Поиск по сайту:Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України

Головна сторінка


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
              Н А К А З
            06.10.1999 N 243
 
     Про статус Української фармацевтичної академії
 
   На виконання Указу Президента України від 6 вересня 1999 року
N 1121/99 ( 1121/99 ) "Про статус Української фармацевтичної
академії" Н А К А З У Ю:
   1. Начальнику  Управління  освіти  та  медичної  науки
Міністерства охорони здоров'я України Ю.В.Вороненку:
   1.1. Внести пропозиції щодо персонального складу наглядової
ради Національної фармацевтичної академії України.
   1.2. Внести пропозиції щодо внесення зміни до укладеного з
ректором Академії контракту в частині, що стосується зміни статусу
вищого навчального закладу.
   1.3. Подати до Міністерства освіти  України  інформацію,
необхідну для внесення змін до Державного реєстру вищих навчальних
закладів України.
   2. Ректору Національної фармацевтичної  академії  України
Черниху В.П.:
   2.1. Підготувати  та подати до 25 жовтня 1999 року на
затвердження МОЗ України проект статуту Академії.
   2.2. Забезпечити виготовлення гербових печаток, штампів та
бланкової документації Академії.
   3. Начальнику Головного управління економіки Барановій Т.Ф.
внести необхідні зміни у порядок  фінансування  Академії  у
відповідності до його статусу.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління освіти та медичної науки Вороненка Ю.В.
 
 Міністр                      Р.В.Богатирьова
 
Головна сторінка