Поиск по сайту:Законодавство України - до 1994 року

Головна сторінка

Страница 24

- Про делегацію України на Всесвітню конференцію з прав людини -

- Про виділення коштів Українській академії аграрних наук -

- Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про військово-технічне співробітництво -

- Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про поставку в 1993 році ювелірних алмазів -

- Про застосування контрактної форми наймання на роботу ректора медичного (фармецевтичного) вузу, інституту удосконалення лікарів, директора науково-дослідної установи -

- Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі зв"язку -

- Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 1993 р. N 297 -

- Про проведення Днів кримсько-татарської культури у м. Києві -

- Про встановлення надбавки до посадового окладу посла України в Республіці Бєларусь -

- Про дозвіл радіоприладному заводу "Оризон" на відвантаження своєї продукції в країни СНД -

- Про перерахування коштів на утримання Робочої групи для організаційно-технічної підготовки та проведення засідань Ради голів держав і Ради голів урядів СНД -

- Про Комісію у справах неповнолітніх при Кабінеті Міністрів України -

- Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про принципи співробітництва і умови взаємовідносин в галузі транспорту -

- Особи, яким в зв"язку з руйнуванням їх житла тимчасово до його відбудови надавалось інше жиле приміщення, не набувають прав наймача цього приміщення, якщо воно не було передано їм за ордером в установленому порядку для безстрокового проживання -

- Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про порядок взаємних поставок дорогоцінних металів та алмазів, їх брухту та відходів, як давальницької сировини в 1993 році -

- Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про державний кредит за результатами торгово-економічних відносин у 1992-1993 рр. -

- Протокол переговорів між Урядом України та Урядом Російської Федерації з питань співробітництва в галузі транспорту -

- Про забезпечення нафтопродуктами сезонних сільськогосподарських робіт -

- Про порядок відкриття підприємствами України рахунків у зарубіжних банках -

- Положення про пункти обміну іноземної валюти -

- Резолюція 827 (1993), ухвалена Радою Безпеки на її 3217-му засіданні, 25 травня 1993 року -

- Протокол про виконання Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Польща про передачу і приймання осіб через спільний державний кордон -

- Про перетворення Урядової експертно-технічної комісії в Урядову комісію з експортного контролю та про перелік видів сировини, матеріалів обладнання та технологій, вивезення яких за межі України може здійснюватись лише за спеціальним дозволом -

- Про вжиття заходів до введення в експлуатацію особливо важливих народногосподарських комплексів -

- Про звільнення Хорольського молококонсервного комбінату дитячих продуктів від податку на добавлену вартість -

- Про заходи щодо організації виконання Закону України від 9 квітня 1993 р. "Про Державний бюджет України на 1993 рік" -

- Про порядок укладення агентських угод між уповноваженими банками і юридичними особами щодо відкриття обмінного пункту -

- Про затвердження Порядку створення та реєстрації товариства покупців у процесі приватизації в новій редакції -

- Про розмір відрахувань на впорядкування під"їзних доріг до бурякоприймальних пунктів -

- Про надання податкових пільг орендному підприємству "Дніпроважмаж" -

- Про укладання Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про умови розміщення та обслуговування дипломатичних представництв -

- Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України "Про оплату праці працівників бюджетних установ і організацій на основі Єдиної тарифної сітки" -

- Методика визначення розмірів плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища України -

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про міжрегіональне співробітництво -

- Про перерозподіл квоти на експорт електроенергії -

- Про зменшення діючої ставки акцизного збору на партію тютюнових виробів -

- Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща про оперативне сповіщення про ядерні аварії, обмін інформацією та співробітництво у галузі ядерної безпеки і радіаційного захисту -

- Договір між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах -

- Про радника з митної справи Посольства України у Бельгії -

- Про розробку проекту Державної програми соціально-економічного розвитку Карпатського регіону -

- Про збільшення статутного фонду Державного експортно-імпортного банку України -

- Положення про безготівкові розрахунки в господарському обороті України -

- Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про передачу і прийом осіб через спільний державний кордон -

- Про надання орендній фірмі "Укргазбуд" квоти на експорт будівельних матеріалів -

- Про надіслання Положення про прикордонний і транспортний пункти державного ветеринарного контролю -

