Поиск по сайту:Законодавство України - 1994 рік

Головна сторінка

Страница 4

- Про формування Державного бюджету України на 1995 рік -

- Про підписання Договору до Європейської енергетичної хартії, Протоколу до Європейської енергетичної хартії з питань ефективності в енергетиці та суміжних екологічних аспектів і Заключного акту Конференції щодо Європейської енергетичної хартії -

- Про надання допомоги Республіці Білорусь -

- Протокол між Міністерством оборони України та Міністерством національної оборони Румунії про співробітництво у галузі військового зв'язку -

- Про затвердження Типового статуту відкритого акціонерного товариства -

- Про надання допомоги господарствам, що потерпіли від посухи -

- Про виділення коштів Держкоммістобудуванню -

- Про увільнення А. Дроня з посади Голови Державного комітету України по житлово-комунальному господарству -

- Про увільнення Б. Короті з посади заступника Міністра енергетики і електрифікації України -

- Питання вдосконалення управління у сфері соціального захисту населення -

- Про увільнення з посад Представників Президента України у районах Львівської області -

- Про увільнення з посад перших заступників глави Харківської обласної державної адміністрації -

- Про увільнення з посади першого заступника глави Закарпатської обласної державної адміністрації -

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 1994 р. N 692 -

- Про збільшення штатної чисельності працівників районних фінансових управлінь і відділів -

- Про Комісію з підготовки пропозицій та проектів рішень щодо вдосконалення системи органів державної виконавчої влади -

- Про увільнення М. Гончарука з посади першого заступника Міністра фінансів України -

- Про Положення про Фонд підтримки досліджень у сфері національної безпеки -

- Про увільнення М. Ковалка з посади Голови Державного комітету України по нафті і газу -

- Про увільнення В. Врублевського з посади начальника Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України -

- Про податок на добавлену вартість на сільськогосподарську продукцію -

- Про розроблення програми утилізації та переробки хімічних засобів захисту рослин, які не можуть бути використані за їх прямим призначенням -

- Про утворення Комісії з розробки Концепції судово-правової реформи в Україні -

- Правила комплексних розрахунків між залізничними адміністраціями держав-учасниць Співдружності, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки -

- Про ліквідацію Українського кредитного фонду -

- Про створення заказників загальнодержавного значення -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про присвоєння О.В. Петрашу почесного звання "Заслужений лікар України" -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений юрист України" працівникам органів внутрішніх справ -

- Питання прийняття рішень Кабінетом Міністрів України -

- Угода про використання та технічне обслуговування ізотермічних вагонів та взаєморозрахунки, що пов"язані з перевезеннями у них вантажів між державами-учасницями Співдружності, Латвійською Республікою, Литовською Республікою, Естонською Республікою -

- Угода про застосування положень УМВС з терміну доставки вантажів при перевезеннях в міждержавному сполученні -

- Про заходи стабілізації соціально-економічної ситуації в Автономній Республіці Крим -

- Доповнення розділу 5 Правил взаєморозрахінків за використання вантажних вагонів в міждержавному сполученні -

- Про Ситуаційний центр при Президентові України -

- Рішення про підготовку і проведення національними кінематографіями заходів у зв'язку з 100-річчям світового кіно -

- Президент України Указ -

- Про утворення Державного комітету України з питань садівництва, виноградарства та виноробної промисловості -

- Про Комісію по державних нагородах України при Президентові України -

- Про Комісію при Президентові України у питаннях громадянства -

- Рішення про Голову Колегії Міждержавного економічного Комітету Економічного союзу -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений машинобудівник України" працівникам виробничого об"єднання "Уманьферммаш", Черкаська область -

- Про призначення В. Копилова заступником Міністра вугільної промисловості України -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Рішення про початок формування Міждержавного економічного Комітету Економічного союзу -

- Рішення про кошторис витрат Виконавчого Секретаріату Співдружності Незалежних Держав на 1995 рік -

- Про увільнення з посади Представника Президента України у Тернопільській області -

- Рішення про порядок узгодження питань фінансування і виробництва ювілейної медалі "50 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 рр." -

- Рішення про План заходів щодо виконання робіт на ділянці: станція Веселе Північнокавказької залізниці Російської Федерації - станція Самтредія Грузинської залізниці для відновлення наскрізного залізничного руху по території Грузії -

- Протокольне рішення про Міждержавний банк -

- Протокольне рішення про розвиток виставково-ярмаркової діяльності в Співдружності Незалежних Держав -

