Поиск по сайту:Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали

Головна сторінка

       МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            13.11.2007 N 709
 
 
        Про затвердження Заходів МОЗ України
       по виконанню плану дій щодо поліпшення
        життєзабезпечення ветеранів війни
            на 2007-2010 роки
 
 
   На виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів  України
від 11 вересня 2007 р. N 731-р ( 731-2007-р ) "Про затвердження
плану дій  щодо  поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни
на 2007-2010 роки" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Заходи МОЗ України по виконанню плану дій щодо
поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни на 2007-2010 роки
(далі - Заходи), що додаються.
 
   2. З метою координації та контролю за виконанням заходів
затвердити склад Координаційної ради з питань реалізації плану дій
щодо поліпшення   життєзабезпечення    ветеранів    війни
на 2007-2010 роки (далі - Координаційна рада), що додається, та
Положення про Координаційну раду, що додається.
 
   3. Директору Департаменту економіки і фінансів Карамушці Л.I.
щороку під час формування проекту Державного бюджету України та
Державної програми економічного і соціального розвитку України
передбачати кошти на здійснення заходів щодо поліпшення медичної
допомоги ветеранам війни з урахуванням  можливостей  бюджету
відповідно до затвердженого обсягу фінансування.
 
   4. Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь
охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій:
 
   4.1. Направити до Координаційної ради інформацію про стан
матеріально-технічного забезпечення госпіталів (відділень, палат)
для ветеранів війни
 
                   у місячний термін.
 
   4.2. Розробити та затвердити регіональні плани реалізації
Заходів
 
                   у двомісячний термін.
 
   4.3. Передбачати під час  формування  проектів  місцевих
бюджетів кошти для здійснення Заходів, а також сприяти залученню
для цієї мети коштів з інших джерел.
 
   5. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, Міністру
охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я
обласних, Київської  та  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій:
 
   5.1. Забезпечити своєчасне виконання Заходів, затверджених
п. 1 цього наказу.
 
   5.2. Надавати до Департаменту розвитку медичної допомоги
інформацію про хід виконання Заходів
 
                   щоквартально
                   до 5 числа місяця,
                   наступного за звітним.
 
   6. Директору  Департаменту  розвитку  медичної  допомоги
Ждановій М.П. забезпечити  узагальнення  інформації  про  хід
виконання Заходів та звітувати перед Міністерством праці та
соціальної політики України
 
                   щоквартально
                   до 5 числа місяця,
                   наступного за звітним.
 
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра охорони здоров'я Бідного В.Г.
 
 Міністр                        Ю.О.Гайдаєв
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   13.11.2007 N 709
 
 
               ЗАХОДИ
        МОЗ України по виконанню плану дій
        щодо поліпшення життєзабезпечення
        ветеранів війни на 2007-2010 роки
 
