Поиск по сайту:Про закріплення у державній власності пакету акцій ДВАТ "Краснолучвуглебуд"

Головна сторінка


 
          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 7 жовтня 1999 р. N 1066-р
                Київ
 
 
   Затвердити план організаційних заходів з розвитку виставкової
діяльності, що додається.
   Контроль за виконанням цього розпорядження покласти  на
Віце-прем'єр-міністра України Семиноженка В.П.
 
   Прем'єр-міністр України           В.ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд. 28
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 7 жовтня 1999 р. N 1066-р
                ПЛАН
        організаційних заходів з розвитку
           виставкової діяльності
------------------------------------------------------------------
      Захід        |  Термін  |  Виконавці
                | виконання |
------------------------------------------------------------------
1. Підготувати  і  внести  на
розгляд  Кабінету  Міністрів
України пропозиції щодо:
 
підвищення ролі  і   статусу до 10 листо- Експоцентр України
Національного     комплексу пада 1999 р. МЗЕЗторг
"Експоцентр України" як головної        Мінекономіки
виставкової організації України         Торгово-промислова
                        палата України
                        Київська міськ-
                        держадміністрація
 
створення в державі сприятливого до кінця   Мінекономіки
економіко-правового  середовища 1999 р.    Мінфін
для   активізації   участі        Експоцентр України
підприємств, організацій та фірм        Торгово-промислова
незалежно від форми власності,        палата України
передусім суб'єктів малого та        Держпідприємництва
середнього  підприємництва,  у        Держмитслужба
виставковій діяльності
 
підтримки за рахунок державного до 31 січня  Мінекономіки
та     місцевих  бюджетів 2000 р.    Мінфін
виставкових заходів, спрямованих        МЗЕЗторг
на   зростання   експортного        Торгово-промислова
потенціалу країни та зміцнення        палата України
її політичного авторитету
 
внесення змін до законодавства з до кінця   Мінекономіки
питань виставкової діяльності   1999 р.    МЗЕЗторг
                        Мінфін
                        Держмитслужба
                        Торгово-промислова
                        палата України
                        Експоцентр України
                        Мін'юст
 
приєднання України до Конвенції до кінця   Торгово-промислова
"Carnet - ATA"          1999 р.    палата України
                        Держмитслужба
                        МЗС
 
2. Розробити і внести на розгляд
Ради  з  питань  виставкової
діяльності в Україні:
 
пропозиції щодо активізації  і до 1 грудня  Рада міністрів
підвищення рівня організації та 1999 р.    Автономної
проведення регіональних виставок        Республіки Крим,
                        обласні, Київська
                        і Севастопольська
                        міські
                        держадміністрації
                        Експоцентр України
                        Торгово-промислова
                        палата України
                        Мінекономіки
 
пропозиції щодо    визначення до 31 січня  Мінекономіки
основних принципів виставкової 2000 року   МЗЕЗторг
політики і методики підготовки        Торгово-промислова
та участі України у виставках за        палата України
кордоном                    Мінфін
                        Мін'юст
 
проект методики    проведення   -"-      -"-
оцінки результатів економічної
ефективності     виставкової
діяльності
 
3. Відповідно до Закону України щороку до 15 Торгово-промислова
"Про торгово-промислові палати в жовтня    палата України
Україні" інформувати  Раду  з
питань виставкової діяльності в
Україні  про  заходи  щодо
проведення міжнародних виставок,
національних виставок іноземних
держав і окремих іноземних фірм,
які       організовуються
торгово-промисловими палатами в
Україні
 
4. Розробити і здійснити заходи до кінця   Держінформполітики
щодо   рекламної   підтримки 1999 р.    Держтелерадіо
проведення виставкових заходів,
які  організовуються згідно з
планом проведення міжнародних,
українських  національних  і
міжрегіональних  виставок  та
ярмарків  в  Україні. У разі
необхідності подати відповідні
пропозиції Кабінетові Міністрів
України
 
5. Опрацювати питання створення 1 квартал   Мінекономіки
підрозділу з питань міжнародної 2000 р.
виставкової діяльності в апараті
Мінекономіки.    У    разі
необхідності подати відповідні
пропозиції Кабінетові Міністрів
України
Головна сторінка