Поиск по сайту:Про порядок проведення перерахунків прибуткового податку з громадян за 1996 рік

Головна сторінка


 
       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 17-0114/10-46 від 03.01.97
   м.Київ
 
 vd970103 vn17-0114/10-46
                Державним податковим адміністраціям
                в Автономній Республіці Крим,
                областях, мм.Києві і Севастополі
 
     Про порядок проведення перерахунків прибуткового
         податку з громадян за 1996 рік
 
   Згідно із Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (стаття 9),
підприємства, установи і організації усіх форм власності, які
проводили протягом 1996 року виплати доходів громадянам за місцем
їх основної роботи, зобов'язані до 1 лютого 1997 року зробити
перерахунки прибуткового податку за сукупним річним доходом.
   При проведенні перерахунків розмір одержаних громадянами в
1996 році доходів і розмір утриманого (сплаченого) прибуткового
податку визначається в гривнях. Доходи, одержані громадянами до 16
вересня 1996 року, а також суми утриманого (сплаченого) з них
податку, переводяться в гривні у співвідношенні - 1 гривня
дорівнює 100000 карбованцям.
   Сукупний річний оподатковуваний доход складається із сум
місячних доходів, визначених в гривнях з точністю до копійки, які
для обчислення прибуткового податку відкидаються.
   Сума утриманого (сплаченого) прибуткового податку з доходів
визначається з точністю до копійки.
   Враховуючи те, що протягом звітного року не змінювався розмір
неоподатковуваного  мінімуму  і  діяла  єдина  шкала  ставок
прогресивного оподаткування, Державна податкова  адміністрація
України рекомендує проведення перерахунків прибуткового податку за
сукупним річним доходом громадян за методом, який полягає у
визначенні:
   суми річного сукупного оподатковуваного доходу;
   середньомісячного доходу (діленням суми річного сукупного
оподатковуваного доходу на 12);
   прибуткового податку  з середньомісячного оподатковуваного
доходу на підставі діючої шкали ставок оподаткування. Розмір
прибуткового податку обчислюється множенням значення прибуткового
податку за середньомісячним оподатковуваним доходом на 12 місяців.
   Для громадян, які протягом 1996 року при зміні місця роботи
не надавали до бухгалтерії довідки за ф.N 3 за попереднім місцем
роботи, обчислення річної суми належного до сплати прибуткового
податку здійснюється виходячи із кількості фактично відпрацьованих
у році місяців.
   Громадянам, яким згідно із діючим законодавством щомісячно
надаються пільги в розмірах 5, 10, 15 неоподатковуваних мінімумів,
урахування пільг при визначенні суми річного оподатковуваного
доходу при проведенні перерахунків відбувається в розмірах 4, 9,
14 неоподатковуваних мінімумів на місяць, тобто менше на розмір
одного неоподатковуваного мінімуму, який закладено в діючу на цей
час шкалу ставок щодо оподаткування прибутковим податком на
кожного працюючого.
   Приклад.
   Громадянин "К" працював протягом року 10 місяців і отримав
доход  5200  грн. Він має дитину віком до 16 років і як
військовослужбовцю, який проходив службу в складі обмеженого
контингенту радянських військ у Республіці Афганістан, йому надана
пільга на зменшення сукупного оподатковуваного доходу в розмірі 15
неоподатковуваних мінімумів.
   Розмір річного сукупного оподатковуваного доходу громадянина
"К" становитиме 2344 грн. = 5200 грн. - (17 грн. х 14 неоп.мін. х
12 міс.), розмір середньомісячного доходу - 195,33 грн. = (2344
грн. : 12 міс.), розмір прибуткового податку на підставі діючої
шкали ставок оподаткування за середньомісячним оподатковуваним
доходом складає 24,55 грн. = 19,55 грн. + 20% х (195 грн. - 170
грн.), розмір прибуткового податку, належного до сплати за рік -
294,60 грн. = (24,55 грн. х 12 міс.).
   При визначенні суми річного сукупного оподатковуваного доходу
слід враховувати, що додаткове зменшення цієї суми на розмір
одного неоподатковуваного мінімуму доходів на місяць, що становить
204 грн. на рік на кожну дитину віком до 16 років, проводиться за
умови, якщо сукупний річний доход платника податку не перевищує
ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів, тобто 2040 грн. (10
неоп.мін. х 12 міс. х 17 грн.).
   У разі,  якщо  платник  податку має право на одержання
додаткової пільги з кількох підстав, йому надається лише одна,
найбільша. Найбільша додаткова пільга містить у собі розміри
вирахувань, встановлені підпунктами 1 та 2 статті 6 Декрету
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про
прибутковий податок з громадян".
   При визначенні розміру пільг, які передбачені для працівників
сільськогосподарських  підприємств  у  частині  оподаткування
прибутковим податком доходів, одержаних в натуральній формі, слід
враховувати, що доходи, одержані цією категорією працівників до 1
вересня 1996 року у вигляді натуральної оплати праці, до складу
сукупного оподатковуваного доходу не включаються і оподаткуванню