 
----------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Заходи відповідно ¦   Завдання   ¦ Термін ¦  Виконавці   ¦
¦п/п¦ до розпорядження ¦          ¦ виконання¦         ¦
¦  ¦Кабінету Міністрів ¦          ¦ (роки) ¦         ¦
¦  ¦  України від  ¦          ¦     ¦         ¦
¦  ¦11.09.2007 N 731-р ¦          ¦     ¦         ¦
¦  ¦ ( 731-2007-р )  ¦          ¦     ¦         ¦
¦---+-------------------+--------------------+----------+------------------¦
¦ 1 ¦     2     ¦     3     ¦   4  ¦    5     ¦
¦---+-------------------+--------------------+----------+------------------¦
¦ 1 ¦Забезпечити    ¦При формуванні   ¦ 2008-2009¦МОЗ АР Крим,   ¦
¦  ¦ветеранів війни  ¦бюджетів передбачати¦  роки  ¦управління охорони¦
¦  ¦слуховими апаратами¦кошти на      ¦     ¦здоров'я обласних,¦
¦  ¦          ¦забезпечення    ¦     ¦Київської та   ¦
¦  ¦          ¦ветеранів війни   ¦     ¦Севастопольської ¦
¦  ¦          ¦слуховими апаратами ¦     ¦міських державних ¦
¦  ¦          ¦          ¦     ¦адміністрацій   ¦
¦---+-------------------+--------------------+----------+------------------¦
¦ 2 ¦Розширити практику ¦Розробити та    ¦ 2007-2010¦МОЗ АР Крим,   ¦
¦  ¦роботи виїзних   ¦затвердити графіки ¦  роки  ¦управління охорони¦
¦  ¦медичних бригад  ¦виїзних медичних  ¦     ¦здоров'я обласних,¦
¦  ¦(сімейних лікарів, ¦бригад (сімейних  ¦     ¦Київської та   ¦
¦  ¦дільничних     ¦лікарів, дільничних ¦     ¦Севастопольської ¦
¦  ¦терапевтів,    ¦терапевтів, виїзних ¦     ¦міських державних ¦
¦  ¦спеціалізованих  ¦спеціалізованих   ¦     ¦адміністрацій   ¦
¦  ¦діагностичних,   ¦діагностичних,   ¦     ¦         ¦
¦  ¦консультативних,  ¦консультаційних і  ¦     ¦         ¦
¦  ¦стоматологічних)  ¦стоматологічних   ¦     ¦         ¦
¦  ¦медико-соціальних ¦бригад) для подання ¦     ¦         ¦
¦  ¦експертних комісій ¦необхідної медичної ¦     ¦         ¦
¦  ¦у сільську     ¦допомоги ветеранам ¦     ¦         ¦
¦  ¦місцевість, а також¦війни, які     ¦     ¦         ¦
¦  ¦виїзних денних   ¦проживають у    ¦     ¦         ¦
¦  ¦стаціонарів    ¦сільській місцевості¦     ¦         ¦
¦  ¦обласних госпіталів¦--------------------+----------+------------------¦
¦  ¦          ¦Вжити заходів щодо ¦ 2007-2010¦МОЗ АР Крим,   ¦
¦  ¦          ¦підвищення якості  ¦  роки  ¦управління охорони¦
¦  ¦          ¦оглядів та     ¦     ¦здоров'я обласних,¦
¦  ¦          ¦диспансеризації   ¦     ¦Київської та   ¦
¦  ¦          ¦ветеранів війни, які¦     ¦Севастопольської ¦
¦  ¦          ¦проживають у    ¦     ¦міських державних ¦
¦  ¦          ¦сільській місцевості¦     ¦адміністрацій   ¦
¦---+-------------------+--------------------+----------+------------------¦
¦ 3 ¦Надати Одеському  ¦Iніціювати перед МОЗ¦ 2008 рік ¦Управління охорони¦
¦  ¦обласному очному  ¦України питання щодо¦     ¦здоров'я та    ¦
¦  ¦госпіталю для   ¦надання Одеському  ¦     ¦медицини катастроф¦
¦  ¦ветеранів війни  ¦обласному очному  ¦     ¦Одеської обласної ¦
¦  ¦статус       ¦госпіталю для    ¦     ¦державної     ¦
¦  ¦всеукраїнського,  ¦ветеранів війни   ¦     ¦адміністрації   ¦
¦  ¦забезпечити його  ¦статусу       ¦     ¦         ¦
¦  ¦фінансування з   ¦Всеукраїнського   ¦     ¦         ¦
¦  ¦державного бюджету ¦--------------------+----------+------------------¦
¦  ¦          ¦Підготувати проект ¦ 2008-2009¦Департамент    ¦
¦  ¦          ¦рішення Уряду щодо ¦  роки  ¦розвитку медичної ¦
¦  ¦          ¦надання Одеському  ¦     ¦допомоги МОЗ   ¦
¦  ¦          ¦обласному очному  ¦     ¦України      ¦
¦  ¦          ¦госпіталю для    ¦     ¦         ¦
¦  ¦          ¦ветеранів війни   ¦     ¦         ¦
¦  ¦          ¦статусу       ¦     ¦         ¦