- Протокольне рішення щодо порядку денного чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав -

- Протокольне рішення про заходи щодо виходу з кризи у зв'язку з закриттям руху на Північнокавказькій залізниці Російської Федерації -

- Протокольне рішення щодо святкування 50-річчя Міжнародної цивільної авіації (ІКАО), про оголошення ООН і Радою ІКАО 7 грудня Всесвітнім днем Міжнародної цивільної авіації, про участь держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у роботі Всесвітн... -

- Рішення про заходи щодо поліпшення роботи залізниць держав-учасниць Співдружності (укр/рос) -

- Рішення про забезпечення електромагнітної сумісності найважливіших радіоелектронних засобів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) -

- Рішення про Єдину методологію митної статистики зовнішньої торгівлі держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) -

- Рішення про Корпус сил Співдружності Незалежних Держав для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру (укр/рос) -

- Рішення про проведення Спартакіади Співдружності Незалежних Держав, присвяченої святкуванню 50-річчя Перемоги над фашизмом у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років -

- Рішення про забезпечення подальшого випуску економічного видання Співдружності Незалежних Держав "СНД: загальний ринок" і його фінансування -

- Угода про встановлення для учасників Великої Вітчизняної війни, трудівників тилу військових років і вдів загиблих воїнів додаткових пільг і матеріальної допомоги в зв'язку з 50-річчям Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років -

- Угода між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про торговельно-економічне співробітництво -

- Угода між Україною і Російською Федерацією про врегулювання питань правонаступництва стосовно зовнішнього державного боргу та активів колишнього Союзу РСР -

- Угода про практичне використання положень статті 83 bis Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (укр/рос) -

- Угода про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві, що сталися з працівниками під час перебування їх поза державою проживання (укр/рос) -

- Угода про співробітництво в галузі охорони праці (укр/рос) -

- Угода між Міністерством освіти України і Міністерством науки і освіти Республіки Болгарія -

- Про внесення змін до пункту 1 Постанови Президії Верховної Ради України "Про референтів-консультантів народних депутатів України у місті Києві" -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про транспортні витрати по забезпеченню діяльності народних депутатів України у виборчих округах -

- Про Голову постійної Комісії Верховної Ради України з питань бюджету -

- Про увільнення з посад Представників Президента України у районах Київської області -

- Про увільнення з посад Представників Президента України у районах Харківської області -

- Протокол між Урядом України та Урядом Російської Федерації про передачу Україні до 1 червня 1995 року в користування для розміщення та нормального функціонування дипломатичних, консульських і торговельних представництв та їх персоналу будинків і приміщень -

- Про затвердження форм звіту про пожежі та наслідки від них і акта про пожежу -

- Про затвердження Положення про порядок розгляду заяв на одержання згоди органів Антимонопольного комітету України на створення, реорганізацію (злиття, приєднання), придбання активів (цілісних майнових комплексів) або часток (акцій, паїв), ліквідацію госп -

- Про Комісію при Президентові України у питаннях помилування -

- Акт про пожежу -

- Про увільнення з посади першого заступника глави Івано-Франківської обласної державної адміністрації -

- Конвенція про охорону персоналу Організації Об"єднаних Націй та зв"язаного з нею персоналу -

- Про порядок погодження розміщення об"єктів підприємницької діяльності на території автомобільних пунктів пропуску -

- Декларація про вдосконалення співробітництва між Організацією Об"єднаних Націй та регіональними угодами або органами в галузі підтримання міжнародного миру та безпеки -

- Декларація про заходи ліквідації міжнародного тероризму -

- Щодо плати за спеціальне використання прісних водних ресурсів -

- Резолюція 49/40 Генерльної Асамблеї ООН "Діяльність іноземних економічних та іншіх кіл, яка заважає виконанню Декларації про надання незалежності колоніальним державам та народам на територіях, що знаходяться під колоніальним пануванням" -

- Резолюція Генеральної Асамблеї ООН "Захист та безпека малих держав" -

- Про джерела придбання цінних паперів страховими організаціями -

- Про справляння непрямих податків з товарів, що ввозяться з Російської Федерації та Республіки Бєларусь -

- Додаток 3 до Порядку встановлення і використання курсу карбованця від 2 листопада 1994 року N 205 -

- Про ратифікацію Консульської Конвенції між Україною і Корейською Народно-Демократичною Республікою -

- Про ратифікацію Консульської Конвенції між Україною і Соціалістичною Республікою В"єтнам -

