Поиск по сайту:Список ратифікацій Конвенції N 84 Міжнародної організації праці "Про право на об'єднання та регулювання трудових конфліктів на територіях за межами метрополії"

Головна сторінка


            Список ратификаций
     Конвенции N 84 Международной организации труда
     "О праве на объединение и регулировании трудовых
      конфликтов на территориях вне метрополии"
              ( 993_423 )
 
          (Женева, 11 июля 1947 года)
 
       (по состоянию на 31 декабря 2002 года)
 
 
------------------------------------------------------------------
|      Государство       | Дата регистрации грамоты |
|                   |    о ратификации   |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Бельгия               |    27.01.1955    |
|Новая Зеландия            |    01.07.1952    |
|Соединенное Королевство       |    27.03.1950    |
|Франция               |    26.07.1954    |
|----------------------------------------------------------------|
|Общее количество ратификаций: 4                 |
------------------------------------------------------------------

Головна сторінка