¦  ¦          ¦Всеукраїнського   ¦     ¦         ¦
¦  ¦          ¦--------------------+----------+------------------¦
¦  ¦          ¦При формуванні   ¦ Щорічно ¦Департамент    ¦
¦  ¦          ¦бюджетів передбачати¦ після  ¦економіки і    ¦
¦  ¦          ¦фінансування    ¦прийняття ¦фінансів МОЗ   ¦
¦  ¦          ¦Одеського обласного ¦ рішення ¦України,     ¦
¦  ¦          ¦очного госпіталю для¦щодо його ¦управління охорони¦
¦  ¦          ¦ветеранів війни   ¦ фінан- ¦здоров'я та    ¦
¦  ¦          ¦після надання йому ¦сування з ¦медицини катастроф¦
¦  ¦          ¦статусу       ¦державного¦Одеської обласної ¦
¦  ¦          ¦Всеукраїнського   ¦ бюджету ¦державної     ¦
¦  ¦          ¦          ¦     ¦адміністрації   ¦
¦---+-------------------+--------------------+----------+------------------¦
¦ 4 ¦Впровадити в    ¦Впровадити в    ¦ 2007-2010¦МОЗ АР Крим,   ¦
¦  ¦практику нові форми¦практику нові форми ¦  роки  ¦управління охорони¦
¦  ¦геріатричної    ¦геріатричної    ¦     ¦здоров'я обласних,¦
¦  ¦допомоги населенню ¦допомоги населенню ¦     ¦Київської та   ¦
¦  ¦(відповідні центри,¦(геріатричні центри,¦     ¦Севастопольської ¦
¦  ¦відділення в    ¦геріатричні     ¦     ¦міських державних ¦
¦  ¦лікарнях,     ¦відділення лікарень,¦     ¦адміністрацій   ¦
¦  ¦поліклініках) та  ¦поліклінік, нічні  ¦     ¦         ¦
¦  ¦соціальних послуг ¦служби       ¦     ¦         ¦
¦  ¦          ¦медико-соціальної  ¦     ¦         ¦
¦  ¦          ¦допомоги літнім   ¦     ¦         ¦
¦  ¦          ¦людям тощо)     ¦     ¦         ¦
¦---+-------------------+--------------------+----------+------------------¦
¦ 5 ¦Забезпечити    ¦При формуванні   ¦ 2008-2010¦Департамент    ¦
¦  ¦фінансування    ¦бюджетів передбачити¦  роки  ¦економіки і    ¦
¦  ¦Державного     ¦кошти на      ¦     ¦фінансів МОЗ   ¦
¦  ¦навчально-     ¦фінансування    ¦     ¦України,     ¦
¦  ¦методичного центру ¦Державного     ¦     ¦Національна    ¦
¦  ¦Національної    ¦навчально-     ¦     ¦медична академія ¦
¦  ¦медичної академії ¦методичного центру ¦     ¦післядипломної  ¦
¦  ¦післядипломної   ¦Національної    ¦     ¦освіти      ¦
¦  ¦освіти       ¦медичної академії  ¦     ¦ім. П.Л. Шупика  ¦
¦  ¦ім. П.Л. Шупика  ¦післядипломної   ¦     ¦         ¦
¦  ¦на базі Iнституту ¦освіти       ¦     ¦         ¦
¦  ¦геронтології    ¦ім. П.Л. Шупика   ¦     ¦         ¦
¦  ¦Академії медичних ¦на базі Iнституту  ¦     ¦         ¦
¦  ¦наук України    ¦геронтології    ¦     ¦         ¦
¦  ¦          ¦Академії медичних  ¦     ¦         ¦
¦  ¦          ¦наук України    ¦     ¦         ¦
¦---+-------------------+--------------------+----------+------------------¦
¦ 6 ¦Сприяти посиленню ¦Сприяти посиленню  ¦ 2007-2010¦МОЗ АР Крим,   ¦
¦  ¦роботи Товариства ¦роботи Товариства  ¦  роки  ¦управління охорони¦
¦  ¦Червоного Хреста  ¦Червоного Хреста  ¦     ¦здоров'я обласних,¦
¦  ¦України з     ¦України з      ¦     ¦Київської та   ¦
¦  ¦розширенням мережі ¦розширенням мережі ¦     ¦Севастопольської ¦
¦  ¦кімнат       ¦кімнат       ¦     ¦міських державних ¦
¦  ¦медико-соціальної ¦медико-соціальної  ¦     ¦адміністрацій   ¦
¦  ¦допомоги та пунктів¦допомоги та пунктів ¦     ¦         ¦
¦  ¦з надання першої  ¦з надання першої  ¦     ¦         ¦
¦  ¦медичної допомоги ¦медичної допомоги  ¦     ¦         ¦
¦  ¦ветеранам війни,  ¦ветеранам війни, які¦     ¦         ¦
¦  ¦які мешкають у   ¦мешкають у     ¦     ¦         ¦
¦  ¦віддалених     ¦віддалених населених¦     ¦         ¦
¦  ¦населених пунктах, ¦пунктах, де відсутні¦     ¦         ¦
¦  ¦де відсутні заклади¦заклади охорони   ¦     ¦         ¦
¦  ¦охорони здоров'я  ¦здоров'я      ¦     ¦         ¦
¦---+-------------------+--------------------+----------+------------------¦
