Поиск по сайту:Про перерахування до Державного бюджету України коштів, що надійшли на рахунки особистих виборчих фондів кандидатів у Президенти України з порушенням Закону України "Про вибори Президента України"

Головна сторінка


 
          ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 351 від 13.10.99
    м. Київ
 
 vd991013 vn351
     Про перерахування до Державного бюджету України
    коштів, що надійшли на рахунки особистих виборчих
    фондів кандидатів у Президенти України з порушенням
     Закону України "Про вибори Президента України"
 
   Перевіркою надходження коштів до особистих виборчих фондів
кандидатів у Президенти України, проведеною відповідно до пункту 8
частини другої статті 15 і частини шостої статті 35 Закону України
"Про вибори Президента України" ( 474-14 ), "Порядку формування
особистих  виборчих  фондів кандидатів у Президенти України,
здійснення контролю за надходженням, достовірністю обліку  і
використанням їх коштів та звітності про них", затвердженого
постановою Центральної виборчої комісії від 24 червня 1999 року N
99  ( v0099359-99 ), із змінами та доповненнями, внесеними
постановою Комісії від 19 серпня 1999 року N 188 ( v0188359-99 ),
виявлені порушення щодо формування зазначених фондів. Відповідно
до частини десятої статті 35 Закону України "Про вибори Президента
України" та статей 11, 12 Закону України "Про Центральну виборчу
комісію"  ( 733/97-ВР )   Центральна   виборча   комісія
п о с т а н о в л я є:
   1. Перерахувати до Державного бюджету України кошти, що
надійшли на рахунки особистих виборчих фондів кандидатів  у
Президенти України з порушенням положень частин першої та десятої
статті 35 Закону України "Про вибори Президента України", а саме:
   1) на рахунок особистого виборчого  фонду  кандидата  у
Президенти України Кучми Л.Д.:
   від ВАТ "Артемівський машинобудівний завод "Перемога праці" у
сумі 1700 (одна тисяча сімсот) грн., платіжне доручення N 1113 від
06.09.99 р. (заборгованість перед бюджетом - лист Державної
податкової адміністрації України про результати перевірки від
04.10.99 р. N 8315/5/23-4116);
   2) на  рахунок  особистого  виборчого фонду кандидата у
Президенти України Ткаченка О.М.:
   від гр. Дурашенка В.М. у сумі 392 (триста дев'яносто дві)
грн., платіжне доручення N 4839 від 30.08.99 р.,
   гр. Пилипчука П.А. у сумі 392 (триста дев'яносто дві) грн.,
платіжне доручення N 4840 від 30.08.99 р.,
   гр. Кушніренка В.Ф. у сумі 396 (триста дев'яносто шість)
грн., платіжне доручення N 1878 від 01.09.99 р.,
   гр. Лось Р.П. у сумі 396 (триста дев'яносто шість) грн.,
платіжне доручення N 1877 від 01.09.99 р.
   (підставні особи - лист Державної податкової адміністрації
України про   результати   перевірки   від  04.10.99  р.
N 8315/5/23-4116).
   2. Печерському відділенню N 3715 м. Києва Ощадного банку
України зазначені кошти у загальній сумі 3276 (три тисячі двісті
сімдесят шість) грн. у тижневий строк перерахувати до Державного
бюджету України на доходний бюджетний рахунок відповідного органу
Державного казначейства  України,  відкритий  за  балансовими
рахунками N 2510 (для КБ), 3510 (для НБУ), "Кошти Державного
бюджету України", код бюджетної класифікації 24040000, символ
банку  172,  "Вилучення  коштів спеціальних фондів цільового
призначення" та повідомити Центральну виборчу комісію.
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Державну
податкову адміністрацію України.
 
 Голова Центральної виборчої комісії           М.РЯБЕЦЬ
Головна сторінка