Поиск по сайту:Законодавство України - 1994 рік

Головна сторінка

Страница 3

- Про державну делегацію України до Республіки Узбекистан -

- Про присвоєння І.Н. Федоренку почесного звання "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України" -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Угода про співробітництво між Антимонопольним комітетом України і Міністерством економічної конкуренції Чеської Республіки -

- Про присвоєння А. Корнєєву рангу державного службовця -

- Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування -

- Загальні правила, що застосовуються до меморандумів про фінансування -

- Договір до Енергетичної Хартії та Заключний акт до неї. Протокол до Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних екологічних аспектів -

- Про увільнення з посади Представника Президента України у Веселівському районі Запорізької області -

- Про увільнення з посади Представника Президента України у Кременчуцькому районі Полтавської області -

- Про забезпечення функціонування у м.Києві Українського науково- практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров"я -

- Про увільнення з посади Представника Президента України у Перемишлянському районі Львівської області -

- Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України -

- Про затвердження норм оснащення технічними засобами -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про обрання суддів міжобласного суду -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про обрання та увільнення з посад суддів військових судів -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про припинення повноважень деяких суддів Верховного суду Автономної Республіки Крим, обласних та військових судів -

- Угода між Урядом України і Кабінетом Міністрів Республіки Білорусь про спрощений порядок перетину державного кордону працівниками підприємств, організацій та установ зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції -

- Угода між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища -

- Угода між Урядом України та Кабінетом Міністрів Республіки Білорусь про військово-технічне співробітництво -

- Протокол погодження обсягів і порядку регулювання взаємних поставок найважливіших видів продукції між Україною і Республікою Білорусь на 1995 рік -

- Протокол про консультації між Міністерством закордонних справ України та Міністерством закордонних справ Республіки Білорусь -

- Угода між Міністерством зовнішніх економічних зв'язків України і Міністерством зовнішніх економічних зв'язків Республіки Білорусь про співробітництво -

- Гарантійна угода (Кредитна лінія малих та середніх підприємств) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку -

- Доповнення до листа N 17003/932-6635 -

- Про справляння непрямих податків з товарів, що ввозяться із Російської Федерації та Республіки Бєларусь -

- Щодо оподаткування доходів громадських організацій -

- Про використання ЕККА пунктами обміну валюти -

- Про фінансові санкції за перевищення нормативів розрахункових операції -

- Про порядок застосування ст.16 Закону України "Про Державний бюджет України на 1994 рік" -

- Про податок на добавлену вартість та акцизний збір на імпортні товари -

- Про заходи щодо стримування інфляції -

- Про черговість виконання доручень підприємств установами банку -

- Про черговість виконання доручень підприємств, організацій і установ -

- Про затвердження Інструкції про виділення сил та технічних засобів Збройних Сил України для спільного патрулювання та взаємодії з органами Міністерства внутрішніх справ України -

- Про проект Закону України про постійні комісії Верховної Ради України -

- Про проект Закону України про внесення доповнень і змін до Кримінально-процесуального кодексу України -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про взаємні поставки у 1995 році озброєння, військової техніки, інших матеріальних засобів та надання послуг для потреб оборони та безпеки -

- Про внесення змін і доповнень до Кримінально-процесуального кодексу України -

- Про транспортні витрати по забезпеченню діяльності народних депутатів України у виборчих округах -

- Про розміри державної допомоги окремим категоріям громадян -

- Щодо оподаткування довірчих товариств -

- Про деякі питання оподаткування доходів акціонерних товариств та їх дочірніх підприємств -

- Про затвердження Переліку психічних захворювань, при наявності яких громадянин не може бути допущений до державної таємниці -

- Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об"єкти із зворотними водами -

- Про відміну декларування зміни цін на вино шампанське -

- Про зміну меж Дніпропетровської та Кіровоградської областей -

- Щодо інформації по довгостроковим кредитам -

- Про Міжнародний симпозіум "Сучасний фондовий ринок України: засоби та механізми його запровадження" -

- Про забезпечення роботи дніпровського каскаду гідроелектростанцій -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений енергетик України" -

- Про увільнення О. Макаренка з посади заступника Міністра закордонних справ України -

- Про утворення Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України -

- Про відміну декларування зміни цін на кінескопи -

- Про призначення Зайцева В.В. заступником начальника Головної державної податкової інспекції України -

- Про проект Положення про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР" -

- Про прийом делегації Комісії у закордонних справах Саейму Латвії на чолі з Олександром Кірштейнсом -

- Про склад Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення -

- Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України" -

- Меморандум про співробітництво між Головною державною інспекцією з карантину рослин Міністерства сільського господарства і продовольства України і Службою захисту рослин Міністерства сільського господарства, природовикористання та рибоводства Нідерландів -

- Про утворення тимчасової Контрольної комісії Верховної Ради України для з"ясування обставин випуску та обігу Державних товарних облігацій матеріальних ресурсів України відповідно до Указу Президента України "Про Державні товарні облігації матеріальних -

- Про проект Закону України про державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов"язкових платежів -

- Про уповноваження Міністра фінансів України на підписання гарантійної угоди між Україною і Європейським банком реконструкції та розвитку -

