Поиск по сайту:Законодавство України - 1994 рік

Головна сторінка

Страница 29

- Про заходи щодо вшанування пам"яті Ю. Збанацького -

- Про дозвіл на комерційну експлуатацію літака АН-124 -

- Про звільнення від обкладення ввізним митом колійних машин та устаткування для ремонту і утримання залізничних колій -

- Про звільнення від обкладання ввізним митом -

- Про виділення коштів Пенсійному фонду України -

- Про заходи щодо забезпечення ефективного функціонування об"єктів атомної енергетики України -

- Про виділення Академії наук коштів на видання п"ятого - одинадцятого томів "Історії України - Руси" Михайла Грушевського -

- Про надання бюджетної позички Дніпропетровській фірмі по будівництву та експлуатації підприємств Держкоммедбіопрому -

- Про передачу спеціального тресту до сфери управління Мінмашпрому -

- Про затвердження делегації України для участі у Міжнародній конференції з народонаселення і розвитку -

- Про виділення коштів МОЗ -

- Про затвердження Положення про порядок підготовки, організації та проведення міжнародних конкурсів в сфері приватизації в Україні -

- Про виділення коштів Мінчорнобилю -

- Про затвердження Інструкції "Про порядок нарахування й сплати до бюджету податку на доходи підприємств і організацій" -

- Про віце-президентів Української державної будівельної корпорації -

- Про розмір плати за використання прісних водних ресурсів сільськогосподарськими товаровиробниками -

- Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про взаємний обмін топографо-геодезичними, картографічними та аерокосмічними матеріалами -

- Президент України Указ -

- Про дозвіл на ввіз з-за кордону іноземної валюти в дрібних купюрах -

- Про енергоносії -

- Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі геодезії, картографії, кадастру і дистанційного зондування Землі -

- Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення -

- Про паралельну державну реєстрацію іноземних суден, що експлуатуються суб"єктами підприємницької діяльності -

- Щодо змін до листа Національного банку України і Міністерства фінансів України від 04.02.94 р. N 17003/203-582 та N 09-407 -

- Про порядок надання запитів в Національне центральне бюро Інтерполу в Україні -

- Про порядок реалізації товарів, прийнятих на комісію та зданих населенням у скупку -

- Про внесення змін до бюджетної класифікації -

- Щодо листа Урядової комісії з експортного контролю N 77/1-158 від 18 квітня 1994 року -

- Про затвердження Інструкції про порядок видачі дозволу на здійснення комерційної діяльності з приватизаційними паперами -

- Спільна Заява Міністрів закордонних справ України і Соціалістичної Республіки В"єтнам -

- Про звільнення з посади першого заступника глави Миколаївської обласної державної адміністрації -

- Про Положення про державного експерта з питань таємниць -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений Працівник промисловості України" працівникам Кримського содового заводу, м. Красноперекопськ -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам підприємств і організацій Дніпропетровської області -

- Про присвоєння почесних звань України медичним працівникам -

- Про проведення в Україні Місячника милосердя -

- Про невідкладні заходи щодо усунення наслідків Чорнобильської катастрофи в Поліському районі Київської області -

- Типова інструкція про проведення виборів профспілкових органів -

- Про виділення коштів Львівській обласній державній адміністрації -

- Про деякі заходи по забезпеченню гарантій для депутатів Верховної Ради України дванадцятого скликання -

- Звернення Верховної Ради України дванадцятого скликання до новообраних народних депутатів та громадян України -

- Про внесення до Загальноукраїнського класифікатора митних ліцензійних складів та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу на території України -

- Про затвердження Положення про порядок одержання, обліку, видачі та носіння службового обмундирування суддів України -

- Про внесення змін і доповнень до статті 7 Закону України "Про міліцію" та про внесення доповнень до статті 11 Закону України "Про розмежування повноважень між органами державної влади України і Республіки Крим" -

- Про заступника завідуючого відділом у питаннях діяльності Рад та органів місцевого самоврядування Секретаріату Верховної Ради України і завідуючого сектором цього ж відділу -

- Щодо можливості зміни країни-одержувача вантажу в судових документах (маніфесті, коносаменті, генеральній декларації) -

- Про надання економічних пільг підприємствам і організаціям, що забезпечують діяльність Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України -

- Про Постанову Верховної Ради Республіки Крим "Про Закон України "Про формування місцевих органів влади і самоврядування" -

