Поиск по сайту:Щодо податкового кредиту по капіталовкладеннях

Головна сторінка


 
          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 396 від 24.11.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   9 грудня 1999 р.
 vd991124 vn396            за N 848/4141
 
         Про  затвердження  Положення
         про проведення Всеукраїнського
         конкурсу "Класний  керівник:
            крок у XXI століття"
 
   Відповідно до Положення про Міністерство освіти України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.92
N 384 ( 384-92-п ), та з метою підвищення ролі класного керівника,
майстра  виробничого  навчання у виконанні основних завдань,
покладених на загальноосвітні,  професійно-технічні  навчальні
заклади Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ), Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити  Положення  про  проведення Всеукраїнського
конкурсу "Класний керівник: крок у XXI століття" (додається).
   2. Провести   протягом   1999/2000  навчального  року
Всеукраїнський конкурс "Класний керівник: крок у XXI століття".
   3. Управлінню   гуманітарної   освіти   та  виховання
(Лукашевич М.П.) до січня 2000 року внести пропозиції щодо складу
центрального  оргкомітету  та  журі  Всеукраїнського конкурсу
"Класний керівник: крок у XXI століття".
   4. Управлінню   гуманітарної   освіти   та  виховання
(Лукашевич М.П.),  Головному  управлінню  середньої  освіти
(Бачев Д.О.)  здійснити  організаційно-педагогічне забезпечення
проведення Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у
XXI століття".
   5. Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій:
   5.1. Довести  Положення  про  проведення  Всеукраїнського
конкурсу "Класний керівник: крок у XXI століття" до відома
керівників  загальноосвітніх,  професійно-технічних  навчальних
закладів.
   5.2. Здійснити організаційні заходи щодо проведення 1-го та
2-го етапів Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у
XXI століття".
   5.3. Забезпечити участь у Всеукраїнському зборі переможців
3-го етапу Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник: крок у
XXI століття".
   6. Скасувати наказ Міністерства освіти України від 21.06.99
N 208 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Класний керівник:
крок у XXI століття".
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра О.Я.Савченко.
 
