Поиск по сайту:Законодавство України - до 1994 року

Головна сторінка

Страница 30

- Про проект Закону України про внесення змін до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення -

- Про спеціальні звання, формений одяг та знаки розрізнення в органах внутрішніх справ України -

- Про компенсацію громадянам України втрат від знецінення заощаджень в установах Укрдержстраху -

- Про надання житлових приміщень окремим категоріям громадян -

- Про довірчі товариства -

- Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів -

- Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Антігуа і Барбудою -

- Про зміни у складі постійних комісій Верховної Ради України -

- Про внесення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про оплату праці" змін і доповнень щодо порядку укладання та реєстрації тарифних угод -

- Про об"єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства -

- Про податок на промисел -

- Про індексацію оборотних коштів підприємств і організацій творчих спілок України -

- Про затвердження описів дипломів доктора і кандидата наук та атестата старшого наукового співробітника і переліку галузей науки, з яких може бути присуджений науковий ступінь -

- Про дії Уряду по виконанню пункту 6 Постанови Верховної Ради України від 27 січня 1993 року "Про соціально-економічне становище в Україні та заходи щодо його стабілізації, соціального захисту населення, вдосконалення роботи Верховної Ради України в у... -

- Про граничну чисельність працівників Державного комітету по земельних ресурсах та його місцевих органів -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кодексу про шлюб та сім"ю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Цивільного кодексу Української РСР -

- Про форму договору на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) -

- Про затвердження Положення про державний геологічний контроль за веденням робіт по геологічному вивченню надр України -

- Про зміни у складі постійних комісій Верховної Ради України -

- Про Програму державної підтримки підприємництва в Україні -

- Про участь України у міжнародній виставці ЦеБІТ - 93 і форумі "Бізнес із Східною Європою" у м. Ганновері (ФРН) -

- Про розміри майнових стягнень за порушення правил відпуску деревини на пні -

- Про затвердження членів колегії Державного комітету України по нафті і газу -

- Про створення Донецького та Запорізького училищ міліції Міністерства внутрішніх справ -

- Про призначення Масла М.Т., Алексєєва Г.О., Ізовіт В.А., Малої Г.К. заступниками голови Державного комітету України з легкої і текстильної промисловості -

- Про призначення Коваленка А.П. заступником Міністра сільського господарства і продовольства України -

- Про звільнення Потіхи В. М. з посади завідуючого відділом Кабінету Міністрів України -

- Про призначення Скринника В.І. головою Державного комітету України по туризму -

- Про утворення Державної комісії єдиного часу і еталонних частот -

- Про створення державного експериментального навчально-спортивного центру України з легкої атлетики в м. Харкові -

- Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування" -

- Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Представника Президента України" -

- Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення -

- Про здійснення експорту товарів за кодами ТН ЗЕД -

- Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України -

- Про призначення Павліковської Л. А. заступником Міністра економіки України -

- Про державну підтримку творчих спілок, преси та книговидавничої справи -

- Про склад комісії по організаційному забезпеченню реалізації положень Закону України "Про статус суддів" щодо формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Верховного Суду України та Вищого арбітражного суду України -

- Про Декларацію про створення Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва -

- Про Договір про співробітництво Президії Верховної Ради України і Дослідницької Служби Конгресу Сполучених Штатів Америки -

- Про подання на ратифікацію Верховній Раді України Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Туркменистаном, підписаного 10 жовтня 1992 року в м. Ашгабаді -

- Про подання на ратифікацію Верховній Раді України Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Естонською Республікою, підписаного 26 травня 1992 року в м. Таллінні -

- Про подання на ратифікацію Верховній Раді України Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Азербайджанською Республікою, підписаного 9 грудня 1992 року в м. Києві -

- Про проект Закону України про зв"язок, внесений для вивчення в комісіях Верховної Ради України народним депутатом України Московкою В.М. -

- Про проект Закону України про біженців -

- Про проект Закону України про систему науково-технічної інформації -

- Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди про створення Комісії зі сприяння -

- Про проект Закону України про державні органи реєстрації актів громадянського стану -

