат МЗЕЗ України, пов"язаних з оформленням та видачею Карток реєстрації-обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів) -

- Про затвердження Типового положення з планування, обліку і калькулювання собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті України -

- Про граничну вартість предметів, що не відносяться до основних засобів -

- Інструкція про порядок оформлення Картки реєстрації-обліку зовнішньоекономічного договору (контракту) -

- Про перевірку рішення в порядку нагляду -

- Про скорочення кількості посад керівних працівників міністерств і відомств -

- Про забезпечення реєстрації кредитних угод -

- Про тимчасове призупинення Указу Президента України від 10 листопада 1994 року N 666/94 "Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва" -

- Про мінімальні ставки авторської винагороди за використання творів літератури і мистецтва -

- Про утворення Міністерства України у справах преси та інформації -

- Про заходи щодо забезпечення виконання рішень з питань реформування економіки України -

- Про інвентаризацію та переоцінку залишків товарно-матеріальних цінностей на підприємствах торгівлі -

- Про підвищення розмірів середньодушового сукупного доходу та цільової грошової допомоги малозабезпеченим громадянам -

- Про увільнення з посад Представників Президента України у районах Вінницької області -

- Про увільнення З. Кулика з посади першого віце-президента Державної телерадіомовної компанії України -

- Про призначення А. Бєляєва заступником Голови Служби безпеки України -

- Про призначення М. Згуровського Міністром освіти України -

- Про увільнення В. Чумака з посади першого заступника Голови Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості -

- Про додаткові заходи щодо державної підтримки періодичних видань -

- Про індикативні ціни на товари при здійсненні суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності України експортно-імпортних операцій -

- Про врахування вихідних та святкових днів в норматив терміну проходження платежів -

- Про оподаткування доходів нерезидентів від розміщення грошових коштів на рахунках -

- Про податок на додану вартість на імпортні товари -

- Про постанову Кабінету Міністрів України N 733 від 21 жовтня 1994 року "Про ціноутворення в умовах реформування економіки" -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України -

- Про Комплексну програму розвитку титанової промисловості України -

- Про заходи МЗЕЗ щодо забезпечення виконання Указу Президента України від 07.11.94 N 659/94 -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна державних підприємств та організацій" -

- Про виконання Постанови Верховної Ради України "Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим" -

- Про проект Закону України про музеї -

- Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України -

- Про затвердження Правил складання та подання заявки на видачу патенту України на винахід і корисну модель та Інструкції щодо підготовки опису до патенту на винахід (корисну модель) до публікації -

- Про визнання такими, що втратили чинність, деяких Указів Президента України -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник сільського господарства України" працівникам агропромислового комплексу Дніпропетровської області -

- Про присвоєння Шпаку В.Ф. почесного звання "Заслужений працівник сільського господарства України" -

- Про посилення контролю за надходженням податків та інших обов"язкових платежів до Державного бюджету України і внесків до державних цільових фондів -

- Про заготівлю врожаю хмелю -

- Доповнення N 1 до "Тимчасових правил організації статистичної звітності в банківській системі України" від 06.06.94 N 143 -

- Про звільнення від оподаткування -

- Про укладення між Урядом України і Урядом Російської Федерації Угод про торговельне судноплавство та автомобільне сполучення -

- Про поповнення власних оборотних коштів підприємств і організацій -

- Повідомлення Національного банку у зв'язку з уніфікацією валютного курсу -

- Про оподаткування доходів установ культури і спорту у 1994 році -

- Про внесення змін до Указу Президента України від 7 листопада 1994 року N 659 -

- Про затвердження Положення про сільську пожежну охорону -

- Про затвердження Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації і Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пож -

- Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України -

- Інструкція щодо підготовки опису до патенту на винахід (корисну модель) до публікації -

- Про припинення надання ліцензій на здійснення торгівлі та надання послуг з оплатою в іноземній валюті -

- Про призначення Осики С.Г. головою Української частини Спільної Українсько-Польської координаційної міжурядової ради з питань міжрегіонального співробітництва -

- Про впорядкування розрахунків за природний газ в 1994 році -

- Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України -

- Про укладення Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво прикордонних областей України та Російської Федерації -

- Про заходи у зв"язку з 50-річчям Кримської (Ялтинської) конференції -

- Про приєднання України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року -

- Питання Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України -

- Про виконання Постанови Верховної Ради України "Про політико-правову ситуацію в Автономній Республіці Крим" -

- Про встановлення письмової форми трудових договорів з працівниками, діяльність яких пов"язана з державною таємницею -

- Приватизації підлягають приміщення, які входять до державного житлового фонду і не віднесені законом до жилих приміщень, що не підлягають приватизації. Рішення суду в будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо суд вирішив питання про права і обов"язки... -

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1994 р. N 734 -

- Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 27 жовтня 1994 р. N 153 "Про перелік продукції, товарів і послуг, за яким підприємства-виготівники здійснюють декларування зміни цін і тарифів органам державної виконавчої влади, і перелік па -

- Про згоду на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Звягільського Ю.Л. -

- Про зміни у складі Робочої групи по опрацюванню і підготовці до розгляду Верховною Радою України пакету проектів законів з питань оподаткування -

