Поиск по сайту:Законодавство України - до 1994 року

Головна сторінка

Страница 4

- Про вилучення і надання земельних ділянок для несільськогосподарських потреб та попереднє погодження місць розташування об"єктів -

- Про внесення доповнень до Закону України "Про плату за землю" -

- Про затвердження Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України -

- Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств -

- Про продовження терміну виплати компенсації громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Укрдержстраху -

- Про обрання заступника Голови Верховного Суду України -

- Рішення стосовно обходу антидемпінгових заходів -

- Рішення переговорів про послуги морського транспорту -

- Рішення переговорів про переміщення фізичних осіб -

- Рішення переговорів з основних телекомунікацій -

- Рішення з фінансових послуг -

- Рішення з професійних послуг -

- План рахунків бухгалтерського обліку в банках України -

- Положення про підрядні контракти у будівництві України -

- Рішення про процедури повідомлення -

- Про племінну справу у тваринництві -

- Про скасування дії дозволів Національного банку України на відкриття українським підприємствам рахунків в іноземних банках -

- Про проект Закону України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення -

- Про охорону прав на промислові зразки -

- Рішення про заходи на користь найменш розвинутих країн -

- Рішення про торгівлю послугами та навколишнє середовище -

- Рішення про огляди публікацій Інформаційного центру ІСО/МЕК -

- Рішення про передбачувану домовленість з інформаційної системи ВТО/ІСО зі стандартів -

- Рішення про інституціональні домовленості згідно з Генеральною угодою з торгівлі послугами -

- Рішення про застосування і перегляд Домовленості про правила та процедури врегулювання спорів -

- Рішення про деякі процедури врегулювання спорів згідно з Генеральною угодою з торгівлі послугами -

- Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення -

- Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів" -

- Про внесення змін і доповнень, що випливають з Закону України "Про колективні договори і угоди", до Кодексу законів про працю України та Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці" -

- Про насіння -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кодексу Української РСР про надра -

- Рішення про тексти, що відносяться до мінімальної вартості та до імпорту, що здійснюються винятковими агентами, винятковими дистриб"юторами і винятковими концесіонерами -

- Рішення про заходи щодо можливих негативних наслідків реалізації програми реформ для найменш розвинутих країн та країн, що розвиваються - нетто-імпортерів продовольства -

- Рішення стосовно випадків, коли митна адміністрація має сумнів щодо правдивості або точності задекларованої вартості -

- Рішення про перегляд статті 17.6 Угоди про застосування статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року -

- Рішення про повідомлення про перший етап інтеграції згідно зі статтею 2.6 Угоди про текстильні вироби та одяг -

- Про організацію і удосконалення ревматологічної допомоги населенню України -

- Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про захист прав споживачів" -

- Про збереження та розвиток народних художніх промислів України в ринкових умовах -

- Про охорону прав на знаки для товарів і послуг -

- Декларація про стосунки Всесвітньої торгової організації з Міжнародним валютним фондом -

- Про звільнення підприємств і організацій корпорації "Укрреставрація" від сплати штрафів за IV квартал 1993 р. -

- Про поширення чинності статті 3 Указу Президента України від 21 серпня 1993 року N 352 на осіб рядового і начальницького складу МВС України -

- Про внесення змін і доповнень до постанови Міністерства праці України від 09.03.93 р. N 12 "Про умови оплати праці працівників місцевих органів Мінприроди" -

- Про охорону прав на винаходи і корисні моделі -

- Про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України -

- Декларація про врегулювання спорів відповідно до Угоди про застосування статті VI Генеральної угоди з тарифів та торгівлі 1994 року або частини V Угоди про субсидії та компенсаційні заходи -

- Про введення в дію нових форм статистичної звітності про роботу органів слідства та дізнання і Інструкції до цієї звітності -

- Про сприяння в будівництві ліцею у м. Севастополі для дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС -

- Про Національну програму протидії зловживанню наркотичними засобам та їх незаконному обігу на 1994-1997 роки -

- Про роботу Міністерства внутрішніх справ щодо організації виконання рішень Верховної Ради України та Уряду з питань посилення боротьби із злочинністю -

- Про збільшення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян та ставки їх прогресивного оподаткування -

- Про зміни в порядку висвітлення роботи восьмої сесії Верховної Ради України дванадцятого скликання -

- Про призначення Представника Президента України у Літинському районі Вінницької області -

- Про звільнення І. Ємця з посади заступника Міністра Кабінету Міністрів України -

- Про призначення Представника Президента України у Теплицькому районі Вінницької області -

- Про звільнення Представника Президента України у Семенівському районі Чернігівської області -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про обрання заступника Голови Верховного Суду України -

- Договір між Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах -

- Щодо Порядку ввозу з-за кордону та вивозу з України спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії -

- Про регіональні відділення Фонду державного майна України -

- Про Представника України у Раді керуючих МАГАТЕ -

- Про внесення змін до Положення про Національну раду соціального партнерства, затвердженого Указом Президента України від 27 квітня 1993 року N 151 -

- Про виділення коштів Донецькій облдержадміністрації -

- Про звільнення підприємств концерну "Укррудпром" від сплати штрафу за IV квартал 1993 року -

- Про внесення змін до Указу Президента України від 15 червня 1993 року N 210 "Про корпоратизацію підприємств" -

- Президент України Указ -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких декретів Кабінету Міністрів України -

- Про призначення позаштатного консультанта Президента України -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про систему оподаткування" -

- Про уточнення показників Державного бюджету України на 1993 рік -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" -

- Про проект Закону України про строки позовної давності за векселями і відповідальність зобов"язаних за векселем осіб, поданий Кабінетом Міністрів України -

- Угода між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про торговельно-економічне співробітництво на 1994 рік -

