Поиск по сайту:Рішення щодо проекту Положення про Координаційно-консультативний Комітет Співдружності Незалежних Держав

Головна сторінка

               Рішення
           щодо проекту Положення
      про Координаційно-консультативний Комітет
         Співдружності Незалежних Держав
 
 
   Дата підписання Україною:   12 березня 1993 р.
   Набуття чинності для України: 12 березня 1993 р.
 
   Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав вирішила:
 
   1. Взяти до відома повідомлення Координатора Робочої групи
Ради глав держав та Ради глав урядів СНД про хід підготовки
проекту  Положення  про  Координаційно-консультативний Комітет
Співдружності.
 
   2. Урядам держав-учасниць Співдружності 30 березня 1993 року
направити до Робочої групи Ради глав держав та Ради глав урядів
Співдружності заступників глав урядів, що займаються питаннями
співробітництва в рамках Співдружності, для підготовки проектів
положень про Координаційно-консультатавний Комітет та Виконавчий
Секретаріат Співдружності з урахуванням концептуальних підходів,
вироблених у ході обговорення, маючи на увазі, що зазначені
проекти повинні бути надані на розгляд чергового засідання Ради
глав держав.
 
   Вчинено в місті Москві 12 березня 1993 року в  одному
оригінальному  примірнику  російською  мовою.  Цей  примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить
державам, які підписали це Рішення, його завірену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
                         (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Російської Федерації
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Республіки Таджикистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Туркменистану
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Киргизстан           України
   (підпис)                  (підпис)
Головна сторінка