Поиск по сайту:Про внесення змін до Порядку обслуговування громадян залізничним транспортом

Головна сторінка

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 14 листопада 2007 р. N 1320
                Київ
 
      Про внесення змін до Порядку обслуговування
         громадян залізничним транспортом
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до  Порядку  обслуговування  громадян  залізничним
транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1997 р. N 252 ( 252-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 12, с. 167; 1999 р., N 42, ст. 2096;
2002 р., N 34, ст. 1588, N 37, ст. 1736; 2004 р., N 31, ст. 2067,
N 41, ст. 2708; 2005 р., N 52, ст. 3291; 2007 р., N 41, ст. 1618),
зміни, що додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Iнд. 21
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 14 листопада 2007 р. N 1320
 
               ЗМIНИ,
       що вносяться до Порядку обслуговування
         громадян залізничним транспортом
              ( 252-97-п )
 
 
   1. У пункті 3 Порядку ( 252-97-п ) слова "Мінтрансом" і
"Держстандартом"   замінити  словами  "Мінтрансзв'язку"  і
"Держспоживстандартом".
 
   2. Пункти 19, 21 і 23 викласти у такій редакції:
 
   "19. Оформлення проїзних документів, крім тих, що дають право
на пільговий та безоплатний проїзд, здійснюється без подання
паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу.";
 
   "21. Оформлення проїзного документа, що  дає  право  на
пільговий та безоплатний проїзд, здійснюється за пред'явленням
оригіналів документів, що підтверджують таке право, з внесенням до
проїзного  документа  прізвища  та ініціалів особи і номера
документа, що підтверджує право на пільговий та безоплатний
проїзд.
 
   У проїзному  документі  на  проїзд у поїзді приміського
сполучення прізвище та ініціали особи не зазначаються.";
 
   "23. Проїзні та  перевізні  документи  з  виправленнями,
додатковими написами, зробленими особами, до компетенції яких це
не належить, а також підроблені вважаються недійсними і гроші за
них, як і за загублені, не повертаються.
 
   Пошкоджений проїзний  документ  (склеєний,  підмочений,
обгорілий, розірваний тощо) поновлюється суб'єктом господарської
діяльності, який його продав, у разі збереження на проїзному
документі інформації в обсязі, достатньому для його ідентифікації.
Порядок поновлення проїзного документа та повернення вартості
невикористаного поновленого проїзного  документа  визначається
Правилами ( z0310-07 ).".
 
   3. У пункті 31 слово "загальними" виключити.
 
   4. У пункті 69:
 
   доповнити абзац перший реченням такого змісту: "Категорії
поїздів і вагонів встановлюються Правилами ( z0310-07 ).";
 
   абзац другий виключити.
 
   5. Доповнити перше речення пункту 72 після слів "повинні
бути" словом "пронумеровані,".
Головна сторінка