Поиск по сайту:Про внесення доповнення до наказу Міністерства фінансів від 6 квітня 1998 р. N 83

Головна сторінка


         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 240 від 13.10.99          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   25 жовтня 1999 р.
 vd991013 vn240            за N 724/4017
 
     Про внесення доповнення до наказу Міністерства
        фінансів від 6 квітня 1998 р. N 83
 
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
15 вересня 1999 року N 1715 ( 1715-99-п ) "Про впорядкування
використання авансових платежів на виконання науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, інших наукових заходів, оплата
яких провадиться за рахунок бюджетних коштів" Н А К А З У Ю:
   1. Пункт 1 наказу Міністерства фінансів від 6 квітня 1998 р.
N 83 ( z0251-98 ) "Про порядок укладення угод щодо надання послуг
(виконання робіт) та придбання матеріальних цінностей у суб'єктів
господарювання, оплата яких проводиться за рахунок бюджетних
коштів" доповнити абзацом такого змісту:
   "Вимоги цього пункту не стосуються науково-дослідних та
дослідно-конструкторських  робіт, міжнародних і всеукраїнських
наукових конференцій та виставок, передплати іноземної наукової
літератури".
   2. Управлінню справами Міністерства забезпечити висвітлення
цього наказу в засобах масової інформації.
 
 Міністр                        І.О.Мітюков
Головна сторінка