Поиск по сайту:Законодавство України - до 1994 року

Головна сторінка

Страница 12

- Про Міністра лісового господарства України -

- Про Міністра сільського господарства і продовольства України -

- Про Віце-прем"єр-міністра України з питань гуманітарної політики -

- Про Віце-прем"єр-міністра України з питань агропромислового комплексу -

- Про Віце-прем"єр-міністра України з питань промисловості та будівництва -

- Про Віце-прем"єр-міністра України з питань військово-промислового комплексу -

- Про умови оплати праці працівників центрів стандартизації та метрології Держстандарту України, що здійснюють державний нагляд за додержанням вимог стандартів, норм і правил та засобами вимірювань -

- Про Міністра машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України -

- Про Віце-прем"єр-міністра України з питань зовнішньоекономічної діяльності та інвестицій -

- Про інформаційні служби Президента України та Кабінету Міністрів України -

- Про зміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 1993 р. N 701 -

- Про заступників голови правління Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" -

- Про присвоєння імені М.Л. Давидова дендрологічному парку "Веселі Боковеньки" -

- Про призначення Яковенка І.В. головою Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю -

- Про перелік родів і видів рослин, на сорти яких видаються патенти -

- Про внесення змін і доповнень до такс для обчислення розміру стягнень за шкоду, заподіяну лісовому господарству -

- Про затвердження Інструкції про порядок видачі, зберігання і знищення посвідчення особи моряка та Переліку морських, річкових портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка -

- Про Координаційний комітет з питань здійснення ринкових реформ та подолання економічної кризи -

- Директива Ради 93/83/ЄЕС "Про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав при застосуванні їх до супутникового мовлення і кабельної ретрансляції" -

- Про затвердження положення "Про порядок митного оформлення перевезень товарів та інших предметів між митницями" -

- Про витрати, пов"язані з похоронами Чепурного Анатолія Григоровича -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень, що стосуються охорони праці, до Кодексу законів про працю України -

- Про проект Закону України про внесення змін, що стосуються порядку звільнення деяких категорій працівників, до Кодексу законів про працю України -

- Про керівництво Кабінетом Міністрів України -

- Перелік морських, річкових портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення особи моряка -

- Щодо комісійної винагороди при реалізації комісійними магазинами товарів, прийнятих у населення на комісію -

- При укладенні угоди, що потребує нотаріального посвідчення, під відкладальною умовою, правила ч. 2 ст. 47 Цивільного кодексу про те, що на вимогу строни, яка повністю або частково виконала цю угоду, в разі ухилення другої сторони від її нотаріального... -

- Про затвердження положень про управління сільського господарства і продовольства обласної, районної та Севастопольської міської державних адміністрацій -

- Про створення комісії для розслідування причин аварії, що сталася на шахті "Золоте" ВО "Первомайськвугілля" -

- Про виділення Ощадбанком коштів для компенсації заощаджень осіб чеської національності - колишніх громадян України -

- Про розміщення Посольства Республіки Молдова в м. Києві -

- Договір про створення Економічного союзу -

- Про звільнення виробничого об"єднання "Олімп" від сплати податку на добавлену вартість -

- Про внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні -

- Про зміну ставок митних зборів -

- Про дострокові вибори Верховної Ради України і Президента України -

- Про виробництво ліків і медпрепаратів в Україні -

- Рішення про періодичне економічне видання Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про Правила визначення країни походження товарів -

- Рішення про забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден у зонах локальних воєнних конфліктів (укр/рос) -

- Рішення про затвердження Положення про Міждержавну раду з надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру -

- Рішення про строки і місце проведення чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про створення Науково-консультативного центру приватного права Співдружності Незалежних Держав -

- Угода про Положення про Раду командуючих Прикордонними військами -

- Угода про першочергові заходи стосовно захисту жертв збройних конфліктів ( укр/рос ) -

