Поиск по сайту:Про проект Закону України про особливості сплати податків і зборів сільськогосподарськими товаровиробниками

Головна сторінка


            П О С Т А Н О В А
         ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     Про проект Закону України про особливості сплати
       податків і зборів сільськогосподарськими
            товаровиробниками
 
   Президія Верховної Ради України п о с т а н о в л я є:
   Постійним комісіям  Верховної  Ради  України  з  питань
агропромислового комплексу,  земельних ресурсів та соціального
розвитку села, з питань фінансів і банківської діяльності та з
питань бюджету доопрацювати проект Закону про особливості сплати
податків і  зборів  сільськогосподарськими  товаровиробниками.
Повернутися до розгляду цього законопроекту після прийняття Закону
про плату за землю.
 
 
 Голова Верховної Ради України               О.МОРОЗ
 
 м. Київ, 26 грудня 1994 року
     N 314/94-ПВ
 
Головна сторінка