Поиск по сайту:Про централізований валютний рахунок Державної митної служби України

Головна сторінка


 
          НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
        Департамент валютного регулювання
      Управління методології валютного регулювання
               Л И С Т
 
 N 13-134/9-13 від 03.01.97
   м.Київ
 
 vd970103 vn13-134/9-13
                   Кримському республіканському,
                   по м.Києву і Київській обл.,
                   обласним     управлінням
                   Національного банку України
                   Уповноваженим банкам
                   Державному митному комітету
                   України
                   Державній     податковій
                   адміністрації України
 
        Про централізований валютний рахунок
         Державної митної служби України
 
   Національний банк України доводить до відома, що відповідно
до Тимчасового порядку використання валюти як засобу платежу на
території  України обов'язковий продаж іноземної валюти, яка
прийнята митними органами як сплата митних платежів та зборів,
повинна  в  повній  сумі  перераховуватись  митницями  на
централізований валютний рахунок Державної митної служби України,
з  якого  і  здійснюється  обов'язковий  продаж  валюти  на
міжбанківському валютному ринку України.
 
 Перший заступник
 Голови Правління                    В.О.Бондар
Головна сторінка