Поиск по сайту:Законодавство України - до 1994 року

Головна сторінка

Страница 36

- Про заходи щодо посилення контролю за цінами на продукцію -

- Про укладання господарських договорів на 1993 рік -

- Космічна програма України -

- Кабінет Міністрів України Розпорядження -

- Про встановлення режиму роботи Кабінету Міністрів України -

- Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатації магазину безмитної торгівлі -

- Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України -

- Про державну реєстрацію та видачу ліцензію на здійснення митної брокерської діяльності на території України -

- Про внесення до Загальноукраїнського класифікатора митних ліцензійних складів та видачу ліцензій на право відкриття та експлуатацію митного ліцензійного складу на території України -

- Про управління майном, що є у загальнодержавній власності -

- Про внесення доповнень до Інструкції "Про порядок заповнення вантажної митної декларації при транзиті вантажів на митний ліцензійний склад на території України", введену в дію наказом ДМК України N 170 від 03.09.92 -

- Згідно з ч. 1 ст. 32 і ст. 231 ЦПК факти, встановлені судовим рішенням, що набрало законної сили по одній цивільній справі, не доводяться знову при розгляді інших цивільних справ, у яких беруть участь ті самі особи, і не можуть цими особами оспорюватися -

- Про заступників голови Державного комітету України по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації -

- Про матеріально-технічне забезпечення роботи журналу "Віче" в 1993 році -

- Про підсумки навчання голів та відповідальних працівників Рад народних депутатів у Центрі підвищення кваліфікації кадрів Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України -

- Про зміну меж міста Стрия Львівської області -

- Про створення Державної лабораторії з аналізу якості лікарських засобів -

- Про створення депутатської робочої групи для проробки питань, пов"язаних з ратифікацією Верховною Радою України Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь та набуттям Україною без"ядерного статусу -

- Про підвищення розмірів надбавок до посадових окладів працівників органів прокуратури за класні чини -

- Про внесення змін до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 травня 1992 р. N 258 -

- Про призначення Достоєвського П.П. начальником Головного управління ветеринарної медицини з державною ветеринарною інспекцією Міністерства сільського господарства і продовольства України - Головним державним інспектором ветеринарної медицини України -

- Про Положення про Тимчасову депутатську комісію Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю, корупцією і хабарництвом -

- Про проекти законів про Кабінет Міністрів України і про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України та проект Постанови Верховної Ради України про порядок введення в дію Закону про Кабінет Міністрів України -

- Про перелік питань для розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України у першому півріччі 1993 року -

- Про хід виконання постанов Президії Верховної Ради України від 27 та 30 серпня 1991 року про створення Українського незалежного інформаційного агентства новин (УНІАН) -

- Про проект Закону України про нотаріат -

- Про відновлення селу Максимівка Волноваського району Донецької області колишнього найменування -

- Про поховання І.П. Івоніна -

- Про затвердження персонального складу Головної ради та президії Головної ради Вищої атестаційної комісії України -

- Про призначення Макаренка О.Д. заступником Міністра закордонних справ України -

- Про Шевчука П.Л. та Гусєву Л.М. -

- Про внесення доповнень до пункту 2 наказу N 16 Генерального прокурора України "Про організацію роботи із заявами і скаргами в органах прокуратури" від 04.04.92 р. -

- Про правове врегулювання діяльності морського транспорту України -

- Про Міністра енергетики і електрифікації України -

- Про урочистий вечір, присвячений 75-й річниці IV Універсалу Центральної Ради -

- Про Комісію з питань ядерної політики -

- Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів -

- Угода між Європейським Співтовариством та Україною про торгівлю текстильною продукцією -

- Про поширення дії наказу ДМК України від 25.11.92 р. N 222 на експортно-імпортні операції з суб'єктами господарської діяльності усіх країн колишнього Союзу РСР -

- Про затвердження форм державної статистичної звітності з питань політичної статистики -

- Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається -

- Щодо пропуску на територію України вантажів рослинного походження -

- Про порядок застосування наказу ДМК України від 25.11.92 р. N 222 -

- Про присвоєння військових звань -

- Про присвоєння військового звання -

- Про введення в дію Інструкції "Про порядок контролю за оплатою продукції, що поставляється за межі України в країни рублевої зони" -

- Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств -

- Про першочергові заходи щодо вирішення питань виїзду громадян України за кордон -

- Про продовження строку видачі посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи -

- Про оплату праці -

- Про припинення дії директиви Міністра оборони -

- Про строки реалізації пункту 2 Розпорядження Президента України від 18 квітня 1992 року N 60 -

- Про видання Донецькому металургійному заводу ліцензії на експорт -

- Про заходи щодо забезпечення міжнародної авіаційної діяльності України -

- Про організацію дерматовенерологічної допомоги населенню України -

- Про митний контроль за переміщенням купонів багаторазового використання, що введені на території України -

- Про Міністра України у справах будівництва і архітектури -

- Про призначення Гладуша В.Д. заступником Міністра зовнішніх економічних зв"язків України -

- Відповідно до ст. 28 Закону України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" скарги на дії службових осіб податкової служби при справлянні ними цього податку подаються органу, якому вони підпорядковані. Рішення цього органу можуть бути о... -

- Щодо перспектив розвитку молекулярної фізіології в Україні -

- Про звільнення з посади Міністра інвестицій і будівництва України -

- Про стягнення платежів за забруднення водойм підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства та Правила приймання стічних вод підприємств в комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України -

- Про заходи щодо поліпшення організації та підвищення якості кардіологічної допомоги населенню України -

- Про витрати на харчування і проживання працівників, зайнятих на будівництві об"єктів, пов"язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи -

- Про призначення Шевчука В.Я. заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України і увільнення від цих обов"язків Костицького В.В. -

- Про оплату витрат на відрядження в пункті відрядження в держави рубльової зони -

- Суд може присудити аліменти на неповнолітніх дітей за час до подачі заяви про стягнення аліментів, але не більш як за три роки, коли позивач подасть докази, що він вживав заходів до одержання аліментів з відповідача, але не міг їх одержати внаслідок ... -

- Про перенесення строку повернення кредиту, наданого підприємствам та організаціям будівельного комплексу для поповнення іхніх оборотних коштів -

- Про укладення договорів оренди приміщень підприємствами й організаціями торгівлі, громадського харчування та сфери послуг -

- Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії -

- Положення про Секретаріат Ради Міжпарламентської Асамблеї держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Протокол обговорення питань, пов'язаних з торговельно-економічною співпрацею між Україною та Туркменистаном в 1993 році -

- Про публікацію рівнів цін на окремі споживчі товари -

- Про організацію санаторно-курортного лікування дітей -

- Про внесення змін до наказу Державного митного комітету України від 04.09.92 р. N 173 -

- Про організацію лабораторної діагностики сифілісу в Україні -

- Угода про порядок проведення міждержавного заліку між підприємствами та організаціями України і Республіки Казахстан -

- Угода Національного Державного банку Республіки Казахстан та Національного банку України про надання взаємного технічного кредиту -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан щодо участі України в розвитку нафтогазового комплексу Республіки Казахстан -

- Угода між Урядом України, Урядом Угорської Республіки і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі транспортування ядерного палива між Угорською Республікою і Російською Федерацією через територію України -

- Угода між Урядами і Центральними банками України та Республіки Казахстан про порядок врегулювання взаємних боргових зобов'язань та кредитних вимог у зв'язку з виходом України з рубльової зони -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Казахстан про торговельно-економічне співробітництво у 1993 році -

- Про оплату праці осіб начальницького складу, прикомандированих до Адміністрації Президента України з органів внутрішніх справ -

- Про затвердження персонального складу Державної делегації України на переговори з Російською Федерацією з питання про правонаступництво щодо зовнішнього боргу і активів колишнього Союзу РСР -

- Про збільшення штатної чисельності органів внутрішніх справ, військ внутрішньої і конвойної охорони МВС -

- Про передачу Запорізького інженерного госпрозрахункового підприємства з ліквідації аварій до функціонального управління Штабу цивільної оборони України -

- Про дозвіл Мінфіну на виділення коштів Господарському управлінню Кабінету Міністрів України -

- Про порядок обкладення митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України -

- Про виділення коштів для подання допомоги в ліквідації наслідків стихійного лиха -

