Поиск по сайту:Законодавство України - 1994 рік

Головна сторінка

Страница 6

- Про підготовку заходів щодо участі України у Всесвітній зустрічі на найвищому рівні в інтересах соціального розвитку -

- Про тимчасовий порядок роботи Верховної Ради України -

- Про створення комісії для перевірки фактів, наведених у зверненні робітників виробничого об"єднання "Кривбасруда" -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кодексу законів про працю України -

- Про ратифікацію Конвенції про охорону біологічного різноманіття -

- Щодо плати за патент -

- Про увільнення Д. Герасимчука з посади першого заступника Голови Державного комітету України по вугільній промисловості -

- Про взаємозалік доплат сільгоспвиробникам в рахунок платежів податку на добавлену вартість -

- Про сплату державного мита -

- Про податок на добавлену вартість з коштів, які поступають в позабюджетний фонд приватизації -

- Про оподаткування сум вартості побутового палива -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про тимчасовий порядок роботи Верховної Ради України -

- Про індексацію грошових заощаджень в Ощадному банку України -

- Про перенесення строків навчання відповідальних працівників Секретаріату Верховної Ради України, голів, працівників секретаріатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів, голів, зас -

- Про окремі умови оплати праці працівників Національної опери України -

- Про оподаткування сум на відрядження в іноземній валюті -

- Про визначення маржі при здійсненні операцій купівлі-продажу іноземної валюти в готівці -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про порядок застосування статті 5 Закону України "Про громадянство України" щодо військовослужбовців -

- Про проект Закону України про порядок дострокового припинення повноважень народного депутата України та доповнення і зміни до діючого законодавства -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про заходи у зв"язку з відзначенням в Україні 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років -

- Про інформацію Першого віце-Прем"єр-міністра України Пинзеника В.М. про стан підготовки законодавчих актів з питань правового забезпечення економічної реформи -

- Про перевірку рішення арбітражної колегії з вирішення господарських спорів Вищого арбітражного суду України про визнання договору купівлі-продажу адміністративно-побутового приміщення та інших основних засобів недійсним -

- Про створення робочої групи для підготовки Державної програми кадрового забезпечення державної служби -

- Зміни до розрахунку економічних нормативів -

- Про встановлення українсько-швейцарському СП "НАН-ТРЕЙДИНГ-Україна" терміну повернення до України готової продукції -

- Про Правила поводження народних депутатів України з таємними документами та інформацією -

- Про встановлення меж міста Первомайська Харківської області -

- Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів -

- Про Львівську комерційну академію -

- Про присвоєння почесних звань України артистам Київського державного театру оперети -

- Про увільнення В. Васильєва з посади заступника Голови Фонду Державного майна України -

- Про призначення О. Бондаря заступником Голови Фонду державного майна України -

- Про затвердження Положення про Міністерство України у справах національностей, міграції та культів -

- Про внесення до Загальноукраїнського класифікатора митних ліцензійних складів та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу на території України -

- Про проект Закону України про пестициди і агрохімікати -

- Про присвоєння колишньому народному депутату України Каменчуку С.О. рангу державного службовця -

- Про внесення змін до Розпорядження Президента України від 28 березня 1994 року N 22 -

- Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України -

- Про склад делегації Верховної Ради України до Республіки Польща -

- Питання Міністерства вугільної промисловості -

- Про звільнення вартості медичної техніки та послуг з її реалізації і технічного обслуговування від обкладення податком на добавлену вартість -

- Про податок на добавлену вартість -

- Про забезпечення експорту насіння соняшника -

- Про виділення коштів на завершення будівництва житла у м. Києві -

- Про заходи виконання Указу Президента України від 10 листопада 1994 р. N 666/94 "Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва" -

- Про присвоєння рангів державним службовцям -

- Про призначення В. Миронова Завідуючим Канцелярією Адміністрації Президента України -

- Про матеріально-технічне забезпечення роботи газети "Голос України" у 1995 році -

- Про присвоєння Лісовській Н.Б. третього рангу державного службовця -

- Про збереження за Зленком А.М. права на санаторно-медичне обслуговування -

- Про внесення змін та доповнень до Типової інструкції до складання звітів промислових підприємств усіх форм власності, затвердженої наказом від 20.07.92 N 123 -

- Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості нейрохірургічної допомоги населенню України -

- Щодо переліку підприємств-товаровиробників агропромислового комплексу -

- Про затвердження Положення Про Державну інспекцію з ефективного використання газу Держкомнафтогазу -

- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Канади в галузі двосторонніх військових стосунків -

- Про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу -

- Про оподаткування релігійних організацій -

- Про податок на добавлену вартість на імпортні товари -

- Про оподаткування доходів пунктів по обміну валюти та ломбардів -

- Про зразки печаток та підписів -

- На зміну 20 пункту листа НБУ "Про роботу установ банків в Україні в зв'язку з оформленням заборгованості суб'єктів підприємницької діяльності України векселями" -

- Щодо заборони будь-якій банківській установі працювати без балансу та субкореспондентського рахунку -

- Про внесення змін до Положення про порядок оплати праці адвокатів за подання юридичної допомоги громадянам у кримінальних справах -

- Доповнення N 11 до листа N 17010/2013-7550 від 15.12.1993 р. -

- Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку України та Укрдержстраху -

- Про усунення перешкод у здійсненні права власності на нафтопродукти -

- Про голову Української частини Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин -

- Про затвердження Переліку установ та посад системи АМН України, робота у яких дає право на підвищення схемних посадових окладів (тарифних ставок) у зв'язку з небезпечними, шкідливими для здоров'я та особливо важкими умовами праці -

- Про голову української частини, співголову Міжурядової українсько-німецької комісії у справах депортованих німців, які повертаються на Україну -