- Угода про державну соціальну допомогу членам сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані та інших державах, в яких велись бойові дії -

- Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав (укр/рос) -

- Угода про створення міждержавного Євразійського об'єднання вугілля та металу -

- Угода про спільні заходи стосовно запобігання блокаді та відвернення її -

- Про затвердження Порядку складання плану земельно-господарського устрою населеного пункту -

- Рішення про розподіл витрат на спільне створення комплексу потужностей автомобільного заводу в місті Єлабузі -

- Рішення про підтримку Заяви про заходи щодо нормалізації обстановки на таджицько-афганському кордоні -

- Рішення про вступ Азербайджанської Республіки до Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про заснування Фонду допомоги Республіці Таджикистан -

- Рішення щодо затвердження Положення про комісію з прав людини Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території Співдружності Незалежних Держав -

- Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 липня 1993 року N 525 -

- Про збільшення граничної чисельності працівників митної системи -

- Про передачу Коломиївської паперової фабрики до сфери управління Мінфіну -

- Про звільнення Одеського морського торговельного порту від сплати ввізного мита -

- Про розробку заходів щодо подолання гіперінфляції -

- Про виділення коштів Харківській облдержадміністрації на 1993 рік -

- Угода про допомогу біженцям та вимушеним переселенцям -

- Угода про співпрацю в області машинобудування -

- Угода про інформаційне забезпечення виконання багатосторонніх угод -

- Угода про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності -

- Угода про Колективні миротворчі сили та спільні заходи з їх матеріально-технічного забезпечення -

- Угода про співробітництво міністерств внутрішніх справ з питань повернення неповнолітніх до держав їх проживання -

- Декларація глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про міжнародні зобов"язання в галузі прав людини і основних свобод -

- Угода про співробітництво міністерств внутрішніх справ у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху -

- Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок виплати грошової компенсації, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим громадянам або їхнім спадкоємцям -

- Рішення про заходи щодо забезпечення безпеки пасажирів, вантажів, рухомого складу і поїзних бригад на залізницях держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про затвердження Міждержавної програми забезпечення сільського господарства зернозбиральною технікою в 1993-1995 роках -

- Рішення про проект Договору про створення Економічного союзу -

- Про забезпечення безперебійної роботи Лутугинського об"єднання по виробництву валків -

- Рішення про структуру, штатний розпис і кошторис витрат Виконавчого Секретаріату Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про підготовку до святкування 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років -

- Рішення про першого заступника Виконавчого секретаря Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про строки і місце проведення чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних Держав -

- Угода про співробітництво та взаємодію в галузі вивчення землетрусів і прогнозування сейсмічної небезпеки -

- Для визначення, чи могла особа, яка уклала угоду, розуміти значення своїх дій або керувати ними на час її укладення, якщо з цих підстав заявлені вимоги про визначення угоди недійсною, повинна призначатися судово-психіатрична експертиза -

- Про податок на додану вартість -

- Про утворення Національної ради з географічних назв -

- Про внесення змін і доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення і Кримінального кодексу України -

- Про внесення змін до таблиць N 11 - 14 постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 35 -

- Про звільнення гірничорудних підприємств концерну "Укррудпром" від сплати податку на добавлену вартість та ввізного мита -

- Про першочергові заходи щодо поліпшення екологічного стану Полісся -

- Про продовження строку підготовки проекту Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутріш... -

- Про продовження терміну подання Кабінетом Міністрів України пропозицій про внесення змін до Кодексу законів про працю України і інших законодавчих актів, що випливають з Закону України "Про колективні договори і угоди" -

- Про здійснення радіологічного, хіміко-токсикологічного та фізико- хімічного контролю за продуктами харчування у сфері торгівлі та громадського харчування -

- Фактично встановлений між співвласниками жилого будинку порядок користування відокремленими приміщеннями сам по собі не є підставою для збільшення частки учасника спільної власності при поділі будинку в натурі -