- Про скликання Верховної Ради України -

- Про першого заступника завідуючого юридичним відділом Секретаріату Верховної Ради України -

- Про використання надходжень від реклами та позабюджетних коштів редакції газети "Голос України" -

- Про увільнення Погорілка В.Ф. від обов"язків заступника Голови Центральної виборчої комісії по виборах народних депутатів України -

- Про асигнування видатків на підготовку та проведення повторних виборів народних депутатів України у 112 виборчих округах 24 липня 1994 року -

- Про підвищення розміру державної допомоги дітям, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хворим на СНІД -

- Про Київський університет імені Тараса Шевченка -

- Про введення в готівковий обіг приватизаційних майнових сертифікатів -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до статті 199 Кодексу про шлюб та сім"ю України -

- Про перевірку рішення від 22.12.93 арбітражної колегії з вирішення господарських спорів Вищого арбітражного суду України у справі про визнання недійсним рішення Київської міськради від 11.03.93 N 14 у частині включення комісійного магазину "Любава" N... -

- Про виділення Мінсільгосппроду коштів на капітальні вкладення -

- Про передислокацію 60 батальйону спеціального призначення Збройних Сил до Боснії і Герцеговини -

- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством України у справах будівництва і архітектури і Міністерством житлового будівництва Данії -

- Про джерела погашення недоїмки -

- Про удосконалення хірургічної допомоги дітям в Україні -

- Про уповноваження здійснювати експорт товарів за кодами ТН ЗЕД -

- Президент України Указ -

- Статус та повноваження спостерігачів в РСЗ -

- Про вдосконалення мережі вищих навчальних закладів -

- Про затвердження Положення про порядок поділу підприємств і об'єднань та відокремлення від них структурних підрозділів і одиниць -

- Про затвердження Порядку здійснення інвестиційним фондом та інвестиційною компанією додаткової емісії інвестиційних сертифікатів у 50-разовому розмірі до обсягу прийнятих для розміщення приватизаційних паперів -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам Київської державної філармонії -

- Меморандум між Урядом України та Урядом Індії про погодження обговорення угод про уникнення подвійного оподаткування, морське судноплавство, захист інвестицій, Міжбанківської угоди -

- Доповнення в План рахунків -

- Про присвоєння дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника України другого класу -

- Про заходи щодо проведення Міжнародного конгресу "За світ без екстремізму і фашизму" -

- Угода між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Естонської Республіки про військове співробітництво -

- Положення про Комісію Регіональної співдружності в галузі зв"язку із супутникового зв"язку, телевізійного та звукового радіомовлення -

- Про виділення коштів Яворському державному гірничо-хімічному підприємству "Сірка" -

- Про Представника Президента України у Волинській області -

- Про затвердження Порядку реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії -

- Угода між Урядом України та Урядом Румунії про створення міжурядової українсько-румунської консультативної ради з торговельно-економічного співробітництва -

- Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Індія про міжурядову українсько-індійську Комісію по торговельному, економічному, науковому, технічному, промисловому і культурному співробітництву -

- Про затвердження Положення "Про порядок оцінки чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційної компанії" -

- Протокол про консультації між Міністерством Закордонних Справ України і Міністерством Закордонних Справ Республіки Індія -

- Протокол між Урядом України та Урядом Румунії про поставки товарів та надання послуг в 1994 році -

- Про доповнення до Порядку внесення та використання плати за послуги, пов'язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів на які поширюється дозвільна система -

- Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок реєстрації актів громадянського стану в Українській РСР, затвердженої наказом Міністерства від 29.12.1984 р. N 22/5 -

- Про затвердження Інструкції про надання дозволу на здійснення діяльності як депозитарію інвестиційного фонду чи інвестиційної компанії -

- Про присвоєння кваліфікаційних класів суддям Івано-Франківського обласного суду -

- Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Республіки Болгарія -

- Про звільнення від обкладення ввізним митом -

- Про звільнення від обкладення ввізним митом технологічного устаткування та матеріалів для виробництва взуття -

- Про звільнення від сплати ввізного мита -

- Про віднесення посад працівників місцевих Рад народних депутатів та їх виконавчих комітетів до відповідних категорій посад державних службовців і присвоєння їм рангів державних службовців -

