Поиск по сайту:Про Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу

Головна сторінка


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 22-0112/10-35 від 03.01.97
   м.Київ
 
 vd970103 vn22-0112/10-35
 
         Про орендні (лізингові) операції
 
   Повідомляємо, що  відповідно  до  Закону  України  "Про
оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р. N 334/94-ВР
орендна (лізингова)  операція  - господарча операція суб'єкта
підприємницької діяльності (орендодавця), що передбачає передачу
права користування  матеріальними  цінностями  іншому суб'єкту
підприємницької діяльності(орендатору) на платній основі та на
визначений строк. Орендні (лізингові) операції здійснюються у
вигляді оперативної і фінансової оренди (лізингу).
   Підпунктом 9.1.4 пункту 9.1 статті 9 зазначеного Закону
передбачено віднесення на витрати по обслуговуванню виробничого
процесу проведення поточного ремонту основних виробничих фондів, у
тому числі взятих у тимчасове користування за угодами оперативної
оренди.
   Щодо витрат, понесених орендарем на  капітальний  ремонт
орендованих будівель  (приміщень)  нежитлового призначення, то
відповідно до підпункту 9.4.4 пункту 9.4 статті 9 зазначеного
Закону, вони підлягають амортизації щомісячно рівними частками
протягом строку дії договору оренди.
   Враховуючи, що   оперативна  оренда  стосується  лише
господарських операцій між суб'єктами підприємницької діяльності,
при вирішенні  питання  віднесення витрат на ремонт квартири
(житлового будинку), яка є у власності громадянина і надана ним в
оперативну оренду  підприємству,  слід  виходити  з того, чи
зареєстрований цей  громадянин  як  суб'єкт  підприємницької
діяльності (без створення юридичної особи).
   Якщо громадянин - власник квартири (житлового будинку) не
зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності, зазначені
витрати як на поточний, так і на капітальний ремонт, здійснюються
за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства.
У разі відповідної реєстрації громадянина - власника житла як
суб'єкта підприємницької діяльності віднесення витрат на його
ремонт здійснюється згідно із зазначеними пп.9.1.4 та 9.4.4 Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28.12.94 р.
N 334/94-ВР.
   При цьому слід враховувати, що з 01.09.96 р. відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 31.07.96 р.  N 1029
( 1029-96-п ) "Про вдосконалення порядку здачі в оренду житлових
приміщень" здача квартир, житлових будинків в оренду фізичним та
юридичним особам здійснюється їх власниками або наймачами на
підставі оформлення договорів оренди, що підлягають обов'язковій
реєстрації  у житлово-комунальних  підприємствах  за  місцем
проживання   орендодавця.  Житлово-комунальні   підприємства
зобов'язані щомісячно  подавати  зведену  інформацію   про
зареєстровані договори оренди та їх копії в органи  державної
податкової адміністрації за місцем проживання орендодавців. Таким
чином, для  підтвердження правомірності віднесення витрат по
ремонту орендованої квартири (житлового будинку) на собівартість,
підприємству слід отримати довідку податкової адміністрації за
місцем проживання орендодавця про факт  реєстрації  його як
суб'єкта підприємницької діяльності без створення юридичної особи
та   отримання  копії  договору  оренди,  зареєстрованого
житлово-комунальним підприємством.
 
 Заступник голови                    Г.Оперенко
 
 "Галицькі контракти", 5/97
Головна сторінка