Поиск по сайту:Про наслідки перевірки діяльності Чорноморського морського пароплавства та заходи щодо поліпшення його роботи

Головна сторінка


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 15 лютого 1993 р. N 103
                Київ
        Про наслідки перевірки діяльності
       Чорноморського морського пароплавства
       та заходи щодо поліпшення його роботи
 
   Проведена Урядовою комісією комплексна перевірка діяльності
Чорноморського морського пароплавства за період із січня 1987 р.
по жовтень 1992 р. виявила істотне зниження ефективності роботи
флоту, невиправдане витрачання валютних коштів, факти приховування
від оподаткування доходів і прибутків та інші порушення чинного
законодавства.
   Адміністрацією пароплавства приймалися численні незаконні,
необгрунтовані рішення про списання та продаж суден, передачу їх
іноземним компаніям і спільним підприємствам, що призвело до
послаблення провізних спроможностей українського торговельного
флоту, значного зменшення обсягів пасажирських  і  вантажних
перевезень та великих втрат.
   Систематично розбазарювалися валютні кошти. Значна їх частина
перераховувалася іноземним банкам, продавалася  за  пониженим
курсом, використовувалася на придбання круїзних путівок, оплату
витрат на зарубіжні відрядження осіб, які не мали на це права,
тощо. До того ж більшість цих витрат відносилася на собівартість,
а не провадилася за рахунок прибутку.
   Шляхом перекручення звітності приховувалися фактичні розміри
прибутку і валютних надходжень, не забезпечувалося в повному
обсязі відрахування коштів до державного бюджету, Державного
валютного  фонду  та  валютних фондів місцевих Рад народних
депутатів.
   З порушенням створювалися малі та спільні підприємства, не
здійснювався відповідний контроль за повнотою і своєчасністю
відрахувань ними належних пароплавству доходів.
   Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
   1. З висновками Урядової комісії по перевірці діяльності
Чорноморського морського пароплавства погодитись.
   Передати матеріали  перевірки  діяльності пароплавства до
Генеральної прокуратури України для вжиття відповідних заходів.
   2. Міністерству транспорту розробити в I кварталі 1993 р.
комплекс заходів, спрямованих на забезпечення в Чорноморському
морському пароплавстві достовірності  бухгалтерського  обліку,
запобігання  перекрученням  звітності, зміцнення розрахункової
дисципліни, встановлення суворого контролю за обліком валютних
коштів пароплавства, що знаходяться на рахунках центрів і агентств
за кордоном.
   Забезпечити термінову  перереєстрацію  малих  і  спільних
підприємств,  створених  з  участю пароплавства, ліквідувавши
неефективні та створені з порушенням чинного законодавства.
   3. Міністерству транспорту разом з Міністерством економіки,
Міністерством   зовнішніх   економічних  зв'язків,  іншими
міністерствами і відомствами:
   розробити та затвердити в першому півріччі 1993 р. програму
перспективного розвитку торговельного та пасажирського флоту,
морських портів, судноремонтних заводів, судноплавних шляхів та
інших об'єктів морського транспорту України;
   підготувати план розробки нормативно-правової бази діяльності
морського транспорту;
   передбачити починаючи з 1993 року при укладанні угод про
міждержавні  перевезення  вантажів створення умов найбільшого
сприяння українським перевізникам з метою захисту національних
інтересів.
   4. Міністерству транспорту разом з Державним комітетом по
нафті і газу визначити потреби морського і річкового транспорту на
пальне, з тим щоб забезпечити економне використання валютних
коштів на придбання пального в закордонних портах.
   5. Міністерству внутрішніх справ активізувати роботу щодо
боротьби з господарськими правопорушеннями на водному транспорті,
разом з Міністерством транспорту підготувати та внести до Кабінету
Міністрів України відповідні пропозиції.
   6. Міністерству   транспорту,   Міністерству  фінансів,
Міністерству юстиції, Міністерству зовнішніх економічних зв'язків,
Державному  експортно-імпортному  банку  надати Чорноморському
морському пароплавству допомогу в усуненні виявлених порушень і
недоліків та проведенні заходів, спрямованих на поліпшення роботи
пароплавства.
   7. Вважати за недоцільне перебування Пилипенка В.В. на посаді
президента  Державної  адміністрації  морського  транспорту.
Звернутися до Верховної Ради України для одержання згоди на
звільнення його з цієї посади.
   8. Міністерству  транспорту про виконання цієї постанови
доповісти Кабінетові Міністрів України до 1 січня 1994 року.
 
   Прем'єр-міністр України             Л.КУЧМА
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
   Інд. 34
Головна сторінка