¦ 7 ¦Врегулювати на   ¦Разом з Мінпраці,  ¦ 2007-2008¦МОЗ України    ¦
¦  ¦законодавчому рівні¦Мінфіном, Державним ¦  роки  ¦         ¦
¦  ¦питання щодо    ¦комітетом у справах ¦     ¦         ¦
¦  ¦забезпечення    ¦ветеранів розробити ¦     ¦         ¦
¦  ¦ветеранів війни  ¦законодавчі акти  ¦     ¦         ¦
¦  ¦технічними засобами¦щодо забезпечення  ¦     ¦         ¦
¦  ¦реабілітації    ¦ветеранів війни   ¦     ¦         ¦
¦  ¦          ¦технічними засобами ¦     ¦         ¦
¦  ¦          ¦реабілітації    ¦     ¦         ¦
¦---+-------------------+--------------------+----------+------------------¦
¦ 8 ¦Розробити     ¦Разом з Мінпраці,  ¦ 2008-2009¦МОЗ України    ¦
¦  ¦нормативно-правові ¦Мінфіном, Державним ¦  роки  ¦         ¦
¦  ¦акти щодо створення¦комітетом у справах ¦     ¦         ¦
¦  ¦в України системи ¦ветеранів розробити ¦     ¦         ¦
¦  ¦паліативної    ¦нормативно-правові ¦     ¦         ¦
¦  ¦допомоги та    ¦акти щодо створення ¦     ¦         ¦
¦  ¦медико-соціальної ¦в України системи  ¦     ¦         ¦
¦  ¦опіки       ¦паліативної допомоги¦     ¦         ¦
¦  ¦          ¦та медико-соціальної¦     ¦         ¦
¦  ¦          ¦опіки        ¦     ¦         ¦
¦---+-------------------+--------------------+----------+------------------¦
¦ 9 ¦Створити міжрайонні¦Створити міжрайонні ¦ 2007-2010¦МОЗ АР Крим,   ¦
¦  ¦відділення     ¦відділення     ¦  роки  ¦управління охорони¦
¦  ¦сестринського   ¦сестринського    ¦     ¦здоров'я обласних,¦
¦  ¦догляду та     ¦догляду та     ¦     ¦Київської та   ¦
¦  ¦довгострокового  ¦довгострокового   ¦     ¦Севастопольської ¦
¦  ¦перебування    ¦перебування хронічно¦     ¦міських державних ¦
¦  ¦хронічно хворих  ¦хворих ветеранів  ¦     ¦адміністрацій   ¦
¦  ¦ветеранів війни на ¦війни на базі    ¦     ¦         ¦
¦  ¦базі центральних  ¦центральних районних¦     ¦         ¦
¦  ¦районних лікарень ¦лікарень      ¦     ¦         ¦
¦---+-------------------+--------------------+----------+------------------¦
¦ 10¦Вивчити питання  ¦Вивчити питання щодо¦ 2008-2010¦МОЗ АР Крим,   ¦
¦  ¦щодо збільшення під¦збільшення під час ¦  роки  ¦управління охорони¦
¦  ¦час формування   ¦формування місцевих ¦     ¦здоров'я обласних,¦
¦  ¦місцевих бюджетів ¦бюджетів видатків на¦     ¦Київської та   ¦
¦  ¦цільового     ¦пільгове      ¦     ¦Севастопольської ¦
¦  ¦фінансування на  ¦забезпечення    ¦     ¦міських державних ¦
¦  ¦пільгове      ¦ветеранів війни   ¦     ¦адміністрацій   ¦
¦  ¦забезпечення    ¦ліками за рецептами ¦     ¦         ¦
¦  ¦ветеранів війни  ¦лікарів       ¦     ¦         ¦
¦  ¦ліками за рецептами¦          ¦     ¦         ¦
¦  ¦лікарів      ¦          ¦     ¦         ¦
¦---+-------------------+--------------------+----------+------------------¦
¦ 11¦Сприяти розвиткові ¦Сприяти розвиткові ¦ 2007-2010¦МОЗ АР Крим,   ¦
¦  ¦культурно-     ¦культурно-просвітніх¦  роки  ¦управління охорони¦
¦  ¦просвітніх форм  ¦форм роботи з    ¦     ¦здоров'я обласних,¦
¦  ¦роботи з ветеранами¦ветеранами війни:  ¦     ¦Київської та   ¦
¦  ¦війни: організація ¦організація     ¦     ¦Севастопольської ¦
¦  ¦концертів,     ¦концертів,     ¦     ¦міських державних ¦
¦  ¦тематичних     ¦тематичних зустрічей¦     ¦адміністрацій   ¦
¦  ¦зустрічей з нагоди ¦з нагоди відзначення¦     ¦         ¦
¦  ¦відзначення    ¦святкових та    ¦     ¦         ¦
¦  ¦святкових та    ¦пам'ятних дат    ¦     ¦         ¦
¦  ¦пам'ятних дат   ¦          ¦     ¦         ¦
----------------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 розвитку медичної допомоги              М.П.Жданова
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   13.11.2007 N 709
 