 Міністр                        В.О.Зайчук
                        Затверджено
                        Наказ Міністерства
                        освіти України
                        24.11.99 N 396
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   9 грудня 1999 р.
                   за N 848/4141
    Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу
       "Класний керівник: крок у XXI століття"
           1. Загальні положення
   1.1. Всеукраїнський конкурс "Класний керівник: крок у XXI
століття"  започатковується  з метою підтримки творчої праці
вчителів, підвищення їх майстерності, популяризації педагогічних
здобутків, підвищення ролі класного керівника (куратора, класного
наставника тощо), майстра виробничого навчання  у  виконанні
основних   завдань,   покладених   на   загальноосвітні,
професійно-технічні навчальні заклади  Законом  України  "Про
освіту" ( 1060-12 ).
   Конкурс носить індивідуальний характер.
   1.2. Завдання конкурсу:
   пошук нових форм, методів, моделей організації  виховної
роботи з учнями;
   виявлення найбільш творчих класних керівників;
   поширення кращого досвіду в організації виховної роботи з
учнями;
   створення інформаційного  банку  даних  кращих  прикладів
педагогічного досвіду роботи  класних  керівників  (кураторів,
класних наставників тощо) загальноосвітніх і професійно-технічних
навчальних   закладів,   майстрів   виробничого   навчання
професійно-технічних навчальних закладів.
   1.3. Всеукраїнський конкурс "Класний керівник: крок у XXI
століття" проводить Міністерство освіти України разом з Академією
педагогічних наук України при підтримці Творчої спілки вчителів
України, ЦК профспілок працівників освіти.
   Інформаційний спонсор - Редакція освітянських видань (газета
"Позакласний час").
   Міністерство освіти України затверджує центральний оргкомітет
конкурсу і журі.
   Центральний оргкомітет встановлює порядок відбору поданих на
конкурс матеріалів, умови та порядок проведення завершального
етапу конкурсу.
         2. Порядок і термін проведення
   2.1. Всеукраїнський конкурс "Класний  керівник:  крок  у
XXI століття" проводиться у два тури.
   Перший тур - проводиться поетапно:
   1-й етап  - районний, міський (крім професійно-технічних
навчальних закладів)
                 - вересень - листопад 1999 року.
   2-й етап - в Автономній Республіці Крим, обласний, Київський
та Севастопольський міський
              - грудень 1999 року - лютий 2000 року.
   3-й етап - Всеукраїнський, завершальний
                       - квітень 2000 року.
   Другий тур - збір переможців
                   - липень - серпень 2000 року.
   Умови фінансування  збору  та  термін  проведення будуть
повідомлені додатково.
   2.2. Для  проведення першого туру утворюються відповідні
оргкомітети конкурсу і журі, які розробляють умови та порядок
проведення 1-го і 2-го етапів конкурсу, визначають переможців і
форми їх нагородження.
   Склад районного  (міського)  оргкомітету конкурсу і журі
затверджується районним (міським) відділом (управлінням) освіти за
поданням районного (міського) методичного кабінету.
   Склад оргкомітету і журі конкурсу в Автономній Республіці
Крим,  областях,  містах Києві та Севастополі затверджується
відповідним органом управління освіти за поданням  Інституту
післядипломної освіти.
            3. Учасники конкурсу
   3.1 У Всеукраїнському конкурсі "Класний керівник: крок у
XXI століття" можуть брати участь учителі, класні  керівники
(куратори,  класні  наставники  тощо)  загальноосвітніх  і
професійно-технічних навчальних закладів, майстри  виробничого
навчання професійно-технічних навчальних закладів незалежно від
одержаної освіти, набутого фаху, педагогічного стажу, віку.
   3.2. Для  участі  в конкурсі претендент подає районному
(міському) оргкомітету:
   заяву про участь у конкурсі;
   анотацію власного досвіду роботи з вихованцями, у  якій
зазначено провідну ідею, мету, новизну, практичну значущість тощо.
В анотації бажано вказати:
   характеристику досвіду   за   інноваційним  потенціалом
(модифікаційний, що пов'язаний з удосконаленням, раціоналізацією
відомих методик, ідей тощо; комбінаторний, що полягає у нових
конструктивних поєднаннях відомих ідей, методик виховної роботи;
авторський, радикальний - упровадження оригінальних ідей, форм,
методів виховання);
   рівень актуальності  досвіду  (для  конкретного  дитячого
колективу; для конкретної школи чи школи зі схожими умовами; для
цього регіону);
   репрезентативність досвіду,  тобто   тривалість   його,
підтвердження в роботі інших педагогів, шкіл;
   відповідність досвіду вимогам  раціонального  використання
часу, засобів, витрат.
   Обсяг поданого матеріалу не повинен перевищувати 4 сторінок.
   Оригінал друкується на папері формату А-4 через 2 інтервали.
Відтиски на папері повинні бути чіткими.
   Розмірні показники друку:
   в одному рядку 60 + 2 знаки з урахуванням пропусків між
   словами;
   абзацний відступ - 3-5 інтервалів;
   на одній сторінці суцільного тексту - 40 + 2 рядки;
   верхнє поле - 20 мм, праве - 10 мм;
   ліве та нижнє довільне, але не менше 20 мм;
   заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу трьома
   інтервалами.
   На бажання та за можливості претендент подає оргкомітету й
інші матеріали (фотографії, відео- та аудіозаписи), в тому числі
відгуки органів освіти, наукових установ, громадських організайцій
тощо, що глибше висвітлюють його творчі здобутки.
   3.3. До участі в кожному наступному етапі  допускаються
переможці попереднього за умови подання оргкомітету матеріалів,
зазначених у пункті 8 цього Положення.
   3.4. Центральний  оргкомітет  конкурсу  приймає  заяви з
матеріалами до 25 березня 2000 року:
   252135, м.Київ, проспект Перемоги, 10, Міносвіти України,
   Управління гуманітарної освіти та виховання.
   За результатами розгляду матеріалів претендентам надсилається
інформація про подальшу участь в конкурсі або  обгрунтована
відмова.
       4. Визначення переможців та нагородження
   Підсумки конкурсу проводяться на кожному етапі відповідними
органами освіти.
   За рішенням журі 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу "Класний
керівник: крок у XXI століття" центральний оргкомітет приймає
рішення про нагородження переможців відзнаками Міністерства освіти
України, преміями, подарунками.
   Узагальнений матеріал з досвіду роботи буде опублікований в
інформаційно-методичному збірнику Міністерства освіти України.
Головна сторінка