Поиск по сайту:Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною і Антігуа і Барбудою

Головна сторінка

               Протокол
       про встановлення дипломатичних відносин
        між Україною і Антігуа і Барбудою
 
 
   Дата підписання: 17 березня 1993 р.
   Набуття чинності: 17 березня 1993 р.
 
   Україна і Антігуа і Барбуда, бажаючи розвивати і зміцнювати
між ними відносини дружби і співробітництва,
 
   вирішили встановити  дипломатичні  відносини  на  рівні
Посольств, з призначенням послів за  сумісництвом,  з  дати
підписання  цього  Протоколу  у  відповідності з положеннями
Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961
року ( 995_048 ).
 
   Україна і Антігуа і Барбуда домовились розвивати відносини
між ними на основі принципів, закріплених у Статуті Організації
Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
 
   Здійснено у  Нью-Йорку  17  березня  1993 року, у двох
примірниках, українською та англійською мовами, причому обидва
тексти мають однакову силу.
 
 За Україну               За Антігуа і Барбуду
 
 (підпис)                    (підпис)
 
 Віктор Г. Батюк            Ліонел Александер Херст
 Надзвичайний і Повноважний       Надзвичайний і Повноважний
 Посол, Постійний представник      Посол, Постійний
 України при Організації        представник Антігуа і
 Об'єднаних Націй            Барбуди при Організації
                    Об'єднаних Націй
Головна сторінка