Поиск по сайту:Про відповідність пайового інвестиційного фонду "Прінком - Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу Акціонерного товариства відкритого типу "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ

Головна сторінка

    ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            13.11.2007 N 2130
 
 
        Про відповідність пайового закритого
     недиверсифікованого венчурного інвестиційного
      фонду "Композит" ТОВ "Венчурні інвестиційні
     проекти" щодо мінімального обсягу активів IСI
 
 
   Відповідно до  статті  42 Закону України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та  корпоративні  інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ), п. 2.8 Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів IСI, затвердженого рішенням Комісії
від 09.01.2003 N 3 ( z0092-03 ) (зі змінами), та на підставі звіту
про результати  розміщення  цінних  паперів  IСI,  наданого
ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти", Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Визнати пайовий закритий недиверсифікований  венчурний
інвестиційний фонд "Композит" (код за ЄДРIСI 233738) ТОВ "Венчурні
інвестиційні проекти" (04053, м. Київ, вул. Артема,  37-41,
ліцензія АБ N 323031 від 14.12.2005 на здійснення професійної
діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з управління
активами: діяльність з управління активами інститутів спільного
інвестування;  діяльність  з  управління  активами  пенсійних
фондів) таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу
активів IСI.
 
   2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку  Ю.Назаренку  забезпечити  опублікування цього
рішення відповідно до вимог законодавства України.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
 
                    Протокол засідання Комісії
                    від 13 листопада 2007 N 58
Головна сторінка