 
               СКЛАД
       Координаційної ради з питань реалізації
      плану дій щодо поліпшення життєзабезпечення
        ветеранів війни на 2007-2010 роки
 
 
------------------------------------------------------------------
¦ 1 ¦Бідний В.Г.    ¦заступник Міністра охорони здоров'я   ¦
¦  ¦          ¦України, голова ради          ¦
¦---+-------------------+----------------------------------------¦
¦ 2 ¦Жданова М.П.    ¦директор Департаменту розвитку медичної ¦
¦  ¦          ¦допомоги, заступник голови ради     ¦
¦---+-------------------+----------------------------------------¦
¦ 3 ¦Марунич В.В.    ¦начальник управління медико-соціальної ¦
¦  ¦          ¦експертизи Департаменту розвитку    ¦
¦  ¦          ¦медичної допомоги            ¦
¦---+-------------------+----------------------------------------¦
¦ 4 ¦Кульчицький О.К.  ¦заступник директора Iнституту      ¦
¦  ¦          ¦геронтології АМН України (за згодою)  ¦
¦---+-------------------+----------------------------------------¦
¦ 5 ¦Гріненко Ю.О.   ¦директор Українського державного    ¦
¦  ¦          ¦медико-соціального центру ветеранів   ¦
¦  ¦          ¦війни                  ¦
¦---+-------------------+----------------------------------------¦
¦ 6 ¦Суленко В.I.    ¦заступник директора Українського    ¦
¦  ¦          ¦державного медико-соціального центру  ¦
¦  ¦          ¦ветеранів війни             ¦
¦---+-------------------+----------------------------------------¦
¦ 7 ¦Нерода В.I.    ¦начальник Українського госпіталю для  ¦
¦  ¦          ¦воїнів-інтернаціоналістів "Лісова    ¦
¦  ¦          ¦поляна"                 ¦
¦---+-------------------+----------------------------------------¦
¦ 8 ¦Чайковська В.В.  ¦головний позаштатний спеціаліст МОЗ   ¦
¦  ¦          ¦України зі спеціальності "Геріатрія"  ¦
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 розвитку медичної допомоги              М.П.Жданова
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   13.11.2007 N 709
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Координаційну раду з питань реалізації
      плану дій щодо поліпшення життєзабезпечення
        ветеранів війни на 2007-2010 роки
 