- Про зміни в структурі апарату Кабінету Міністрів України -

- Про заходи щодо запобігання збитковості під час реалізації імпортних товарів, що надходять до акціонерного товариства "Мотор Січ" -

- Про обрання членів кваліфікаційних комісій суддів -

- Щодо роботи обмінних пунктів уповноважених комерційних банків -

- Доповнення до листа Національного банку України від 02.12.94 р. N 213 -

- Зміни в "Порядок визначення і використання курсу карбованця" -

- Питання Міністерства освіти -

- Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду -

- Про проект Закону України про оподаткування прибутку підприємств -

- Про заходи у зв"язку з відзначенням в Україні 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років -

- Щодо бухгалтерського обліку операції з векселями -

- Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями -

- Про внесення до Загальноукраїнського класифікатора митних ліцензійних складів та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу на території України -

- Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України -

- Про віднесення посад працівників Національного комітету боротьби із захворюванням на СНІД при Президентові України до другої категорії посад державних службовців -

- Про поховання Сови А.К. -

- Сообщение о правоприемнике Полевых учреждений Центрального банка России Западной группы войск -

- Уточнення до листа від 10.11.94 N 27007/69-6222 -

- Про розслідування обставин катастрофи теплоходу "Сальвадор Альєнде" -

- Питання Міністерства рибного господарства -

- Про проект Закону України про пестициди і агрохімікати -

- Про проект Закону України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку -

- Про податок на добавлену вартість -

- Щодо застосування штрафних санкцій -

- Про розрахунок економічних нормативів -

- Про підвищення заробітної плати робітникам бюджетних установ і організацій соціально-культурної сфери -

- Про затвердження Інструкції по бухгалтерському обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України -

- Угода між Міністерством оборони України та Федеральним Міністерством оборони Федеративної Республіки Німеччина про безкоштовну передачу медичного майна та медично-технічного обладнання -

- Про встановлення Одеському Міжколгоспному цементному заводу терміну повернення в Україну готової продукції -

- Про надання державного цільового кредиту спільному українсько-німецько- австрійському підприємству "Укрінтерцукор" -

- Про припинення повноважень Голови Верховного Суду України Бутенка Г.А. -

- Про голову Фонду соціальної адаптації молоді України -

- Про надання підприємствам концерну "Укррудпром" права визначати для працівників фонд споживання -

- Про прийняття пропозиції про призначення генерал-майора внутрішньої служби Осьмушнікова В.С. -

- Про надання сировини науково-виробничій фірмі "Ферокерам" -

- Про надання на умовах оренди Вищому арбітражному суду адміністративний будинок та ліквідацію центру "Укроблікінформ" -

- Про віднесення посад працівників Українського державного Центру соціальних служб для молоді Мінмолодьспорту до відповідних категорій посад державних службовців -

- Про призначення голови Урядової комісії для розроблення Національної програми відродження села -

- Про увільнення з посад перших заступників глави Львівської обласної державної адміністрації -

- Про надання сировини Кременчуцькому автомобільному заводу -

- Про виділення комплектів автомашин Запорізькому підприємству міського електричного транспорту "Запоріжелектротранс" -

- Про виділення коштів Національній академій наук для видання "Історії України-Руси" М. Грушевського -

- Щодо митного оформлення продукції за рекламаційними актами -

- Про утворення ліквідаційної комісії в зв"язку з ліквідацією Держрибгосппрому -

- Про особливості зарахування до Державного бюджету коштів від реалізації конфіскованого майна -

- Щодо справляння курортного збору -

- Про створення Державного центру театрального мистецтва та заснування премії імені Леся Курбаса -

- Про створення Одеського інституту внутрішніх справ -

- Про створення Запорізького державного медичного університету -

- Про організацію контролю за справлянням непрямих податків з товарів, що ввозяться із Російської Федерації та Республіки Бєларусь -

- Про увільнення з посад Представників Президента України у районах Закарпатської області -

- Про схвалення і подання на ратифікацію Верховної Ради України Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій -

- Про членів колегії Державного комітету по використанню ядерної енергії -

- Про затвердження заступників голови правління Українського державного концерну місцевої промисловості -

- Про членів колегії Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України -

- Про склад колегії Української державної корпорації по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг -

- Про створення Криворізького технічного університету -

- Про затвердження Положення про Державний комітет України у справах містобудування і архітектури -

- Про укладення Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про спільне використання та охорону прикордонних вод -

- Про Державну премію України імені Олександра Довженка -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про питання дефіциту Державного бюджету України у 1994 році -

- Про проект Закону України про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно -

- Про внесення доповнення до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про порядок і фінансові умови обслуговування державного внутрішнього боргу України -

- Про хід виконання Постанови Верховної Ради України "Про стан підготовки паливно-енергетичного комплексу до роботи в осінньо-зимовий період" від 10 листопада 1994 року -

- Про Комісію у справах неповнолітніх при Кабінеті Міністрів України -

- Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення -

- Про затвердження переліку матеріалів, продуктів та послуг, що не можуть бути використані як плата за користування надрами -

- Про Асоціацію Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна" -

- Про створення при Кабінеті Міністрів України Ради у справах інвалідів -

- Про склад Комісії з проведення приватизації об'єктів незавершеного будівництва -


Головна сторінка