Поиск по сайту:Про додаткові заходи щодо забезпечення енергоносіями

Головна сторінка


 
    ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
           ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
        ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
 
 N 07-04/554-7820 від 12.08.99
   м.Київ
 
 vd990812 vn07-04/554-7820
 
      Щодо форми та порядку заповнення реєстру про
     надходження фіксованого сільськогосподарського
       податку у натуральній формі до органів
             Пенсійного фонду
 
   Державне казначейство,  Державна  податкова адміністрація,
Пенсійний фонд та Фонд соціального страхування України надсилають
для керівництва в роботі форму та порядок заповнення реєстру про
надходження  фіксованого  сільськогосподарського  податку  у
натуральній формі до органів Пенсійного фонду.
 
Відділення Пенсійного Орган державного    Державна податкова
фонду         казначейства      адміністрація
 
_____________________ ___________________ ______________________
  (район, місто,    (район, місто,     (район, місто,
    область)       область)        область)
               Реєстр
    про надходження фіксованого сільськогосподарського
          податку у натуральній формі
          за _______________ 1999 р.
              (місяць)
 
------------------------------------------------------------------
 NN |                         | Сума,
   |                         | грн.
-----+-------------------------------------------------+----------
 1. |Реквізити платника податку            |
 1.1.|Ідентифікаційний код платника          |
 1.2.|Назва                      |
 1.3.|Місцезнаходження                 |
-----+-------------------------------------------------+----------
 2. |Сума податку, яка підлягає згідно з даними    |
   |Розрахунку сплаті у звітному місяці       |
-----+-------------------------------------------------+----------
 3. |Розмір частини фіксованого сільськогосподарського|
   |податку, що виданий в натуральній формі пенсіо- |
   |нерам в рахунок боргу з фінансування пенсій   |
-----+-------------------------------------------------+----------
 4. |Дата розрахунку платника з Пенсійним фондом   |
------------------------------------------------------------------
   Керівник відділення Пенсійного фонду
 
у __________________    ______________   ___________________
  (район, місто,      (підпис)        (П.І.Б.)
   область)
   Дата надходження реєстру до
   податкового органу ________________________________
   Дата надходження реєстру до органу
   Державного казначейства ___________________________
   Органами державних податкових адміністрацій  на  підставі
реєстрів, що подаються органами Пенсійного фонду, провадяться в
картках особових рахунків платників записи про зарахування коштів
в рахунок сплати фіксованого сільськогосподарського податку.
   При цьому розрахунок платника податку з органами соціального
страхування після розрахунку з Пенсійним фондом у натуральній
формі здійснюється шляхом перерахування платником належної до
сплати органам соціального страхування суми безпосередньо на
рахунки органів, де вони зареєстровані як платники збору на
обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування
України, минаючи  окремий  (розподільчий)  рахунок  відділень
Держказначейства. Підставою для проведення органами державної
податкової служби у особовому рахунку  платника  фіксованого
сільськогосподарського податку сплаченої суми є копія платіжного
доручення про перерахування коштів на рахунки органів Фонду, які
передаються органами Фонду до відповідних податкових органів.
   Копія платіжного  доручення  про  перерахування  частини
фіксованого сільськогосподарського податку на рахунки органів
реєстрації платників збору до Фонду соціального  страхування
надається ним і до органу Державного казначейства України.
   На 1 число кожного місяця відділеннями Пенсійного фонду та
органами  реєстрації  платників  збору  до Фонду соціального
страхування, податковими органами  та  органами  казначейства
проводиться звірка по сумах фіксованого сільськогосподарського
податку.
 
 Головне управління Державного
 казначейства України
 12.08.99 р. N 07-04/554-7820
 Заступник начальника                 О.С.Даневич
 
 Державна податкова
 адміністрація України
 30.07.99 р. N 6713/5/18-0616
 Заступник Голови                   В.А.Онищенко
 
 Пенсійний фонд України
 11.08.99 р. N 04/4229
 Заступник Голови                А.В.Боніславський
 
 Фонд соціального
 страхування України
 12.08.99 р. N 08-06-920
 Голова правління                   О.В.Ефіменко
 
 "Вісник податкової служби України", N 32/99
Головна сторінка