Поиск по сайту:Законодавство України - 1994 рік

Головна сторінка

Страница 23

- Про поліпшення умов зберігання рукописних фондів Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка Академії наук України -

- Про передачу радгоспу "Заворицький" до сфери управління МВС -

- Про заходи щодо сприяння будівництву житла для молоді шляхом іпотечного кредитування -

- Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 29 січня 1994 р. N 49 -

- Про віднесення посад працівників Укртелерадіокомпанії до відповідних категорій посад державних службовців -

- Про зміни ставок ввізного мита на окремі види товарів -

- Про затвердження Положення про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації -

- Про затвердження Положення про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на поглинання суб'єктів господарювання у процесі приватизації -

- Щодо розрахунків українських резидентів з індійськими підприємствами та організаціями -

- Стосовно поняття "плодоовочі" -

- Про затвердження Положення про порядок погодження з Антимонопольним комітетом України проектів установчих документів та планів розміщення акцій холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації -

- Про затвердження Положення про порядок підтвердження Антимонопольним комітетом України наявності контрольного пакета акцій -

- Щодо зміни суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності умов контрактів -

- Щодо розрахунків між Національним банком України та Банком Литви -

- Про затвердження Положення про первинну спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів України -

- Про обстеження донорів на гепатит С -

- Виправлення до доповнення N 3 від 09.06.94 р. N 132 -

- Про необхідність зберігати готівкову іноземну валюту в банках -

- Про співробітництво між Національною Академією наук України і Академією педагогічних наук України -

- Звіт та рекомендації Міжнародної конференції "Запобігання і боротьба з "відмиванням" грошей та використанням доходів від злочинної діяльності: глобальний підхід" -

- Про затвердження Положення про порядок і умови надання органам державної виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям дозволу на здійснення діяльності, пов"язаної з державною таємницею, та про особливий режим цієї діяльності -

- Про організацію правового навчання депутатів Верховної Ради Криму -

- Про граничні тарифи на послуги електрозв"язку, що надаються до країн СНД -

- Про участь сторожового корабля "Гетьман Сагайдачний" у святі "Армада свободи" -

- Про повноваження щодо підписання документа про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ісламською Державою Афганістан -

- Про заходи щодо дальшого розвитку тракторного і сільськогосподарського машинобудування -

- Про невідкладні заходи щодо додержання вимог законодавства у сфері торгівлі та посилення боротьби зі спекуляцією -

- Про присвоєння рангів державного службовця -

- Про присвоєння почесних звань України викладачам Київського військового інституту управління та зв"язку -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник сільського господарства України" працівникам лісогосподарських об"єднань -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам освіти -

- Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами -

- Про Укази Президента Республіки Крим від 4 травня 1994 року N 54 і N 57 -

- Про затвердження Положення про порядок укладення, виконання та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру -

- Про організацію реабілітаційного лікування осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС на базі Республіканського лікувально-діагностичного та реабілітаційного центру "Медики - Чорнобилю" -

- Про затвердження Положення про порядок утворення та використання фонду розвитку селекційно-насінницького процесу в буряківництві -

- Про Програму виробництва засобів обліку витрачання паливно-енергетичних ресурсів і приладів регулювання систем електро-, водо-, тепло- та газопостачання на промислових підприємствах і в побуті -

- Про склад керівників робочих груп з питань підготовки проектів Житлового, Господарського (Торговельного), Кримінально-виконавчого та інших кодексів України -

- Про деякі питання застосування статей 4, 15 і 27 Закону України "Про державну службу" -

- Типовий закон ЮНСІТРАЛ щодо закупівель товарів (робіт) та послуг -

- Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад" -

- Щодо листа Головної державної податкової інспекції України від 08.06.94 р. N 19-311/10-2230 "Про списання недоїмки з валютних рахунків платників" -

- Конвенція про ядерну безпеку ( укр/рос) -

- Конвенція Організації Об"єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці -

- Про введення в дію нової форми статистичної звітності для військових прокуратур про розгляд заяв і повідомлень про злочини, інструкцій до неї та первинного обліку -

- Про внесення до Загальноукраїнського класифікатора митних ліцензійних складів та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу на території України -

- Про подолання кризового стану в агропромисловому комплексі -

- Про віднесення міста Березань Баришівського району Київської області до категорії міст обласного підпорядкування -

- Протокол спеціальних заходів у галузі освіти на виконання Угоди між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль про співробітництво у галузі культури і освіти -

- Угода про співробітництво у сфері попередження злочинів і в правоохоронній діяльності між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі стандартизації, метрології та сертифікації -

- Щодо Положення про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав-учасниць СНД -

- Угода між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про заохочення та взаємний захист інвестицій -

- Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті за експортно-імпортними операціями на умовах відстрочки платежів чи поставок -

- Про порядок одержання згоди Міністерства економіки України на створення холдингових компаній -

- Про плату за землю -

- Спільне комюніке щодо візиту в Україну Шимона Переса, Міністра закордонних справ Держави Ізраїль -

- Про створення Секретаріату Прем"єр-міністра України -

- Про Прем"єр-міністра України -

- Угода про Програму співробітництва між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль у галузі культури і освіти на 1994-1996 роки -

- Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України -

- Про покладення на Мінекономіки функцій з управління Інституційної позики -

- Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці -

- Про затвердження шкали співвідношень посадових окладів працівників державного підприємства "Укррізноекспорт" до мінімального розміру заробітної плати -

- Щодо стягнення плати за кредит з підприємств вугільної промисловості -

- Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок корпоратизації підприємств і Положення про спостережну раду -

- Про перевірку рішення Вищого арбітражного суду України про визнання недійсним наказу Мінмашпрому України від 26.04.94 N 626 -

- Про призначення Курищука К.В. заступником голови Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості -

- Про поширення дії розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 1994 р. N 378 -

- Прийняте при вирішенні спору між колишнім подружжям рішення про компенсацію за частку паю у житлово-будівельному кооперативі скасоване, оскільки суд не врахував, що сума пайових внесків, сплачена членом цього кооперативу після припинення шлюбних відн... -

- Про надання Національному агентству морських досліджень і технологій приміщення -

- Про продовження АТ "ІНТЕРРАФ" (Одеський цукрорафінадний завод) терміну відстрочки сплати ввізного мита -

- Про внесення до Загальноукраїнського класифікатора митних ліцензійних складів та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу на території України -

- Про спеціалізацію (інтернатуру) випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів -

- Про затвердження переліку вищих навчальних закладів, що є базовими у підготовці й перепідготовці кадрів для системи органів Антимонопольного комітет -

- Про втрату чинності розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 337 -

- Про експорт товарів за кодами ТН ЗЕД -

- Про затвердження на 1994 рік додаткових обсягів експортних квот на товари -

- Про встановлення експортної квоти на вироби з алюмінію Коростенському заводу хімічного машинобудування -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам Запорізького обласного українського музично-драматичного театру -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам культури і мистецтва, м. Одеса -

- Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених -

- Питання Міністерства юстиції України -

- Про відстрочення Київському ТОВ "Власта" сплати ввізного мита -

- Про виділення коштів Луганській обласній державній адміністрації -

- Про виділення коштів Волинській обласній державній адміністрації -

- Про дозвіл на проведення приватизації державного майна орендного підприємства "Луцький підшипниковий завод" -

- Про проведення приватизації державного майна орендного підприємства "Бучанський завод скловиробів" -

- Про проведення приватизації державного майна орендного підприємства "Харківське АТП-16358" -

- Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 1994 р. N 364 -

- Про проведення приватизації державного майна Черкаського виробничого об"єднання "Азот" -

- Про проведення приватизації майна Світловодського державного заводу чистих металів -