- Положення про Постійні комісії Міжпарламентської Асамблеї -

- Про внесення доповнення до Конституції (Основного Закону) України -

- Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Республікою Панамою -

- Рішення про присудження частки майна, що належало колгоспному двору, скасоване, оскільки воно було постановлене без врахування правил ст. 126 Цивільного кодексу про те, що працездатний член колгоспного двору втрачає право на частку в майні двору, якщ... -

- Про фінансово-кредитне забезпечення формування продовольчих і фуражних ресурсів України -

- Угода між Генеральною прокуратурою України і прокуратурою Російської Федерації про правову допомогу і співробітництво -

- Про звіт про роботу Національного банку України, баланс його діяльності і зведений баланс банківської системи держави та розподіл прибутку Національного банку України за 1992 рік -

- Про видачу Азовському морському пароплавству цільової квоти на експорт нафтопродуктів -

- Про звіт Фонду державного майна України -

- Про доповідь Голови Верховної Ради України І.С. Плюща -

- Про Представника Президента України в Печерському районі м. Києва -

- Про доповідь Президента України Л.М. Кравчука -

- Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. N 116 -

- Про звільнення ВО "Харківський моторобудівний завод" Серп і молот" від обов"язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України виручки від експорту -

- Про затвердження статуту Маріупольського заводу технологічного обладнання -

- Про законодавчу ініціативу з питання статусу Державної податкової інспекції по Республіці Крим -

- Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності -

- Про режим іноземного інвестування -

- Про затвердження Типового положення про навчально-курсовий комбінат професійного навчання робітників -

- Про внесення змін до класифікації доходів і видатків Державного та місцевих бюджетів України -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією про взаємне визнання прав та регулювання відносин власності -

- Про проект Постанови Верховної Ради України про ратифікацію Угоди між Україною та Республікою Бєларусь про взаємне визнання права та регулювання відносин власності -

- Про здійснення металургійним комбінатом "Запоріжсталь" бартерної (товарообмінної) операції з придбання трубозварювального стану для виробництва труб малого діаметру та звільнення комбінату від сплати податку на добавлену вартість -

- Про створення Державного комітету України з питань економічного співробітництва з країнами, що утворилися на території колишнього Союзу РСР -

- Про звільнення від податку на добавлену вартість київського виробничого об"єднання "Хімволокно" -

- Про створення Луганського училища міліції Міністерства внутрішніх справ -

- Про місцеві податки і збори -

- Протокол до Угоди про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством внутрішніх справ Румунії на 1993-1994 рр. -

- Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду -

- Про звільнення дипломатичних представництв України від ліцензування та сплати мита за промислові та продовольчі товари -

- Про реалізацію Закону України "Про розмежування повноважень між органами державної влади України і Республіки Крим" -

- Про затвердження Інструкції про типи центрів геодезичних пунктів (ГКНТА-2.01,02-01-93) -

- Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України -

- Про впорядкування внесення звернень органів, підприємств, установ і організацій до Кабінету Міністрів України -

- Про утворення Державного комітету України у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження -

- Про затвердження Інструкції про умови і правила здійснення аерофотозйомочних, топографо-геодезичних, картографічних робіт, кадастрових зйомок суб"єктами підприємницької діяльності, порядок надання ліцензій та контролю за їх дотриманням (ГКНТА-2.07-01-9 -

- Про встановлення додаткової квоти Мінмашпрому для Новокраматорського машинобудівного заводу -

- Про затвердження статуту державного науково-виробничого об"єднання "Медбіоспецтехобладнання" -

- Про звільнення консервного заводу "Буджак" агропромислового комбінату "Дністровський" Одеської області від сплати мита -

- Угода про взаємне переведення пенсій особам, які мають право на пенсійне забезпечення і проживають на території України і Республіки Польща -

- Про державну реєстрацію та видачу ліцензій на здійснення митної брокерської діяльності на території України -

- Про виділення коштів на капітальні вкладення з резервного фонду Кабінету Міністрів України на 1993 рік -

- Про проведення 26 - 27 травня 1993 р. у Палаці культури "Україна" (м. Київ) Всеукраїнського з"їзду представників колективних сільськогосподарських підприємств -

- Про дозвіл уповноваженим банкам на приймання добродійних внесків у вільно конвертованій валюті на користь телерадіомарафону "Дзвони Чорнобиля" -