 
   1. Координаційна рада з питань реалізації плану дій щодо
поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни на 2007-2010 роки
(надалі - Координаційна рада) функціонує на базі МОЗ України для
координації заходів щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів
війни (надалі - План дій).
 
   2. Координаційна рада є консультативно-дорадчим органом при
Міністерстві охорони здоров'я України.
 
   3. Основним завданням Координаційної ради є  планування,
організація  виконання  та  контроль за реалізацією заходів,
передбачених Планом дій.
 
   4. Координаційна рада відповідно до покладених завдань:
   забезпечує надання пропозицій до МОЗ України щодо покращання
реалізації заходів Плану дій на основі  даних  оперативного
моніторингу основних показників здоров'я ветеранів війни, стану
забезпечення МОЗ України  медикаментами,  виробами  медичного
призначення  та  медичним обладнанням для надання необхідної
медичної допомоги ветеранам війни;
   готує пропозиції щодо обсягів фінансування заходів в межах
Плану дій, розглядає проміжні та кінцеві звіти виконання Плану
дій, подає мотивовані пропозиції щодо припинення виконання окремих
заходів та включення нових;
   вивчає та  аналізує  стан  забезпечення  ветеранів війни
лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
   вивчає та аналізує стан матеріально-технічної бази закладів
охорони здоров'я, що надають медичну допомогу ветеранам війни;
   взаємодіє з   громадськими  об'єднаннями,  міжнародними
організаціями,  Всесвітньою  організацією  охорони  здоров'я,
неурядовими організаціями, громадськими об'єднаннями щодо надання
медичної та соціальної допомоги ветеранам війни.
 
   5. Координаційна рада має право:
   утворювати у разі потреби тимчасові робочі та експертні
групи;
   залучати спеціалістів  лікувальних закладів, науковців до
розгляду питань з надання медичної допомоги ветеранам  війни
(за згодою керівників закладів).
 
   6. Координаційна рада здійснює свою діяльність на громадських
засадах. Організаційною формою роботи є засідання, які проводяться
в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць. Рішення
приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні і
оформляються протоколом.
 
   7. Координаційну  раду очолює заступник Міністра охорони
здоров'я України. Склад Координаційної ради затверджується наказом
Міністерства охорони здоров'я України.
 
   8. Голова  Координаційної ради або за дорученням голови
заступник голови Координаційної ради  організовує  діяльність
Координаційної ради.
 
   9. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради
здійснює Департамент розвитку медичної допомоги МОЗ України.
 
 Директор Департаменту
 розвитку медичної допомоги              М.П.Жданова
Головна сторінка