- Про заходи щодо підтримки благодійних акцій, спрямованих на посилення соціального захисту малозабезпечених верств населення -

- Про виділення Мінсоцзахисту коштів для залучення в міські та районні органи соціального забезпечення додаткової чисельності працівників та придбання необхідного обладнання й інвентаря -

- Про забезпечення Київської, Львівської, Одеської та Харківської обласних державних адміністрацій пристосовуваними виробничими приміщеннями з метою зміцнення матеріально-технічної бази органів державного пробірного нагляду -

- Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади -

- Про невідкладні заходи для прискорення будівництва об"єктів, пов"язаних з відселенням громадян з територій, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи -

- Про утворення Національної комісії з питань повернення в Україну культурних цінностей -

- Про впровадження системи національних рахунків -

- Про призначення заступників начальника Головної державної податкової інспекції України -

- Про призначення Терьохіна С.А. заступником Міністра економіки України -

- Про зміни у складі Валютно-кредитної ради Кабінету Міністрів України -

- Про призначення Шевчука П.І. заступником Міністра юстиції України -

- Про перенесення робочого дня з 8 на 10 січня 1993 року -

- Про заступника Міністра фінансів України -

- Про заступника Секретаря Адміністрації Президента України -

- Про керівника Служби Президента України з питань внутрішньої політики -

- Про завідуючого відділом у питаннях помилування Адміністрації Президента України -

- Про завідуючого відділом у питаннях громадянства Адміністрації Президента України -

- Про керівника Служби матеріально-технічного і фінансового забезпечення Адміністрації Президента України -

- Про затвердження складу Комісії з питань координації приймання, транспортування, охорони та розподілу гуманітарної допомоги, що надходить із зарубіжних країн -

- Про заходи щодо подальшого вдосконалення медичної допомоги і медико-соціальної експертизи при захворюваннях вуха, горла і носа -

- Про зміни до Указу Президента України від 7 листопада 1992 року N 552 "Про внесення змін і доповнень до Указу Президента України від 13 грудня 1991 р. N 6 "Про Адміністрацію Президента України" -

- Про виділення Мінсоцзахисту коштів для надання допомоги інвалідам з нагоди новорічних і різдвяних свят -

- Про присудження Державних премій України по архітектурі 1992 року -

- Про виділення Держхарчопрому вугілля АКО -

- Про акцизний збір -

- Про податок на добавлену вартість -

- Про увільнення Раханського А.В. з посади заступника Міністра економіки України -

- Про увільнення Мельника Б.П. з посади заступника Міністра економіки України -

- Про перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір, та ставки цього збору -

- Про податок на прибуток підприємств і організацій -

- Про прибутковий податок з громадян -

- Про приватизацію земельних ділянок -

- Про зупинення дії пунктів 5 і 46 Програми надзвичайних заходів щодо стабілізації економіки України та виходу її з кризового стану -

- Про забезпечення виконання Декрету Кабінету Міністрів України "Про встановлення спеціального режиму експорту окремих видів товарів" -

- Про розподіл ресурсів нафтопродуктів -

- Про першого заступника Міністра внутрішніх справ України -

- Про поновлення на роботі -

- Про передачу до функціонального управління Міністерства освіти закладів освіти колишнього Міністерства зовнішніх економічних зв"язків і торгівлі -

- Відповідно до ст. 54 ЖК переважне право на ізольоване жиле приміщення, що звільнилось у квартирі, в якій проживає два або більше наймачів, має той з них, хто потребує поліпшення житлових умов, правила ст. 45 цього Кодексу щодо першочерговості надання... -

- Про внесення змін та доповнень до деяких постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах -

- Про Положення про Комісію Президента України по зв"язках з міжнародними фінансовими установами та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю -

- Про виділення коштів Закарпатській обласній державній адміністрації для оплати виконаних робіт по будівництву Берегівської районної лікарні -

- Про дозвіл Мінфіну на виділення коштів Стебницькому калійному заводу -

- Про звільнення з посади першого заступника глави Київської міської державної адміністрації -

- Про заступника Голови Комісії Президента України по зв"язках з міжнародними фінансовими установами та контролю за зовнішньоекономічною діяльністю -

- Про внесення доповнення до номенклатури спеціальностей середніх медичних працівників -


Головна сторінка