- Про додаткові обсяги експортних квот на 1994 рік -

- Про внесення змін і доповнень до Порядку та умов державного обов"язкового особистого страхування працівників митних органів -

- Щодо пропуску вантажів прикордонними митницями у внутрішні митниці -

- Положення про страхування ризиків в будівництві -

- Про механізм антимонопольного регулювання діяльності монопольних утворень -

- Про затвердження Положення про Координаційну раду при Державній службі з питань технічного захисту інформації -

- Про затвердження положень про регіональне відділення та про представництво Фонду державного майна України у районі, місті -

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 1992 р. N 421 "Про розвиток житлового будівництва та поліпшення соціально-демографічної ситуації на селі" -

- Про затвердження членів колегії Державного комітету України у справах захисту прав споживачів -

- Про статус депутата Верховної Ради Криму -

- Про підготовку і видання "Українського правопису" у новій редакції -

- Про використання коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення -

- Про основні засади і напрями становлення економіки України в кризовий період -

- Про створення Вінницького державного медичного університету ім.М.І.Пирогова -

- Про створення Донецького державного медичного університету ім.М.Горького -

- Про розміри надбавок до посадових окладів працівників за класні чини, за кваліфікаційні класи, дипломатичні ранги України, персональні звання -

- Про першочергові заходи щодо компенсації громадянам України втрат від знецінення цінних паперів і грошових заощаджень -

- Про присвоєння почесних звань України медичним працівникам -

- Про доповнення додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1993 р. N 978 -

- Про затвердження форми для публікації у засобах масової інформації відомостей про належні холдинговим компаніям частки (акції, паї) інших підприємств -

- Про затвердження Положення про порядок надання бюджетної позички для фінансування державного контракту на поставку до державних ресурсів сільськогосподарської продукції і сировини (зерно, насіння олійних культур та цукрові буряки) -

- Про ціну на нафту, що поставляється з Російської Федерації -

- Про звільнення ВО "Київзв"язок" від сплати державного збору за видачу ліцензії на експорт -

- Про прийняття пропозиції Національного банку про передачу у його відання заводу "Алмаз" (м. Київ) -

- Про внесення змін та доповнень до порядку формування комерційними банками обов'язкових резервів -

- Про направлення кредитних ресурсів на кредитування інвестиційних програм вугільної промисловості -

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 29 січня 1994 р. N 49 -

- Про умови оплати праці працівників професійної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ -

- Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731 -

- Про перелік проектів законодавчих та інших нормативних актів і матеріалів, що підлягають розробленню та здійсненню відповідно до виконання першого етапу реалізації Концепції державної системи професійної орієнтації населення -

- Про відстрочення сплати ввізного мита АТ "Совтрансавто-Луганськ" -

- Про звільнення Гуменюка В.В. з посади постійного представника України в Робочій групі для організаційно-технічної підготовки і проведення засідань Ради глав держав і Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав -

- Про дозвіл на проведення приватизації майна державного підприємства "Куп"янське автотранспортне підприємство 16308" -

- Збірник запитань-відповідей з окремих питань оподаткування особистих доходів фізичних осіб -

- Про оподаткування прибутковим податком страхових внесків та сум винагород -

- Про надання будинку Національному банку України -

- Про фінансування повернення та облаштування кримськотатарського народу -

- Про дозвіл Харківському НВО "Турбоатом" на відвантаження до країн СНД товарів народного споживання власного виробництва -

- Угода між Урядом України та Австрійським Федеральним Урядом про повітряне сполучення -

- Про будівництво вітрових електростанцій -

- Про граничну чисельність центрального апарату Державного комітету по використанню ядерної енергії -

- Про економіко-технологічний експеримент у Бродівському районі Львівської області -

- Протокол до Конвенції 1979 року про транскордонне забруднення повітря на великі відстані відносно подальшого скорочення викидів сірки -


Головна сторінка