- Про проект Закону України про посилення кримінальної відповідальності за деякі злочини проти держави -

- Про розробку проекту Закону України про державне підприємство і управління державним сектором економіки -

- Про Декрет Кабінету Міністрів України "Про тимчасовий порядок використання надходжень в іноземній валюті" -

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв"язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про підприємництво" -

- Про проект Основних напрямів зовнішньої політики України -

- Про проект Положення про Контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації та кандидатури до складу цієї комісії -

- Про план роботи Верховної Ради України (березень-червень 1993 року) -

- Про порядок реєстрації галузевих і регіональних тарифних угод -

- Про зміни у складі Координаційної ради з питань організації переходу України на міжнародну систему обліку та статистики -

- Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран з питань безвізових поїздок громадян з дипломатичними і службовими паспортами -

- Про порядок заготівлі та розрахунків за молоко і м"ясо, що надходять у державні ресурси з господарств населення -

- Директива 93/6/ЄЕС Ради Європейського Співтовариства "Про адекватність капіталу інвестиційних фірм і кредитних установ" -

- Класифікатор іноземних валют -

- Порядок переміщення валюти через митний кордон України -

- Про порядок обігу іноземної валюти на території України -

- Про встановлення норм накладних витрат корпорації "Укртрансбуд" -

- Про внесення доповнень до наказу МОЗ України від 24.02.92 N 34 "Про удосконалення професійної підготовки керівників системи охорони здоров'я України" -

- Про закінчення проведення спеціальних зборів -

- Про перерахування коштів на утримання Робочої групи для організаційно-технічної підготовки і проведення засідань Ради голів держав і Ради урядів Співдружності Незалежних Держав -

- Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення -

- Про делегацію України на V сесію Спільної комісії по виконанню та інспекціях -

- Про Представника України у Спільній комісії по виконанню та інспекціях -

- Про затвердження Інструкції про порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне використання ... -

- Угода про дальнє радіонавігаційне запезпечення у Співдружності Незалежних Держав -

- Угода про заходи з охорони промислової власності та створення Міждержавної ради з питань охорони промислової власності -

- Угода про співробітництво в галузі ветеринарії -

- Угода про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, а також осіб, що прирівнюються до них -

- Рішення про спільні заходи щодо боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Протокольне рішення про проект Рішення про підготовку до святкування 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. -

- Рішення про підготовку проекту Угоди про інформаційне забезпечення виконання багатосторонніх угод -

- Рішення про строки та місце проведення чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про питання, що вносяться на розгляд Ради глав держав та Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав у 1993 році -

- Рішення про фінансування розробки технічної документації на будівництво будинку для Координуючих органів Співдружності Незалежних Держав у місті Мінськ -

- Рішення про заступника Координатора Робочої групи для організаційно-технічної підготовки та проведення засідань Ради глав держав та Ради глав урядів Співдружності -

- Рішення про хід виконання Рішень Ради глав держав "Про заходи щодо стабілізації обстановки на ділянці державного кордону Республіки Таджикистан з Афганістаном" та "Про додаткові заходи щодо стабілізації обстановки в Республіці Таджикистан" від 22 січ... -

- Рішення щодо проекту Положення про Координаційно-консультативний Комітет Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про повідомлення Статистичного комітету СНД "Про економічний розвиток держав-учасниць Співдружності за 1992 рік" -

- Угода про використання систем супутникового зв"язку військового призначення та їх подальше удосконалення -

- Угода про узгодження антимонопольної політики -

- Угода про спільне використання вантажних вагонів і контейнерів власності держав-учасниць Співдружності, Азербайджанської Республіки, Республіки Грузія, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки -

- Про затвердження Інструкції про порядок встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та Інструкції про порядок видачі дозволів на спеціальне використання ... -

- Про присвоєння почесних звань України науковим працівникам -

- Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав -

- Про міжнародний симпозіум "Здійснення реформ у сільськогосподарській економіці країн СНД і Східної Європи при переході до ринкових відносин" -

