Поиск по сайту:Про грубі порушення законодавства Представником Президента України у Переяслав-Хмельницькому районі Київської області

Головна сторінка

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
     Про грубі порушення законодавства Представником
    Президента України у Переяслав-Хмельницькому районі
            Київської області
 
 
   Представник Президента України  у  Переяслав-Хмельницькому
районі  Київської  області  ГРИГОРЕНКО Василь Миколайович на
порушення ст. 3 Закону України "Про представника Президента
України" ( 2167-12 ) не звільнився з посади голови колгоспу імені
Ілліча і продовжує займати згадану посаду.
 
   На порушення ст. 40 Кодексу законів про працю  України
( 322-08 )  В.М.  Григоренко  своїм   розпорядженням  від
4 грудня 1992 року, яке скасовано розпорядженням Представника
Президента України  у  Київській  області, звільнив з роботи
начальника    управління    сільського    господарства
Переяслав-Хмельницької районної    державної   адміністрації
П.І. Сенька в період його тимчасової непрацездатності.
 
   За грубі  порушення  законодавства  України  Представнику
Президента України у Переяслав-Хмельницькому районі Київської
області ГРИГОРЕНКУ Василю Миколайовичу оголосити догану.
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 16 лютого 1993 року
     N 12/93-рп
Головна сторінка