Поиск по сайту:Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про підприємництво"

Головна сторінка


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
     Про внесення зміни до статті 4 Закону України
            "Про підприємництво"
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, N 48, ст.415 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   1. Абзац двадцять сьомий частини четвертої статті 4 Закону
України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України,
1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8,
ст. 60, N 36, ст. 317, N 38, ст. 350) викласти у такій редакції:
   "діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг".
   2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 6 жовтня 1999 року
     N 1121-XIV
 
Головна сторінка