- Про звільнення Сєрова П.К. з посади завідуючого відділом з питань зовнішніх зв"язків Кабінету Міністрів України -

- Про Представника Президента України у Пологівському районі Запорізької області -

- Щодо порядку ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів (РЕЗ) та високочастотних пристроїв (ВЧП) -

- Про Типове положення про українську частину двосторонньої міжурядової комісії -

- Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про основи містобудування" -

- Про ставки акцизного збору на окремі товари -

- Про начальника і заступників начальника Головного управління інформації та зв"язків з пресою і громадськістю Кабінету Міністрів України -

- Про збереження унікального науково-технічного потенціалу науково- виробничого об"єднання "Хартрон" і використання його в інтересах народного господарства -

- Про призначення Реви В. М. заступником Міністра транспорту України - директором департаменту автомобільного транспорту -

- Про призначення Мовчана Я.І. заступником Міністра охорони навколишнього природного середовища України -

- Про заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази будинків- інтернатів для престарілих та інвалідів, територіальних центрів обслуговування пенсіонерів і відділень соціальної допомоги вдома на 1993 - 1996 роки -

- Про Державну програму зайнятості населення на 1993 рік -

- Про призначення Железняка Л.Л. першим заступником Міністра транспорту України -

- Протокол між Урядом України і Урядом Республіки Болгарія про поставки товарів та надання послуг -

- Про порядок призначення та виплати державної допомоги сім'ям з дітьми -

- Про організацію виробництва електронних касових апаратів, ваго-касових комплексів, систем і засобів штрихового кодування -

- Про заходи щодо звільнення морських торговельних портів і припортових залізничних станцій від експортних вантажів -

- Про перенесення строків визначення рівня оптових цін на вугілля та вугільну продукцію -

- Угода між Урядом України і Урядом Республіки Болгарії про створення Міжурядової українсько-болгарської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва -

- Про призначення Гуца В.Т. заступником Міністра транспорту України - директором департаменту автомобільних доріг -

- Про реорганізацію Прес-служби Кабінету Міністрів України -

- Про Голову Державного митного комітету України -

- Про відзначення 200-річчя дендрологічного парку "Софіївка" -

- Судові рішення про відмову у позові про визнання права користування жилим приміщенням скасовані, оскільки при перевірці обгрунтованості позовних вимог не було враховано, що особи, які вселились у це приміщення як члени сім"ї наймача, набувають рівног... -

- Про дозвіл Харківському НВП "Машинобудівник" налагодити виробництво високочистих рідкісних та рідкісноземельних металів -

- Про Представника Президента України у Великобілозерському районі Запорізької області -

- Положення про лабораторію ветеринарно-санітарної експертизи на ринках -

- Про затвердження Інструкції по здійсненню оцінки вартості об'єктів приватизації та оренди -

- Про умови оплати праці працівників місцевих органів Мінприроди -

- Про недоліки, що мають місце в роботі митниць з питань діяльності митних ліцензійних складів на території України -

- Європейська угода, що засновує асоціацію між Республікою Болгарія, з однієї сторони, та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, з іншої сторони -

- Про звільнення Гудзя В.К. з посади заступника Міністра інвестицій і будівництва України -

- Про заходи щодо стабілізації економіки Республіки Крим в 1993 році -

- Про членів колегії Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України -

- Про зміну до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 1993 р. N 4 -

- Про часткову зміну додатка N 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 1992 р. N 476 -

- Про затвердження ліміту лісосічного фонду по міністерствах, відомствах і областях та площі насаджень сосни -

- Про виділення коштів Управлінню справами Верховної Ради України для покриття витрат, пов"язаних з відрядженнями -

- Про внесення змін до Положення про дисципліну працівників залізничного транспорту -

- Про скасування рішення Уряду України про присвоєння імені Ф. Е. Дзержинського локомотивному депо Львів-Захід -

- Чорноморська конвенція про співробітництво у галузі культури, освіти, науки та інформації -

- Питання Міністерства економіки -

- Питання кадрового забезпечення державної служби -


Головна сторінка