- Перелік робіт лісогосподарських підприємств по створенню, охороні та захисту лісу, які звільняються від податку на добавлену вартість у відповідності з Законом України "Про Державний бюджет України на 1994 рік" -

- Про галузевий фонд розвитку засобів зв"язку -

- Про регулювання і видачу метрополітенам коштів на споживання -

- Про призначення Представника Президента України у Козелецькому районі Чернігівської області -

- Про доповнення додатку N 1 до Порядку визначення розрахункового фонду споживання -

- Про податок на добавлену вартість лісогосподарських підприємств -

- Щодо виділення дотацій з державного та місцевого бюджетів -

- Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством закордонних справ України і Міністерством закордонних справ Ісламської Республіки Іран про створення режиму взаємного сприяння у візовій практиці Сторін -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам будівельно-монтажних організацій Київміськбуду -

- Про звільнення з посади Представника Президента України у Новосанжарському районі Полтавської області -

- Про деякі питання щодо організації проведення Днів України у Фінляндській Республіці -

- Угода про правила визначення походження (укр/рос) -

- Угода про сприяння в створенні і розвитку виробничих, комерційних, кредитно-фінансових, страхових і змішаних транснаціональних об"єднань -

- Марракеська угода про заснування Світової організації торгівлі (укр/рос) -

- Марракешська декларація -

- Механізм огляду торговельної політики (укр/рос) -

- Угода про реекспорт товарів та порядок видачі дозволу на реекспорт -

- Генеральна угода про торгівлю послугами (укр/рос) -

- Угода про співробітництво між Урядом України та Урядом Турецької Республіки в боротьбі зі злочинністю -

- Угода про співробітництво в галузі трудової міграції та соціального захисту трудівників-мігрантів -

- Заключний акт, що містить результати Уругвайського раунду багатостронніх торговельних переговорів -

- Угода між Україною та Російською Федерацією про поетапне врегулювання проблем Чорноморського флоту (укр/рос) -

- Про присвоєння рангів державним службовцям -

- Про передачу в натурі нафтопродуктів -

- Про відшкодування збитків з навантаження металопродукції -

- Якщо у справі за позовом про поділ жилого будинку, належного громадянам на праві спільної власності, сторона оспорює рішення виконавчого комітету місцевої ради народних депутатів щодо дозволу на переобладнання та перепланування і воно є необгрунтован... -

- Рішення про проект Концепції Платіжного союзу держав - членів Економічного союзу Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про Міждержавну комісію з військово-економічного співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про створення при Координаційно-консультативному Комітеті Співдружності постійно діючого органу - Комісії Економічного союзу -

- Рішення про приєднання до Угоди про державні закупки (укр/рос) -

- Рішення про утворення Науково-консультативного центру приватного права Співдружності Незалежних Держав. Тимчасове положення про Науково-консультативний центр приватного права Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про питання організаційно-фінансового забезпечення діяльності Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) -

- Протокольне рішення про Заяву Ради глав держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав про проведення операції по підтримці миру в зоні грузино-абхазького конфлікту -

- Рішення про зміну пунктів 9 і 10 Правил визначення країни походження товарів -

- Рішення про Міждержавну радіонавігаційну програму держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (укр/рос) -

- Протокольне рішення щодо проекту Протоколу про порядок застосування Угоди про державну соціальну допомогу членам родин військовослужбовців, що загинули в Афганістані та інших державах, у яких велися бойові дії, і Протоколу до зазначеної Угоди -

- Протокольне рішення про координацію діяльності залізничного транспорту в галузі тарифів за перевезення вантажів і пасажирів у міждержавному сполученні -

- Протокольне рішення про підготовку Перспективного плану інтеграційного розвитку Співдружності Незалежних Держав -

- Протокольне рішення щодо конфлікту в Нагірному Карабасі і навколо нього -

- Рішення щодо інформації про хід переговорів Російської Федерації, Центральноазіатських та Закавказьких держав про співпрацю в охороні їхніх кордонів з третіми країнами і про реалізацію Меморандуму глав держав - учасниць Співдружності від 24 грудня 19... -

- Рішення про інформацію щодо проекту Договору про заснування Міждержавного банку багатосторонніх розрахунків (до створення Платіжного союзу СНД) і про заходи щодо забезпечення початку роботи Міждержавного банку -


Головна сторінка