- Про застосування контрольно-касових апаратів -

- Суд може визнати за правилами ст. 107 ЖК такими, що втратили право користування жилим приміщенням наймача або члена його сім"ї, якщо встановить, що вони вибули на постійне проживання в інше місце, виходячи з фактичних даних, котрі свідчать про обранн... -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод -

- Щодо Правил визначення країни походження товарів -

- Про витрачання готівки з виручки -

- Про зміни рівня оптових цін (тарифів) -

- Про підписання Протоколу між Урядом України та Урядом Російської Федерації про реалізацію Угоди про реекспорт товарів і порядок видачі дозволу на реекспорт, підписаної в м. Москві 15 квітня 1994 року, у двосторонніх відносинах між Україною і Росією -

- Про поновлення на роботі і стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу -

- Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу -

- Щодо діяльності пунктів з обміну іноземної валюти -

- Про затвердження змін до Положення про застосування способів приватизації майна державних підприємств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 04.02.93 N 56 -

- Про обсяги поставок на експорт металургійної та хімічної продукції у межах державного контракту для забезпечення паливом електростанцій країни -

- Про укладення трудового договору після закінчення строку повноважень виборного працівника -

- Спільна заява щодо розвитку торгівлі та інвестицій -

- Угода між Україною і Сполученими Штатами Америки про співробітництво в дослідженні і використанні космічного простору в мирних цілях -

- Про затвердження граничних коефіцієнтів для визначення місячної плати за проживання в гуртожитку -

- Про затвердження Порядку проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки -

- Класифікація форм власності -

- Класифікація організаційно-правових форм господарювання -

- Про зразки печаток та підписів -

- Щодо порядку пропуску транспортних засобів і запасних частин до них -

- Рекомендація N R (94) 13 Комітету міністрів Ради Європи державам-учасницям "Про заходи забезпечення прозорості засобів масової інформації" -

- Про норматив розрахункових операцій -

- Фінансовий Протокол -

- Хартія українсько-американського партнерства, дружби і співробітництва -

- Про створення Університету внутрішніх справ -

- Про вдосконалення роботи із законопроектами в Верховній Раді Криму -

- Про експертно-технічні центри (госпрозрахункові підрозділи) Держнаглядохоронпраці -

- Про внесення змін до Положення про регіональні представництва Фонду державного майна Криму -

- Про затвердження форми дозволу Міністерства фінансів України на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них у 1994 році та Порядку видачі дозволу -

- Про обрання народних депутатів України членами постійних комісій Верховної Ради України -

- Щодо оподаткування доходів громадян -

- Стосовно листа Міністерства охорони здоров"я -

- Про перевірку рішення в порядку нагляду -

- Порядок ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг -

- Порядок ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг -

- Угода між Міністерством сільського господарства і продовольства України від імені Уряду України та Товарно-кредитною корпорацією Сполучених Штатів Америки -

- Програмна угода між Україною та Сполученими Штатами Америки про надання гранту стосовно реформ в енергетиці -

- Про утворення ліквідаційної комісії -

- Про виділення коштів на реконструкцію м. Чигирина і с. Суботова -

- Тарифи за виконання робіт і послуг, які здійснюються експертно-технічними центрами -

- Угода між Урядом України і Урядом США щодо працевлаштування утриманців службовців Уряду України та США від 21.11.94 (у формі обміну нотами) -

- Про внесення змін і доповнень до Положення про Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву Асоціації молодіжних житлових комплексів України -

- Протокол про обмін ратифікаційними документами Договору між Україною та Словацькою Республікою про режим українсько-словацького державного кордону, співробітництво та взаємодопомогу з прикордонних питань -

- Протокол про обмін ратифікаційними документами Договору між Україною та Словацькою Республікою про спільний державний кордон -

- Про спрямування на розвиток матеріально-технічної бази інспекції 30 відсотків стягнутих сум -

- Про голову Республіканської комісії у справах депортованих народів Криму -

- Вирішуючи вимоги про визнання права користування жилим приміщенням у особи, що вселилась до наймача цього приміщення як член його сім"ї зі згоди інших членів сім"ї, суд з врахуванням конкретних обставин справи може взяти до уваги поважність причин, з... -

- Щодо порядку здійснення зовнішньоекономічних операцій з давальницькою сировиною -

- Про кошти бюджетних установ соціально-культурної сфери на виплату заробітної плати та стипендій -

- Дозвіл на експорт дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них -

- Про референтів-консультантів народних депутатів України у місті Києві -

- Про Фонд ділового співробітництва "Україна" -

- Про Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин -

- Про українську секцію міжурядової українсько-американської Спільної Комісії сприяння розвитку торгівлі та інвестиціям -

- Про порядок визначення фондів споживання для працівників, зайнятих повний робочий день на підземних роботах -

- Про позаштатного радника Президента України з питань паливно-енергетичного комплексу -

- Про внесення змін до Указу Президента України від 17 жовтня 1994 року N 615 -

- Про проект Закону України про надання статусу гірських населеним пунктам України -

- Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування щодо демонополізації економ -

- Про оновлений склад української частини Консультаційного Комітету Президентів України і Республіки Польща -

- Про затвердження Положення про особливості контролю за дотримання антимонопольного законодавства інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями -

- Про визначення розрахункового фонду споживання шахт -

- Про затвердження складу членів робочої комісії повноважних представників від власників або уповноважених ними органів, які об"єдналися для ведення колективних переговорів і укладання генеральної угоди на наступний період -

- Про призначення О. Войцеховського Керівником Групи організаційного забезпечення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю -

- Про призначення позаштатного консультанта Президента України з питань грошової політики -


Головна сторінка