Поиск по сайту:Щодо державної реєстрації Положення про проведення практик курсантів, студентів та слухачів Академії митної служби України та Коледжу Академії митної служби

Головна сторінка


 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 
 N 11/2-10540 від 06.10.99
   м.Київ
 
 vd991006 vn11/2-10540
                  Міністерству  юстиції України
                  Управлінню державної реєстрації
                  відомчих  нормативних  актів
 
       Щодо державної реєстрації Положення
       про проведення практик  курсантів,
       студентів та слухачів Академії митної
       служби України та Коледжу Академії
             митної служби
 
   Державна митна  служба  України  направляє  на  державну
реєстрацію наказ від 05.10.99 N 629 "Про затвердження Положення
про проведення практик курсантів, студентів та слухачів Академії
митної служби України та Коледжу Академії митної служби" (далі -
Положення).
   Наказ підготовлений відповідно до пункту 13 Заходів Державної
митної служби України щодо  розбудови  національної  системи
підготовки фахівців митної служби, затверджених рішенням колегії
Держмитслужби від 24.11.98.
   Під час підготовки Положення враховані вимоги Положення про
Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента
України від 08.02.97 N 126 ( 126/97 ); Положення про державний
вищий заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 05.09.96 N 1074; Положення про організацію навчального
процесу у вищих навчальних закладах,  затвердженого  наказом
Міністерства освіти України від 02.06.93 N 161 ( z0173-93 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.11.93 за N 173;
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних
закладів України, затвердженого наказом  Міністерства  освіти
України від 08.04.93 N 93 ( z0035-93 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 30.04.93 за N 35: Положення про
навчання курсантів, студентів та слухачів Академії митної служби
України та Коледжу Академії митної служби, затвердженого наказом
Державної митної служби України від 14.07.99 N 433 ( z0530-99 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України  05.08.99  за
N 530/3823.
   Положення погоджене з Міністерством  освіти  України  та
поширюється на Академію митної служби України, у тому числі, на її
структурний підрозділ Коледж Академії митної служби.
 
 Перший заступник Голови Служби             О.Б.Єгоров
Головна сторінка