- Про справляння непрямих податків з товарів, що ввозяться з Російської Федерації та Республіки Бєларусь -

- Про облікову ставку Національного банку -

- Щодо питання розблокування рахунків юридичних та фізичних осіб України у зовнішекономбанку -

- Про обласний суд Автономної Республіки Крим -

- Про порядок введення в дію Кодексу торговельного мореплавства України -

- Про інформацію постійної Комісії Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів щодо відсутності народних депутатів України на пленарних засіданнях другої сесії Верховної Ради України -

- Про звільнення з посади голови військового суду Центрального регіону Богатирьова В.І. -

- Про порядок застосування статті 5 Закону України "Про громадянство України" щодо військовослужбовців -

- Про склад групи народних депутатів України по міжпарламентських зв"язках з Іраном -

- Про інформацію Уряду України щодо реалізації Постанови Кабінету Міністрів України N 733 від 21 жовтня 1994 року "Про ціноутворення в умовах реформування економіки" -

- Про склад делегацій Верховної Ради України до Парламентської асамблеї Наради з безпеки і співробітництва в Європі, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї Співдружності незалежних держав, Парламентської асамблеї Чорноморського ек... -

- Угода про товарообіг та виробничу кооперацію в галузі машинобудування на взаємопогодженій основі -

- Угода про співробітництво в організації та проведенні пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден цивільної авіації -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про створення міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії з питань торговельно-економічного співробітництва -

- Про форму товарно-касової книги та порядок ведення товарно-касової книги при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг -

- Про Національну комісію з питань регулювання електроенергетики -

- Про проект Закону Республіки Крим "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних в містах Рад" -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів та вантажів -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво у військово-технічній галузі та спеціальному виробництві -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про взаємне сприяння та захист інвестицій -

- Про затвердження Типової форми трудового договору з працівником, діяльність якого пов"язана з державною таємницею, та Зобов"язання громадянина України у зв"язку з допуском до державної таємниці -

- Меморандум про напрями партнерства й співробітництва між Україною та Угорською Республікою у галузі торговельно-економічних зв'язків -

- Угода між Урядом України і Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в галузі залізничного транспорту -

- Зобов"язання громадянина України у зв"язку з допуском до державної таємниці -

- Конвенція між Урядом України і Урядом Республіки Болгарії про співробітництво в галузі карантину і захисту рослин -

- Про затвердження тарифів на послуги для населення, граничного рівня рентабельності на послуги для населення з ремонту та виготовлення окулярної оптики і медичних приладів, на технічні послуги, які надаються лікувальними закладами, та на платні роботи, які надаються відділами профілактичної дезинфекції області -

- Щодо зберігання конфіскованої валюти -

- Про погашення заборгованості корпорації "Укргаз" -

- Про внесення змін до п.2 наказу Фонду державного майна від 02.08.94 N 479 -

- Декларація між Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України та Міністерством торгівлі Республіки Болгарія про принципи та напрями партнерства і співробітництва в сфері торговельно-економічних зв'язків -

- Політична декларація про засоби масової інформації в демократичному суспільстві -

- У випадках, коли позов про визнання ордера недійсним пред"явлено особами, права яких порушено його видачею, і орган, що здійснює управління житловим фондом, не вирішує питання про надання відповідачам іншого житла, суд при задоволенні позову поклада... -

- Вирішуючи питання про передачу релігійним громадам у користування культових будівель, державні органи відповідно до ч. 3 ст. 17 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" вправі прийняти рішення про надання культової будівлі у поче... -

- Про визнання повноважень народних депутатів України, обраних на повторних виборах 20 листопада 1994 року -

- Про відкладення призначення виборів народних депутатів України у виборчих округах, де вибори тричі визнавались такими, що не відбулися, або депутата не було обрано -

- Інструкція про порядок заповнення статичної звітності N 1-ІФ "Звіт про формування інноваційного фонду та використання коштів на інноваційну діяльність" -

- Про призначення В. Свечкаря заступником Міністра вугільної промисловості України -

- Щодо продовження терміну реєстрації контрактів -

- Про затвердження повноважень, якими наділяються представники Фонду по управлінню частками, що належать державі у господарських товариствах і форму звітності, що подають ці представники -

- Про призначення Д. Герасимчука першим заступником Міністра вугільної промисловості України -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про призначення В. Радченка заступником Міністра вугільної промисловості України -

- Про порядок сплати внесків до Чорнобильського фонду підрозділами державної служби охорони системи Міністерства внутрішніх справ України -


Головна сторінка