Поиск по сайту:Про нагородження Поплавського М.М. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України

Головна сторінка

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 27 листопада 1999 р. N 2159
                Київ
 
   { Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 327 ( 327-2006-п ) від 15.03.2006 }
 
         Про внесення змін до постанови
          Кабінету Міністрів України
          від 2 серпня 1996 р. N 898
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня
1996 р. N 898 ( 898-96-п ) "Про створення Єдиної державної
автоматизованої паспортної системи" (ЗП України, 1996 р., N 16,
ст. 427) такі зміни:
 
   в абзаці другому пункту 1 слово "населення" замінити словами
"фізичних осіб";
 
   абзац третій пункту 1 викласти у такій редакції:
 
   "Визначити замовником  створення  Системи  Міністерство
внутрішніх справ, а з 1 січня 2000 року - Міністерство юстиції,
головним виконавцем робіт - відкрите акціонерне товариство "КП
ОТІ";
 
   абзаци п'ятий і шостий пункту 1 та пункт 2 виключити.
 
 
   Прем'єр-міністр України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд. 39
Головна сторінка