- Про прибутковий податок з доходів громадян -

- Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення -

- Про виділення коштів Держжитлокомунгоспу -

- Про віднесення посад працівників Державної пробірної палати до відповідних категорій посад державних службовців -

- Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення -

- Про поховання М.К. Вронського -

- Про збільшення розрахункового фонду споживання Сумського державного підприємства "Виробниче об"єднання "Хімпром" -

- В доповнення до перерахування валютних коштів, що підлягають продажу в валютний резерв НБУ -

- Про виплату одноразової допомоги родинам загиблих під час виконання службових обов"язків у складі Миротворчих Сил ООН -

- Про введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення" -

- Перелік водних об'єктів, що належать до прісних водних ресурсів місцевого значення -

- Про затвердження Положення про Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України -

- Про внесення змін і доповнень до списків N 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах -

- Про порядок ведення державного кадастру тваринного світу -

- Про заступників голови Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг -

- Про соціально-економічне становище в Україні у зв"язку з рішеннями Уряду з питань ціноутворення в умовах реформування економіки та соціального захисту населення -

- Про присвоєння В. Загоруйку військового звання -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник промисловості України" працівникам легкої і текстильної промисловості -

- Про затвердження Порядку здійснення державної реєстрації міжнародних торгів (тендерів) -

- Про затвердження типової структури територіального митного управління -

- Про призначення помічника Президента України з військових питань -

- Про орієнтовний перелік законодавчих актів щодо правового забезпечення економічних реформ -

- Про внесення доповнень до статті 4.4.3 Регламенту Верховної Ради України -

- Щодо правомірності придбання сільськогосподарської продукції готівкою -

- Про інформацію про хід підготовки до розгляду проекту Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів" -

- Про проект Закону України про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття -

- Про проект Закону України про приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений будівельник України" -

- Щодо застосування фінансових санкцій -

- Угода між Республікою Узбекистан і Україною в галузі культури -

- Про виділення коштів Запорізькому облвиконкому -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про військово-технічне співробітництво -

- Угода про Програму співпраці між Міністерством закордонних справ Республіки Узбекистан і Міністерством закордонних справ України на 1995 рік -

- Про призначення консультанта Президента України з питань енергетики -

- Про День працівників радіо, телебачення та зв"язку -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про присвоєння Г.І. Пуфтієнку почесного звання "Заслужений енергетик України" -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник сільського господарства України" працівникам лісогосподарських об"єднань -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам агропромислового комплексу -

- Про плату для комерційних банків при тимчасовому запозиченні коштів із резервних вимог -

- Про формений одяг працівників міліції -

- При визначенні розміру частки одного з подружжя у спільному майні, нажитому в період шлюбу, суд має враховувати, що майно, одержане ним у дар або в порядку спадкування, є його роздільною власністю і якщо за рахунок цього майна зроблені вкладення для ... -

- Про підписання Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту і надання послуг військового призначення -

- Про доповнення Переліку видів оплати праці та інших виплат, на які не нараховуються страхові внески та які не враховуються при визначенні середньомісячного заробітку для обчислення пенсій -

- Про внесення змін, доповнень та визнання такими, що втратили чинність деяких рішень Уряду України щодо контрактної форми трудового договору -

- Про укладення Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про поставки у 1994 році дорогоцінних металів і природних алмазів -

- Про запровадження механізму запобігання монополізації товарних ринків -

- Про виконання доручення Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1994 року N 18139/52 -

- Про увільнення від обов"язків суддів обласних судів, Київського міського суду і військових судів -

- Про введення в дію Закону України "Про звільнення вугледобувних та вуглезбагачувальних підприємств Міністерства вугільної промисловості України від сплати заборгованості" -

- Про віднесення посад працівників Головної державної інспекції по нагляду за радіаційною безпекою Держатомнагляду до відповідних категорій державних службовців -

- Про ставки відрахувань на геологорозвідувальні роботи -

- Про передачу до сфери управління Держкомлегтексу Першотравенського заводу електротехнічного фарфору та Поляківського фарфорового заводу -

- Решение о временном применении Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Узбекистан о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники в 1994-2001 годах -

- Декларація про основні напрямки економічної співпраці між Україною та Республікою Узбекистан -

- Угода між Республікою Узбекистан і Україною в галузі культури -

- Про затвердження нового складу Підготовчого комітету зі створення Одеської вільної економічної зони -

- Про виділення коштів Житомирському облвиконкому -

- Про дозвіл Північному державному гірничо-збагачувальному комбінату на здійснення розрахунків за використовуваний природний газ -

- Про призначення наукового консультанта Президента України з питань фінансової політики -

- Про регламентацію діяльності опікової служби в Україні -

- Про голову Української частини Міжурядової Українсько-Словацької комісії по торговельно-економічному та науково-технічному співробітництву -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про торгово-економічне співробітництво на 1995 рік -

- Про ратифікацію Договору між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах -

- Про ратифікацію Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами -

- Про ратифікацію Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах -

- Про поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 504 -

- Про порядок введення в дію Закону України "Про транспорт" -

- Про склад Комісії з опрацювання проекту нової Конституції України (Конституційної комісії) -

- Про стан підготовки паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період 1994-1995 років -

- Про порядок введення в дію Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об"єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" -

- Про забезпечення безпеки народних депутатів України та окремих посадових осіб апарату Верховної Ради України -


Головна сторінка