Поиск по сайту:Про створення єдиної бази даних зареєстрованих в Україні лікарських засобів

Головна сторінка


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
               Н А К А З
 
 N 375 від 29.12.2000
 
    Про затвердження заходів Міністерства на виконання
     розпорядження Президента України від 03.11.2000
    N 344/2000-рп "Про додаткові заходи щодо поліпшення
  соціального захисту та медичного обслуговування інвалідів"
 
   На виконання розпорядження Президента України "Про додаткові
заходи щодо  поліпшення  соціального  захисту  та  медичного
обслуговування інвалідів" ( 344/2000-рп ) з метою забезпечення
інвалідам рівних з іншими громадянами можливостей для участі в
соціально-економічному  та  політичному  житті  суспільства,
реалізації інтелектуального та фізичного потенціалу, створення
умов для їх нормальної життєдіяльності, Н А К А З У Ю:
   1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій:
   1.1. Посилити контроль за якістю надання медичної допомоги
інвалідам та ветеранам
                             постійно
   1.2. Продовжити створення при поліклініках медико-соціальних
відділень для обслуговування ветеранів війни,  інвалідів  та
непрацездатних літніх людей
                          2001 - 2002 рр.
   1.3. Продовжити організацію при багатопрофільних лікарнях
відділень сестринського догляду для лікування хронічно хворих
літнього віку та інвалідів
                          2001 - 2002 рр.
   1.4. Забезпечувати  кардіостимуляторами  та  ендопротезами
суглобів вітчизняного  виробництва  малозабезпечених  одиноких
інвалідів, які потребують хірургічного лікування із застосуванням
цих апаратів
                             постійно
   1.5. Забезпечити створення в обласних центрах, мм.Києві та
Севастополі лікарень для хворих на термінальній стадії (хоспіси)
                         протягом 2001 р.
   1.6. Забезпечити    в    поліклінічних   відділеннях
лікувально-профілактичних закладів 100-відсотковий медичний огляд
ветеранів  війни  для  своєчасного  лікування,  профілактики
ускладнення захворювань та виявлення  осіб,  які  потребують
медико-соціальної допомоги
                             постійно
   1.7. Забезпечити надання первинної медико-соціальної допомоги
інвалідам та ветеранам в амбулаторіях, дільничних поліклініках та
інших закладах охорони здоров'я сільської місцевості
                             постійно
   1.8. Забезпечити хворих на цукровий діабет  вітчизняними
лікувальними засобами.
                             постійно
   2. Начальнику  управління  медико-соціальної  експертизи
(Марунич В.В.) з метою вдосконалення організації роботи  та
підвищення якості надання медико-соціальної експертної допомоги
ветеранам та інвалідам:
   2.1. Розробити проект Порядку встановлення груп інвалідності
                        I півріччя 2001 р.
   2.2. Провести поглиблений аналіз причин інвалідності серед
категорії "інвалід з дитинства" та підготувати аналітичний огляд
за 2000 рік
                        I півріччя 2001 р.
   2.3. Розробити  та  затвердити  стандарти  проведення
медико-соціальної експертизи хворих та інвалідів з віддаленими
наслідками відкритої черепно-мозкової травми
                         протягом 2001 р.
   2.4. Розробити проект Переліку захворювань і вад, при яких
інвалід не може бути допущений до керування автомобілем з ручним
керуванням
                        I півріччя 2001 р.
   2.5. Розробити методичні рекомендації щодо організації роботи
обласних (центральних  міських)  медико-соціальних  експертних
комісій
                        II півріччя 2001 р.
   2.6. Розробити проект наказу Міністерства "Про вдосконалення
системи інформаційного забезпечення медико-соціальної експертизи"
                        II півріччя 2001 р.
   2.7. Розробити проект Порядку визнання інвалідами колишніх
військовослужбовців
                        I півріччя 2001 р.
   2.8. За погодженням з Міністерством праці та соціальної
політики України розробити та затвердити Порядок  переогляду
інвалідів щодо їх спроможності керувати автомобілем
                        II півріччя 2001 р.
   3. Начальнику  управління  медико-соціальної  експертизи
Маруничу В.В., директору НДЇ медико-екологічних проблем Донбасу і
вугільної промисловості Мухіну В.В. розробити орієнтовний Перелік
показаних професій, умов і характеру праці для працевлаштування
інвалідів із поєднаними формами захворювань і наслідків травм
                        I півріччя 2001 р.
   4. Начальнику  управління  медико-соціальної  експертизи
Маруничу  В.В.,  директору  Українського  державного  НДЇ
медико-соціальних проблем інвалідності Іпатову А.В., начальнику
управління охорони здоров'я Дніпропетровської облдержадміністрації
Василишину  Р.В  організувати  і  провести  науково-практичну
конференцію на тему:  "Актуальні  проблеми  реабілітації  та
медико-соціальної експертизи"
                        II півріччя 2001 р.
   5. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій:
   5.1. Здійснити аналіз причин первинної інвалідності дітей,
результати аналізу заслухати на засіданні колегії органу охорони
здоров'я
                        I півріччя 2001 р.
   5.2. Продовжити створення та забезпечення роботи центрів
медичної реабілітації для дітей
                         протягом 2001 р.
   5.3. Забезпечити підвищення кваліфікації лікарів, педагогів,
логопедів, медичних психологів, педагогів-дефектологів та інших
спеціалістів реабілітаційних центрів на всіх видах післядипломної
освіти
                         протягом 2001 р.
   6. Начальнику управління забезпечення лікарськими засобами та
виробами медичного призначення Державного департаменту з контролю
за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів
медичного призначення Павелко Н.Ю., Міністру охорони здоров'я
Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій:
   6.1. Продовжити роботу щодо розширення мережі "ветеранських
аптек"
                          2001 - 2002 рр.
   6.2. Щоквартально подавати інформацію  щодо  забезпечення
лікарськими засобами та виробами медичного призначення пільгових
груп населення відповідно до Переліку, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17.08.98 N 1303, (1303-98-п ) до
Державного  департаменту  з контролю за якістю, безпекою та
виробництвом лікарських засобів згідно з додатком
                         протягом 2001 р.
   7. Начальникам  Головного управління організації медичної
допомоги населенню Гойді Н.Г.,  управління  медико-соціальної
експертизи Маруничу В.В., управління забезпечення лікарськими
засобами та виробами медичного призначення Державного департаменту
з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів
і виробів медичного призначення Павелко Н.Ю. організовувати роботу
щодо узагальнення та запровадження в закладах охорони здоров'я
передового  вітчизняного  та  світового  досвіду  з  питань
медико-соціального обслуговування та реабілітації інвалідів, їх
медикаментозного забезпечення.
                             постійно
   8. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників Міністра Картиша А.П., Коротка О.С., Поляченка Ю.В.
 
 В.о.Міністра                    О.О.Бобильова
Головна сторінка