- Про нараду представників місцевих Рад народних депутатів України -

- Протокол між Державним комітетом у справах охорони державного кордону України, Державним митним комітетом України і Прикордонною охороною Угорської Республіки, Управлінням митно-фінансової охорони Угорської Республіки про спільні заходи щодо упорядку... -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Молдова, які працюють за межами кордонів своїх держав -

- Про участь Рад народних депутатів у забезпеченні підготовки та проведення виборів народних депутатів України -

- Про внесення змін до Положення про Державний комітет у справах охорони державного кордону України -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" -

- Про уточнення порядку продовження строку тимчасового вивезення (ввезення) майна -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Земельного кодексу України -

- Про увільнення Рижова В.Л. з посади першого заступника головного радника Прем"єр-міністра України -

- Питання Міжвідомчого комітету з питань визначення пріоритетів використання валюти -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про невідкладні заходи щодо пом"якшення кризових явищ у грошово-кредитній сфері -

- Про увільнення Вінницького П.І. з посади заступника начальника Головного управління інформації та зв"язків з пресою і громадськістю Кабінету Міністрів України - завідуючого інформаційно-аналітичним відділом Кабінету Міністрів України -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про плату за користування надрами -

- Про звільнення госпрозрахункових підприємств і організацій від сплати штрафів за IV квартал 1993 року -

- Питання забезпечення державних ресурсів цукру -

- Про звільнення Костянтинівського державного підприємства "Укрцинк" від сплати до бюджету штрафів -

- Про виділення коштів Київській облдержадміністрації -

- Про надання приміщення Держкоммедбіопрому -

- Про надання дозволу Костянтинівському металургійному заводу імені Фрунзе на визначення розрахункового фонду за IV квартал 1993 року -

- Про передачу Держкомнафтогазу Охтирського дослідно-виробничого підприємства "Промзв"язок" -

- Про виділення коштів Київській облдержадміністрації -

- Про внесення змін до Статуту Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" -

- Про пункти пропуску через державний кордон України з Російською Федерацією -

- Про заходи щодо завершення бюджетного 1993 року -

- Про присвоєння почесних звань України майстрам сцени Кримсько-татарського музично-драматичного театру, м. Сімферополь -

- Про внесення змін і доповнень до Положення про Республіканську комісію у справах депортованих народів Криму -

- Про передачу фондів військових містечок й об"єктів до сфери управління Комітету ветеранів війни в Афганістані та воєнних конфліктів в інших зарубіжних країнах при Президенті України -

- Про звільнення деяких підприємств Міненерго від сплати штрафів -

- Про внесення змін до положень, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 1993 р. N 805 -

- Про затвердження складу Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України -

- Про призначення Рубана Ю.Г. першим заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України - Головним державним інспектором України з охорони навколишнього природного середовища -

- Щодо поставок борошна до Туркменістану -

- Кабінет Міністрів України Постанова -

- Про призначення Власова В.І. заступником голови Державного комітету України з медичної та мікробіологічної промисловості -

- Про тривалість робочого дня працівників апарату органів державної виконавчої влади, місцевих Рад народних депутатів у зв`язку з встановленням 40-годинного робочого тижня -

- Про заходи прискорення розрахункових операцій, пов"язаних з виплатою пенсій, грошової допомоги і поштових переказів -

- Про звільнення державного будівельного комбінату Управління справами Верховної Ради України від сплати штрафів -

- Щодо звільнення від сплати мита предметів, які ввозяться -

- Про виділення коштів Господарському управлінню Кабінету Міністрів України на придбання легкових автомобілів -

- Про затвердження Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками -

- Про звільнення Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча від сплати штрафів за жовтень-грудень 1993 року -

- Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок призначення і виплати щомісячної цільової грошової допомоги на прожиття непрацездатним громадянам з мінімальними доходами, затвердженого наказом Міністерства соціального захисту насел -

- Про внесення змін до Положення про порядок реалізації та ведення бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з продажем товарів -

- Про податок на добавлену вартість -

- Про Програму розвитку алюмінієвого виробництва на 1993 рік і на період до 2000 року -

- Про Головного Прикордонного Уповноваженого України на українсько-польському державному кордоні та його заступника -

- Про умови оплати праці спеціалістів з числа військовослужбовців офіцерського складу, прикомандированих до Експертно-технічного комітету при Кабінеті Міністрів України -

- Про розрахунки за нафту та соєві шроти -

- Про голову Міжвідомчої комісії з питань приєднання України до Генеральної угоди з тарифів і торгівлі -

- Про звільнення деяких підприємств від сплати шрафів -

- Про виділення коштів МВС -

- Про звільнення підприємства "Донкавамет" від сплати ввізного мита -

- Про звільнення об"єднання "Житомирльонпром" від сплати штрафів у жовтні- грудні 1993 року -

- Про надання дозволу державному науково-виробничому підприємству "Япет" на визначення базового фонду споживання у 1993 році -

- Про призначення Голубченка А.К. головою Української частини Міжурядової Українсько-Турецької комісії по торговельно-економічному співробітництву -

- Про назву національності "кримські татари" -

- Про звільнення монастиря св. Онуфрія від сплати ввізного мита -

- Про виділення коштів Кіровоградській облдержадміністрації -

- Щодо надання дозволу Перекопському бромному заводу на визначення в жовтні-грудні 1993 р. розрахункового фонду споживання -

- Про зміни в складі робочої групи з розробки пропозицій щодо вдосконалення механізму управління державним сектором економіки -

- Про призначення Єханурова Ю.І. головою робочої групи з подання медичної допомоги і своєчасного вирішення питань, пов"язаних з проведенням комерціалізації підприємств і організацій державної торгівлі, громадського харчування та сфери послуг -


Головна сторінка