- Про Національний організаційний комітет з відзначення 50-річчя від дня заснування ООН -

- Про поширення дії постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 1993 р. N 44 на працівників централізованих бухгалтерій -

- Про визнання повноважень народного депутата України Берднікова О.Я. -

- Про безоплатну передачу майна радгоспу імені Богдана Хмельницького Переяслав-Хмельницького району з комунальної до загальнодержавної власності -

- Про прийняття до громадянства України Плав"юка М.В. -

- Про внесення змін і доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян -

- Про внесення змін і доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян -

- Протокол Наради представників державних органів атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації -

- Про надання пільг i виплату компенсацій військовослужбовцям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи -

- Про організацію трансплантації нирки в Україні на етапі реорганізації медичної служби -

- Про вилучення деяких підприємств та інститутів із сфери управління Мінбудархітектури -

- Про затвердження робочої групи для опрацювання Концепції розвитку трудового законодавства України -

- Угода про заснування Міжнародної асоціації державних органів атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації -

- Угода про принципи визнання та нострифікації документів про наукові ступені, порівнювання наукових ступенів -

- Угода про правову допомогу і співробітництво між Генеральною прокуратурою України і Прокуратурою Азербайджанської Республіки -

- Про затвердження Положення про конкурсну комісію з продажу майна -

- Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі -

- Про Міністра машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України -

- Про виконання резолюції Ради Безпеки ООН щодо Союзної Республіки Югославії (Сербії та Чорногорії) -

- Про Тимчасове положення про місячне планування та організацію перевезень експортних, імпортних і транзитних вантажів залізничним, морським та річковим транспортом -

- Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування -

- Про звільнення від сплати мита іноземних організацій, що здійснюють будівництво в Україні об"єктів газової промисловості -

- Про заходи з метою забезпечення споживачів України нафтопродуктами та повнішого використання наявних потужностей Кременчуцького НПЗ -

- Про дозвіл Держкомрезерву на використання із держрезерву газетного паперу для потреб підприємств, що входять до сфери його управління -

- Про затвердження складу делегації України на 80-ту сесію Генеральної Конференції МОП, що відбудеться у м. Женеві (Швейцарія) з 1 по 24 червня 1993 р. -

- Про невідкладні заходи щодо забезпечення організованого збирання врожаю в 1993 році і формування продовольчих та фуражних ресурсів -

- Про звільнення Дьякона Г.А. та Кисленка О.В. з посад заступників начальника Державної інспекції України по контролю за цінами -

- Про закінчення будівництва і введення в дію комплексу гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу на Одеському нафтопереробному заводі -

- Про внесення доповнень до Положення про порядок виплати грошової компенсації, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам або їхнім спадкоємцям -

- Рішення про призначення Виконавчого секретаря Співдружності Незалежних Держав -

- Рекомендації з підготовки проектів Договору про створення Економічного союзу держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав та інших необхідних документів -

- Про введення в дію нових навчальних планів підготовки медичних спеціалістів I та II рівнів акредитації -

- Про затвердження техніко-економічних обгрунтувань будівництва Подільсько-Воскресенської лінії Київського метрополітену та Подільського мостового переходу через р. Дніпро -

- Про заходи щодо забезпечення виконання міжурядових угод про поставку великовантажних автомобілів у Російську Федерацію та інші держави-учасниці СНД -

- Декларація глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про надання термінової допомоги Республіці Таджикистан -

- Рішення про Виконавчий Секретаріат Співдружності Незалежних Держав -

- Про Укази Президії Верховної Ради України від 26 і 30 серпня 1991 року "Про тимчасове припинення діяльності Компартії України", "Про заборону діяльності Компартії України" -

- Про проект Закону України про зв"язок -

- Про створення Культурного центру України у м. Москві -

- Про затвердження Положення про прийом слухачів до Інституту державного управління і самоврядування при Кабінеті Міністрів України -

- Про перелік товарів, на які встановлено акцизний збір -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" і Земельного кодексу України -

- Про створення нових митних установ та визначення зон їх діяльності -

- Рішення про строки і місце проведення чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав -

- Про порядок ціноутворення та використання гонорарного фонду журналу "Віче" -


Головна сторінка