- Про заступників генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України -

- Про проект Закону України про товарні знаки і знаки обслуговування -

- Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 1993 р. N 349 -

- Про затвердження цін на дорогоцінні метали у виробах і брухті та дорогоцінне каміння, що скуповуються у населення -

- Про підтримку підприємств металургійного комплексу України -

- У рішенні суд повинен мотивувати, чому він визнав, що особа, яка багато років проживала у жилому приміщенні як член сім"ї наймача цього приміщення, не набула права користування ним -

- Про проект Закону України про патенти на винаходи (корисні моделі) -

- Про проект Закону України про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України -

- Меморандум про взаєморозуміння з питань військових контактів і співробітництва між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії -

- Про покладання на МЗС вирішення питань щодо запровадження візового в"їзду до України громадян іноземних держав -

- Про звільнення Зірненського спиртового заводу від сплати штрафних санкцій у 1 кварталі 1993 р. -

- Про встановлення діапазону розрядів тарифної сітки для художнього персонал -

- Про надання пільг підприємствам концерну "Укррудпром" на серпень 1993 року -

- Про затвердження комісії Кабінету Міністрів України з координації роботи й контролю за виконанням Держвної програми розвитку української мови та інших національних мов в Україні на період до 2000 року -

- Про задоволення потреб народного господарства в сучасному устаткуванні для безтарного перевезення сипких харчових і кормових продуктів -

- Про проект Закону України про патенти на промислові зразки -

- Про проект Закону України про насіння -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам машинобудівних підприємств -

- Про співробітництво України з Комісією Європейського Співтовариства і Німеччиною з питань правової реформи -

- Про присвоєння почесних звань України працівникам Запорізького виробничого об"єднання "АвтоЗАЗ" -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про Комплексну програму створення єдиної національної системи зв"язку -

- Про надання економічних пільг Державному комітетові по матеріальних резервах -

- Про експорт метанолу та імпорт діоктилфталату і дваетилгексанолу -

- Про уповноваження голови Держстандарту Северінова Ю.Д. на підписання Міжурядової угоди з Російською Федерацією -

- Про присвоєння імені Софії Русової Олешнянській середній загальноосвітній школі Ріпкинського району -

- Про створення Смілянського радіотехнікуму -

- Про затвердження переліку законсервованих будов і об"єктів та об"єктів незавершеного будівництва, що перебувають у загальнодержавній власності, для приватизації -

- Про видання квоти на експорт Чорноморському морському пароплавству -

- Про перевірку виконання розпорядження Президента України від 30 листопада 1992 р. N 188/92-рп -

- Про створення потужностей для відвантаження цементу на експорт морським транспортом -

- Про призначення Шпека Р.В. головою української частини Міжурядової Українсько-Німецької Ради з питань співробітництва -

- Про затвердження Положення про державний моніторинг навколишнього природного середовища -

- Про виконуючого обов"язки Прем"єр-міністра України -

- Про своєчасне проведення розрахунків за використаний природний газ -

- Про затвердження умов прийому на підготовчі відділення при вищих навчальних закладах України -

- Про надання допомоги в підготовці та проведенні заходів на відзначення 125-річчя Всеукраїнському товариству "Просвіта" імені Тараса Шевченка -

- Про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу -

- Ціна та інші істотні умови угоди, що укладається в простій письмовій чи наторіальній формі, не можуть бути встановлені на підставі показань свідків, крім випадків кримінально карних діянь -

- Про надання пільг Орендному підприємству Дніпропетровського металургійного заводу імені Петровського до кінця 1993 року -

- Про надання пільг Дніпродзержинському виробничому об"єднанню "Азот" -

- Про звільнення Держстандарту та організацій, що входять до сфери його управління, від сплати мита -

- Стосовно порядку вилучення коштів, отриманих суб"єктами підприємницької діяльності різних форм власності в зв"язку з неправильним застосуванням ПДВ -


Головна сторінка