Поиск по сайту:Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Узбекистан про взаємний захист таємної інформації

Головна сторінка


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
   Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України
      та Урядом Республіки Узбекистан про взаємний
          захист таємної інформації
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 7, ст.60 )
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки
Узбекистан про взаємний захист таємної інформації ( 860_602 ),
підписану  7  жовтня  1999  року  у м. Києві, ратифікувати
(додається*).
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 15 листопада 2001 року
     N 2800-III
 
_______________
   * Додається до оригіналу.
 
Головна сторінка