Поиск по сайту:Про відповідність Закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Аверс" ТОВ "Компанія з управління активами "Акорд Інвест" щодо мінімального обсягу активів ІСІ

Головна сторінка

    ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            13.11.2007 N 2134
 
 
          Про відповідність Закритого
       недиверсифікованого венчурного пайового
      інвестиційного фонду "Аверс" ТОВ "Компанія
        з управління активами "Акорд Iнвест"
        щодо мінімального обсягу активів IСI
 
 
   Відповідно до статті 42 Закону України  "Про  інститути
спільного  інвестування  (пайові та корпоративні інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ), п. 2.8 Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів IСI, затвердженого рішенням Комісії
від 09.01.2003 N 3 ( z0092-03 ) (зі змінами), та на підставі звіту
про результати  розміщення  цінних  паперів  IСI,  наданого
ТОВ "Компанія з управління активами "Акорд Iнвест", Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Визнати  Закритий недиверсифікований венчурний пайовий
інвестиційний фонд "Аверс" (код за ЄДРIСI 233621) ТОВ "Компанія з
управління активами  "Акорд  Iнвест"  (04053,  м.  Київ,
вул. Воровського, 5, ліцензія АВ N 189835 від 12.12.2006 на
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності
з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами)  таким,  що  відповідає  вимогам  щодо
мінімального обсягу активів IСI.
 
   2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку  Ю.Назаренку  забезпечити  опублікування цього
рішення відповідно до вимог законодавства України.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
 
                    Протокол засідання Комісії
                    від 13 листопада 2007 N 58
Головна сторінка