Поиск по сайту:Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом учених Національної академії наук

Головна сторінка

                    КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
                    від 16 липня 2008 р. N 650
                               Київ
 
                  Про внесення зміни у додаток 1
             до постанови Кабінету Міністрів України
                   від 26 лютого 2000 р. N 403
 
 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:
 
     1. У  додатку  1  до постанови Кабінету Міністрів України від
26 лютого 2000 р. N 403 ( 403-2000-п ) "Про затвердження граничної
чисельності  працівників  апарату  міністерств,  інших центральних
органів  виконавчої  влади  і  підпорядкованих  їм  територіальних
органів   та  встановлення  ліміту  легкових  автомобілів,  що  їх
обслуговують" (Офіційний вісник України,  2000 р.,  N 9,  ст. 339;
2001  р.,  N 20,  ст.  851;  2007 р.,  N 93,  ст.  3406) у позиції
"Міністерство аграрної  політики"  цифри  "452"  замінити  цифрами
"472".
 
     2. Взяти  до  відома,  що  видатки,  пов'язані із збільшенням
чисельності   працівників    Міністерства    аграрної    політики,
здійснюються  у  межах  коштів,  передбачених у Державному бюджеті
України на 2008 рік  (  107-17  )  для  оплати  праці  працівників
апарату Міністерства.
 
 
     Прем'єр-міністр України                           Ю.ТИМОШЕНКО
 
     Iнд. 40
Головна сторінка