Поиск по сайту:Про відповідність пайового закритого дедиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Прем'єрний" ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" щодо мінімального обсягу активів ІСІ

Головна сторінка

    ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р I Ш Е Н Н Я
 
            13.11.2007 N 2132
 
 
        Про відповідність пайового закритого
     дедиверсифікованого венчурного інвестиційного
     фонду "Прем'єрний" ТОВ "Венчурні інвестиційні
     проекти" щодо мінімального обсягу активів IСI
 
 
   Відповідно до  статті  42 Закону України "Про інститути
спільного інвестування (пайові та  корпоративні  інвестиційні
фонди)" ( 2299-14 ), п. 2.8 Положення про порядок розміщення,
обігу та викупу цінних паперів IСI, затвердженого рішенням Комісії
від 09.01.2003 N 3 ( z0092-03 ) (зі змінами), та на підставі звіту
про результати  розміщення  цінних  паперів  IСI,  наданого
ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти", Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку В И Р I Ш И Л А:
 
   1. Визнати пайовий закритий недиверсифікований  венчурний
інвестиційний фонд  "Прем'єрний"  (код  за  ЄДРIСI  233704)
ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" (04053, м. Київ, вул. Артема,
37-41, ліцензія  АБ  N323031  від  14.12.2005  на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з
управління активами: діяльність з управління активами інститутів
спільного інвестування; діяльність з управління активами пенсійних
фондів) таким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу
активів IСI.
 
   2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку  Ю.Назаренку  забезпечити  опублікування цього
рішення відповідно до вимог законодавства України.
 
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Ю.Назаренка.
 
 Голова Комісії                      А.Балюк
 
                    Протокол засідання Комісії
                    від 13 листопада 2007 N 58
Головна сторінка