Поиск по сайту:Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про принципи співробітництва в нафтогазових галузях

Головна сторінка


           З А К О Н У К Р А Ї Н И
    Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом
    Республіки Казахстан про принципи співробітництва
           в нафтогазових галузях
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 11-12, ст.46 )
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Угоду між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про
принципи співробітництва в нафтогазових галузях ( 398_006 ),
підписану 9 липня 1996 року в м. Києві, ратифікувати.
   2. У статтях 2 та 3 Угоди під терміном "інші товари" слід
розуміти товари, що стосуються нафтогазових галузей.
   3. Щорічні окремі протоколи між Державним комітетом нафтової,
газової та нафтопереробної промисловості України та Міністерством
нафтової і газової промисловості Республіки Казахстан, що згідно
із статтею 3 Угоди є невід'ємною частиною цієї Угоди, подаються
Урядом на ратифікацію до Верховної Ради України за такою ж
процедурою, як і сама Угода.
 
 
 Голова Верховної Ради України            О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 21 листопада 1997 року
     N 668/97-ВР
 
Головна сторінка