прибутковим податком не підлягають (постанова Кабінету Міністрів
України від 28 грудня 1995 року N 1059 ( 1059-95-п ) "Про
звільнення   натуральної   оплати   праці    працівників
сільськогосподарських підприємств від оподаткування прибутковим
податком").
   Починаючи з 1 вересня (постанова Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 1996 року N 1023 ( 1023-96-п ) "Про заходи щодо
додаткового залучення коштів до Пенсійного фонду") до складу
сукупного річного оподатковуваного доходу зазначених працівників
не включаються доходи, одержані натурою, лише у розмірах, що не
перевищують наростаючим підсумком за календарний рік  одного
неоподатковуваного мінімуму на місяць, тобто за період з 1 вересня
по 31 грудня 1996 року це становитиме  4 неоподатковуваних
мінімумів, або 68 грн. (4 неоп.мін. х 17 грн.).
   Решта доходів, одержана з 1 вересня по 31 грудня 1996 року
працівниками   сільськогосподарських   підприємств  натурою,
включається до сукупного оподатковуваного доходу, виходячи з
середньої ціни реалізації з урахуванням податку на добавлену
вартість.
   Сума матеріальної допомоги, яка не підлягала в 1996 році
оподаткуванню, становить 204 гривні (12 міс. х 17 грн.). Суми
матеріальної допомоги, які перевищують це значення, підлягають
оподаткуванню у складі сукупного оподатковуваного доходу.
   Результати проведених перерахунків підприємства, установи,
організації оформлюють довідкою форми N 3, яка є документом
бухгалтерського обліку і зберігається на підприємстві. Довідка
ф.N 3 видається громадянам на їх вимогу, а також податковим
адміністраціям за їх офіційним письмовим запитом. Разом з тим
підприємства, установи, організації до 1 лютого повинні закінчити
проведення річних перерахунків податку і до 15 лютого повідомити
про це податкові  адміністрації  із  зазначенням  остаточних
результатів перерахунків.
   Відповідно до статті 12 Декрету Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з
громадян" громадяни, які одержували доходи не лише за місцем
основної роботи, зобов'язані до 1 березня 1997 року подати до
податкової адміністрації за місцем проживання декларацію про
сукупний доход, одержаний у 1996 році.
   Перерахунки податку з річного сукупного  оподатковуваного
доходу громадян, які проводять на підставі одержаних від громадян
декларацій податкові адміністрації, здійснюються протягом двох
місяців від дня одержання декларації.
   Громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, як ті, що
мають, так і ті, що не мають основного місця роботи, подають
декларації (в тому числі декларацію про суму річного доходу) у
терміни, передбачені п.4 ст.14 Декрету. Обчислення прибуткового
податку проводиться податковими адміністраціями у 15-денний термін
від дня одержання декларацій від підприємців. Остаточний річний
розрахунок проводиться за встановленою формою. При його проведенні
до  складу  витрат,  які  виключаються  з  доходів фізичних
осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, належать,  зокрема,
сплачені ними протягом року суми внесків до Пенсійного фонду
України.
   Прибутковий податок, який підлягає до сплати громадянами -
суб'єктами підприємницької діяльності (що не  мають  статусу
юридичних осіб) за наслідками проведеного перерахунку з річного
сукупного доходу, зменшується на суму сплаченої ними протягом року
вартості  торгового  патенту на право здійснення операцій з
роздрібної торгівлі (пункт 23 "Положення про порядок реалізації,
обліку  торгових  патентів і контролю за їх використанням",
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 травня
1996 року N 563 ( 563-96-п ). Тобто перерахування до бюджету
прибуткового податку здійснюється у частині перевищення його над
сумою, сплаченою за торговий патент на право зайняттям діяльністю
з роздрібної торгівлі.
   Сума переплати  податку  за  наслідками  перерахунків
прибуткового податку з сукупного доходу за календарний  рік
підлягає поверненню платнику або зараховується за його письмовою
заявою в рахунок майбутніх платежів не пізніше місяця після
проведення розрахунку.
   Повернення зайво сплаченої протягом року суми прибуткового
податку проводиться:
   за доходами, одержаними тільки за місцем основної роботи
громадян, - підприємствами, установами, організаціями;
   за доходами, одержаними з  різних  джерел,  -  органами
Державного  казначейства  за  поданням  державних  податкових
адміністрацій за місцем проживання громадян відповідно до поданих
декларацій.
   Зарахування зайво сплаченого прибуткового податку в рахунок
майбутніх   платежів   оформлюється  державною  податковою
адміністрацією за місцем проживання платника на підставі його
заяви.
   Донараховані суми прибуткового податку підлягають  сплаті
платниками у терміни, зазначені у платіжних повідомленнях, які
мають бути надіслані (вручені) платникові не менш як за 15 днів до
закінчення терміну сплати.
 
 Заступник Голови                    О.І.Шитря
Головна сторінка